Borgbrieven in het kerkarchief van Merksem

Uit het archief van de Sint-Bartholomeuskerk van Merksem (Antwerpen) volgen hier de gegevens in verband met de borgbrieven,
die afgeleverd werden voor personen die zich in Merksem kwamen vestigen.

17.05.1687	Adriaan Adriaense, van Hoogstraten.
29.01.1688	Naentien Besseleers, van Schoten, huisvrouw van Adriaen Martens,
		van Schilde.
13.02.1688	Wilm van den Bleeck, van Wuustwezel en Marie Jan Jansen,
		zijn huisvrouw, van Meer.
05.04.1688	Antoni Aertsen, van Hoogstraten, getrouwd met Marie de Ryck,
		van Merksem.
29.03.1689	Jacobus Bogaerts, van Hoogstraten, getrouwd met Cornelia Jansen,
		van Brecht.
17.03.1691	Jan Verwaest, voor Antonet van Ei, zijn huisvrouw, van Ranst.
03.05.1691	Peeter Anthone de Vos, geboren te Munte, land van Aelst,
		marquisaet van Rode, voor hem en zijn huisvrouw Josyne Meelis,
		geboren te Beveren (Waas).
		Deze brieven werden hem terug bezorgd "als hy is gaan woonen
		als coster tot Austruweel", in februari 1696.
23.11.1703	Balthasar Peeters, geboren te Boechout, gehuwd met
		Jenneken Hendrix.

***

Volgens aantekeningen van de pastoor of de H. Geestmeester, zouden volgende borgbrieven
"ter secretarye van Mercxem" berusten. Het is mogelijk dat zij in het schepenregister te vinden zijn.

