Pater GabriŽl Boutsen
(1903-1970)

Pater GabriŽl Boutsen, die in gans Vlaanderen voordrachten hield over zijn missiewerk in China en zijn latere reizen door AziŽ en Amerika, overleed te Sint-Truiden op 8 april 1970. Voor velen was het nieuws van zijn plotse dood pijnlijk, maar niet geheel onverwacht. Enkele jaren daarvoor had hij zich om gezondheidsredenen teruggetrokken in het stemmige en rustige klooster van het begijnhof te Tongeren. Ondanks zijn zwak hart bleef hij steeds erg bedrijvig in de zielzorg, vele publicaties en voordrachtavonden.

Mathieu Jozef Boutsen werd geboren te Dielsen op 24 september 1903. Op 2 oktober 1920 trad hij te Tielt in de order der minderbroeders, studeerde daarna wijsbegeerte en godgeleerdheid te Rekem en Sint-Truiden en werd op 19 augustus 1928 priester gewijd. Eťn jaar later vertrok hij als missionaris naar China, een land dat een blijvende stempel op zijn leven heeft gedrukt en waar hij de oorlog en de revolutie meemaakte.
In 1944 ontmoette hij daar een groep Amerikaanse oorlogsvliegers en werd gedurende twee jaren aalmoezenier bij het eskadrille "De Vliegende Tijgers". Tijdens de volgende jaren heeft hij samen met de Amerikanen vele reizen gemaakt en deze tijd is ongetwijfeld de meest avontuurlijke uit zijn leven. Hier is ook de verklaring te vinden voor zijn haast grenzeloze bewondering voor de Verenigde Staten, een land dat in zijn ogen alleen in staat was om het wereldkommunisme tegen te houden. Op de wereldtentoonstelling te Brussel in 1958 was hij kultureel attachť voor Civitas Dei. Zijn tweede wereldreis maakte hij in 1961-1962 en nog in 1968 maakte hij voor een Limburgs dagblad een reis naar Vietnam, waar hij ondermeer een interview had met de ZuidviŽtnamese president Van Thieu. Toen hij op 8 april 1970 te Sint-Truiden in het minderbroedersklooster overleed, was hij daar voor het prediken van een retraite.

Pater GabriŽl Boutsen heeft enkele boeken en vele artikels geschreven, meestal alle over de Chinese wereld en zijn verhoudingen met het Westen. Zijn eerste boek "De blauwe vallei" werd een bestseller, die handelt over het leven en de zielzorg in het China van voor en tijdens de revolutie. Andere gekende werken zijn "Het legioen van het bloed" en vooral zijn "Fantastisch Amerika", waarin hij duidelijkt zijn liefde laat blijken voor de gemiddelde Amerikaan en voor de Amerikaanse politiek in het Verre Oosten. Zijn laatste boek "Vietnam, de uitweg" verscheen in 1969 en is een bundeling van artikels over zijn reis naar Vietnam. In al zijn werken en causerieŽn wist hij zijn belevenissen en meningen in sappige en pakkende beelden te verwoorden, maar dreigde daarbij de snelle vaart der realiteit niet te kunnen bijhouden. De laatste jaren was hij dan ook een geestig maar vereenzaamd man geworden.

We willen deze korte schets van zijn leven en werk besluiten met enkele regels uit zijn bidprentje:

Blij als een kind was je omdat je werd geboren in Limburg, in Vlaanderen. Idealist van natuur en uit roeping, beantwoordde je de roep van de Meester om in Zijn dienst als kloosterling, priester en missionari te treden. Vijftig jaar lang heb je Zijn blijde boodschap doorgegeven en evenals Hij ging je als weldoende rond, doorkruiste je de wereld. Zijn getuigenis van liefde, vriendschap, vreugde, vrede, waarheid en rechtvaardigheid maakte jij tot de jouwe.
Je groot hart klopte immer naar de hartslag van de evenmens, ook al was die zwart of blank, geel of rood.
Je gulle hart en ruime geest stak je onder een milde humor en brede lach. Als predikant, schrijver en conferencier, onvermoeid en altijd gereed, bracht je aan duizenden van alle slag de boodschap van hoop en troost."

(bewerkt door W. SEGERS & P. SEVERIJNS, artikel gepubliceerd in Vlaamse Stam, jaargang 1971, p.27)

Deze informatie is vrij beschikbaar.
Nochtans zou ik het zeer op prijs stellen moesten aanvullingen mij kenbaar worden gemaakt.