18.03.1661	Anna Jan Thomas, van Brecht.
03.09.1670	Michiel Dierckx, van Brecht.
27.01.1688	Jan Stynen Adriaenssone, van 's Gravenwezel en Maria Stoefs (?),
		van Weurtel (Wortel), zijn huisvrouw levert de brief op 28.05.1686.
05.02.1677	Jenneken Wouter Smits, huisvrouw van Peeter Matheussen,
		van Meerle.
20.02.1685	Anna Claes, huisvrouw van Pauwels Janssen, van Wommelgem.
29.01.1688	Mayken Jansens, van Schoten, huisvrouw van Michiel Cloot.
22.02.1685	Jan Janssens, van Schoten, "pro se non pro uxore".
09.02.1688	Anna van Heurck, van Deurne, huisvrouw van Jan Janssen.
02.05.1694	Cornelis Niclaes Peeters, van Reusel, gehuwd met
		Anna de Vos, van Austruweel.
07.04.1695	Cornelis Jan Aes, van Brecht, gehuwd met
		Jenneken Peeters, van Schilde.
06.12.1695	Cornelia Jan Janssens, van Brecht, gehuwd met
		Jacobus Bogaerts van Hoogstraten.
26.04.1697	Antoni van der Linden, van Aarschot.
04.03.1697	Adriana Schotels, van Rumst, gehuwd met
		Hendrick Peeters, van Breda.
27.06.1697	Joos Martens, van Schoten.
04.06.1699	Adriaen Betten, van Schoten.
20.06.1699	Maria Craen, van Ekeren, gehuwd met Jan van de Beer.
22.06.1699	Peter Joos, van Baasrode, gehuwd met Maria Faeyen.
22.06.1699	Catrin Pitoirs, van Deurne, gehuwd met Peeter Fyen,
		van Schoten.
07.10.1699	Cornelis Betten, van Kapellen, gehuwd met Catlyn Martens,
		van Schoten.
02.07.1699	Francis Willem Havermans, van Baele, gehuwd met
		Lisabet Michielsen.
07.10.1699	Ida Cornelissen, van Meir, gehuwd met
		Geeraert Verbeeck van Merksem.
05.11.1699	Gaspar Adriaenssen, van Ekeren, gehuwd met Anna Goremans,
		van Merksem.
24.09.1699	Peeter Martens, van Schilde, gehuwd met Aldegonda Hoegaerts.
14.04.1700	Francsis Loockx, van Kontich, gehuwd met Maertyntien Swaenen,
		van Oostmalle.
12.10.1700	Barbara Winckelmans, van Brecht, gehuwd met Martinus 	
		van Rompay, van Duffel.
30.12.1700	Jenneken Cornelis Hendricx, van Meir, gehuwd met
		Joris van Staveren.
26.01.1701	Anna Nuijn, van Schoten, gehuwd met Adriaen Willem Snellinckx,
		van Rijkevorsel.	
04.03.1701	Mayken Gysels, Jansdochter, gehuwd met Jan Coppens, 
		van Walem.
12.03.1682	Gommar Broeckx, van Kessel.
10.03.1683	Maria Prammaes, van Ekeren, getrouwd met Jan Lievens,
		van Merksem.
11.02.1688	Maijken Gijsels, van Berendrecht, getrouwd met Peeter Verbaenen,
		van Ekeren.
31.10.1695	Lisabeth Cornelissen, van Schoten, getrouwd met Peeter Verbaenen.
29.03.1689	Jacobus Bogaerts, van Hoogstraten.
21.04.1692	Peeter van Hesbeen en zijn huisvrouw Elisabeth, beiden geboren
		te Wijnegem.
28.04.1692	Catrin Wilmsen, van Oorderen, getrouwd met Marten van Loy,
		van Grobbendonk.
18.06.1692	Peeter Simons, van Ekeren, gehuwd met Catrin Verstraeten		
		van Berssel (Beersel ?).
03.03.1693	Jenneken Peeters, van Turnhout, gehuwd met Francis van
		Ganssen, van Borgerhout.
05.03.1693	Adriaen Faes, van Beersel.
09.03.1693	Jenneken Janssen, van Arendonk, gehuwd met Laureys Neels,
		van Beveren.
09.03.1693	Tanneken Bessems, van Boechout, gehuwd met Jacques van
		de Wiel, van Merksem.
12.03.1693	Jan van Boosschot, van Rotselaar, gehuwd met Aldegondis ...
12.03.1693	Peeter Fyen en Lisebet Dielkens, beide van Schoten.
12.03.1693	Maximiliaen Leyssens, van Wijnegem, gehuwd met Jenneken ...
16.03.1693	Jan Janssen, van Reusel, gehuwd met Anna Ykens, van Gastel.
23.03.1693	Lauwereys Neels, van Beveren, gehuwd met Joanna Janssens,
		geboren te Arendonk.
28.03.1693	Wynant Geert Wouters, van Rijkevorsel, gehuwd met Livine
		van Berle, van Merksem.
06.04.1693	Aert van Hesbeen, geboren te Wijnegem, gehuwd met
		Catlyn Willems, van Merksem.
15.04.1693	Marie Ooms, van Geel, gehuwd met Hendrick Cornelissen,
		geboren te Schoten.
20.04.1693	Marie Verhoeven, van Ekeren, gehuwd met Joos Mertens,
		van Sint Job in 't Goor.
25.05.1693	Philip van Camp, van Oelegem, gehuwd met Catlyn van Hesbeen,
		van Wijnegem.
03.06.1693	Cornelia van Gheel, van Rijkevorsel, gehuwd met Maximiliaen
		Schellekens, van Heymbeeck.
09.07.1693	Arnaut Betten, van Schoten en Helena Willem Bleys, zonder
		beroep, geboren te Lommel.
03.09.1693	Franciscus Smidts, van Wommelgem en ... de Bodt.
05.10.1693	Joos Mertens Henderickxsone, van Merksem, gehuwd met
		Catlyn Suetendael, van Ekeren.
16.12.1693	Paulus Bogaerts, van Oelegem, gehuwd met Maria Storms,
		van Merksem.
14.01.1694	Geeraert Bresseleers, geboren te Schoten.
23.01.1694	Willem Goyvaerts, van Rijkevorsel, gehuwd met Adriana van
		de Sande, van Zandhoven.
26.01.1694	Willem Govaerts, van Rijkevorsel.

***

In het archief van de Sint-Bartholomeuskerk berusten nog borgbrieven,
afgeleverd door drossaard, schout of schepenen.

10.04.1706	Cornelis Verbaene, zoon van Jan, geboren te Ekeren.
25.05.1715	Peeter van Soom, te Vremde geboren.
22.06.1715	Jan Antoni van Dael, Peeters sone, daer moeder af was Susanna
		van Heyst, ingesetene van Berchem, gedoopt in de parochiekerk		
		van Sint-Georgius te Antwerpen, gehuwd met Catharina van Camp.
27.??.1679	Cathalyn van Camp, gehuwd met Adriaen Rillaerts, geboren te
		Massenhoven, van Wommelgem.
07.05.1717	Catharian Wilms, Fransdochter wylen daer moeder aff was
		Magdalena Wilms, geboren te Wommelgem, gehuwd met
		Peeter Verdonck.
12.05.1715	Peeter van Houten, gehuwd met Anna Ooms, beiden 
		geboortig van Heyst.
10.12.1706	Peeter Bervoets, Jacobs sone, geboren te Wuustwezel,
		gehuwd met Elisabeth Neels, wonende te Merksem.
11.01.1708	Peeter Boon geboren te Hoboken en Cathelyn van der Velden.
30.07.1705	Elisabet Neels getrouwd met Peeter Bervoets, van Beveren.
21.04.1692	Peeter van Hesbeen, getrouwd met Elisabeth ... ,
		beiden "ingeborenenen", van Wijnegem.
22.04.1706	Anna de Cnodder, Christiaens dochter, geboren te Ekeren,
		gehuwd met Lauwereys Neels.
01.03.1659	Cornelis Francx x Catelyn Dielkens, van Schoten.
18.11.1677	Vincent van Sande, Hendricx sone en Jenneken Schoons, s.h.,
		van Schoten.
23.11.1703	Balthazar Peeters, alhier geboren, gehuwd met Hendricx (?),
		van Boechout.
10.05.1707	Elisabeth Mertens, alhier geboren, vrouw van Pauwel Smidt,
		van Schoten.
13.12.1707	Petronella Noyens, dochter van Peeter en Naentien Besselers,
		van Schoten.
22.10.1708	Mayken Liekens, alhier geboren, vrouw van Peter van Laer,
		van Vremde.
28.03.1708	Emrentia Bresselers, dochter van Gilbardt en Catharina Vergouts,
		alhier geboren, met Peeter Boon, haar man, van Wijnegem.
09.07.1708	Maria Catharina Ghys, dochter van Jan en Adriana van den
		Bogaert, vrouw van Jan van Soom, van Deurne en Borgerhout.
08.12.1708	Cornelia Francken, geboren te Wuustwezel, huisvrouw van
		Joan Dionisius, smid te Merksem, haar moeder was Marie
		Anthonissen.
10.05.1715	Catarien Ghysels, Matthys dochter, met Jan Schillemans, haar man,
		van Sint Job in 't Goor.
21.05.1689	Francoys van de Velde, zone van Jacques, wylen en van Anneken		
		van den Bleecke, "onsen ingeboren alhier ende altydt heeft
		gewoont by syne moeder tot dat hy tot het leeren van den ambachte
		van stroydecker soo alhier by Adriaen van Uffelen, als binnen
		Wommelgem by Marten Gaetmans", van Wijnegem.
03.06.1715	Elisabeth Weckers, alhier geboren en Jan van Hoeye, haar man,
		geboren te Grobbendonck, van Schelle.
13.01.1707	Jenneken Nuyens, huisvrouw van Corn. Pitoirs (deze was in 1749
		Meijer van Merksem), van Schoten.
10.07.1709	Adrianus van Belle, Nicolassone, geboren te Herentals, gehuwd	
		met Maria Catharina Reynaerts, geboren te Brussel.
01.06.1715	Joanna Janssens, gehuwd met Jan van de Wiel, nu wonende te
		Merksem, van Boechout.
15.07.1717	Marten de Volder, Peeterssone, geboren te Retie, gehuwd met
		Marie Mol, geboren te Merksem.

***

Borgbrieven te vinden in de schepenprotocollen van Merksem (Rijksachief-Antwerpen),
betreffende personen die zich in andere gemeenten gingen vestigen.

1665	Reg.59	f177	Cathelyn Craen, naar Ekeren.
1665	  "	f178	Cathelyn Verstraeten x Peeter Fyen, naar Ekeren.
1667      "	f226	Jenneken de Visschere x Michiel Dirrix, naar Ekeren.
1667      "	f233	Corstiaen Wynsn, naar Schoten.
1677	Reg.60	f91	Maeyken Groenendael, Jansdochter x Joos van de
			Weerdt, zoon van Tanneken de vos, naar Duffel.
1683	Reg.61	f129	Cath. Janssens, Jansdochter x Cornelis Lens, naar Balder.
1686	  "	f246	Magdalena Janssens, Peetersdochter x Joris van de Parre,
			naar Ranst.
1686	  "	f249	Catlyn Vermylen x Antoni Gysels, naar Berchem.
1686	  "	f277	Joanna Craen, Adriaensdochter naar Wilmarsdonk,
			geboren te Merksem 04.10.1661.
1687	  "	f375	Catharina Smits, naar Wilmarsdonk,
			geboren te Merksem 25.09.1658.
1687	  "	f312	Elisabeth Steps, Geeraertsdochter, x Adriaen Schuermans,
			naar Schoten.
1687	  "	f326	Peeter de Beer, naar Wilmarsdonk,
			geboren te Merksem 04.02.1653.
1688	  "	f330	Franciscus Goetheers, naar Ekeren.
1689	Reg.62	41/18	Elisabeth de Beer x Jan Cornelissen, naar Wilmardonk.
1690	  "	96/59	Mayken de Ryck x Antoni Aertsen, naar Wommelgem.
1694	  "	181/115	Antonetta Hermans x Joannes Nys, naar Wilmarsdonk.
1694	  "	192	Adriaen de Jonge, naar Deurne.

(bewerkt door L. MICHIELSEN, artikel raadpleegbaar in Vlaamse Stam)

Deze informatie is vrij beschikbaar.
Nochtans zou ik het zeer op prijs stellen moesten aanvullingen mij kenbaar worden gemaakt.