Registers van de Broederschappen

(Sint-Pieters-Rode)

De familiegeschiedenis-vorsers beschikken over vele bronnen, waarvan het overgroot gedeelte zich bevinden in de verschillende grote archiefdepots.  Een er van, tot heden toe minder bekend en derhalve minder geraadpleegd, echter niet van gering beland, bevindt zich in soms zeer verspreide plaatsen en is derhalve moeilijk te bereiken.  Bedoeld worden de "Registers" van de verschillende Broederschappen.

Zij bevinden zich, in de meeste gevallen, op de respectievelijke pastorieėn van de betrokken parochies, of in het archief van de kloostergemeenten.  De E.H. pastoor of pater, die er zich mee bezighield of houdt, tekende of tekent in de ledenregisters verschillende persoonlijke, ook wel algemene geschiedkundige voorvallen aan, die een periode of persoon soms aardig belichten!

Vooral de registers van de Broederschappen, die zowat overal in de 17e en 18e eeuw werden opgericht, zijn hiervoor kenmerkend.  Zo komt de vorser er soms achter tot welke parochie een bepaalde persoon, naar wiens oorsprong hij reeds lang zoekt, behoorde.  Een andere keer verneemt men zijn beroep, de naam van de vrouw, of die van haar man; ook wel de naam van vader en/of moeder, of een andere verwantschap; ook wel op welke hoeve de familie in die periode thuishoorde.

Naast deze persoonlijke feitjes, geven deze registers ons een inzicht in het geloof, het bijgeloof en ook wel de vrees voor het einde en het hiernamaals van onze voorouders.

Als voorbeeld van wat uit deze registers zoal kan opgediept worden, volgen hierna een tweehonderdtal namen, geput uit het register van de:

"Broederschap

tot verlossinghe der overledene

gheloovighe zielen

leydende in het vaghevuer,

verleent

door den Alderheylighsten Vader

Innocentius den XI

Paus van Roomen

met volle aflaeten en Privilegien

opghericht ende inghestelt

door den Doorluchtighsten ende

Hooghweerdighsten Heere

Alphonsus de Berghes

Aerdts Bisschop van Mechelen,

Besorght ende bevoordert

door den sser Eerwerdighen Heer

Hr. Adrianus van Schyndel

Kanoniek ende Priester

der Abdye van Heeren Parck

Pastoor der Parochie

van sinte Peeters Rhode

Aldaer begonst den 7 October 1685"

Ten gerieve van de zoekers uit het Hageland werden de namen alfabetisch gerangschikt.  Voor een kleine parochie als Sint-Pieters-Rode, die dan nog geen bedevaartoord was, konden 32 plaatsen aangetekend worden van waar de ingeschrevenen afkomstig waren, nl.: Aarschot, Attenrode, Aterbeek, Betekom, Booischot, Dunbergen, Dutsel, Gelrode, Gemp, Holsbeek, Houwaart, Kiezegem, Kleerbeek, Kortrijk (Dutsel), Langdorp, Leuven, Landen, Lubbeek, Morkhoven, Nieuwrode, Opvelp, Ramsel (Holsbeek), Rilaar, Rotselaar, Schubbeek, Sint-Joris-Winge, Sint-Pieters-Rode, Tielt (OLV en Sint-Maartens), Vlasselaar, Werchter en Wezemaal.

***
ADAMS Maria, vrouw van Goort Andries, van Lubbeek, ing. 11.06.1713
ADRIAENS Catharina, meysse van E.H. Pastoor, eerst vrouw van Peeter Croossen, Radermaker van Kortrijk (Dutsel), ing. 1685
VAN AERSCHOT Maria, dr. v. Adriaan, van Rotselaar, ing. 25.02.1714
ANTHONIS Joannes, man van Liesbeth Lyssens in het Schaliehuis tot Sint-Pieters-Rode, van Houwaart, + 15.02.1722, ing. 09.12.1685
BEERSEMANS Joannes, man van 1° Bruelemans Elisabeht; 2° van Obbeghen Petronella; 3° van den Driessche Maria; 4° Vroemans Anna; 5° Waetkens Catharin, van Kortrijk (Dutsel), + 02.12.1723, ing. 25.05.1687
BECAER Catharina, vrouw van Pieter Vermeeren, van Dutsel, ing. 23.05.1717
BLENDEFF Lambertus, zoon van Lambertus, schilder, van Leuven, ing. 21.09.1699
BLENDEFF Anna Maria, dochter van Lambertus, schilder, van Leuven, ing. 21.09.1699
BODDENS Henricus, van Opvelp, ing. 21.09.1699
BOLLEMANS Catharina, vrouw van Andries Wouters, van Gelrode, ing. 11.06.1713
BOLLEN Catharina, vrouw van Jan Smets, oude koster van Cortryck, van Kortrijk (Dutsel), ing. 09.12.1685
BOOGAERTS Catharina, van Tielt, ing. 11.06.1702
BOON Arnoldus, van Houwaart, ing. 13.10.1686
BORREMANS Maria, van Houwaart, ing. 10.03.1743
BOSCHMANS Margareta, vrouw van 1° Hendrik van den Schrieck; 2° Peeter Keuleman, van Kortrijk (Dutsel), + 22.04.1704, ing. 12.01.1687
BOSSU Guilielmus, dienaar van Sint-Pieters-Rode, + 20.10.1707, ing. 21.12.1686
BRANTS Henricus, van Sint-Pieters-Rode,  + 23.02.1706, ing. 19.09.1694
BRANTS Maria, van Sint-Pieters-Rode, ing. 21.12.1704
BRUELEMANS Antonius, zoon van Hendrik, man van Elisabeth van Uffelen, van Kortrijk (Dutsel), + 11.11.1702, ing. 21.09.1686
BRUELEMANS Anthoen, man van Maria de Haen, van Kortrijk (Dutsel), + 17.09.1705, ing. 21.09.1686
BRUELEMANS Niklaas, zoon van Hendrik, van Kortrijk (Dutsel), ing. 09.06.1686
BRUELEMANS Petrus, man van Anna van Hoy, van Kortrijk (Dutsel), ing. 21.09.1692
DE BRUYN Juilian, molder van de H. Geestmolen, van Nieuwrode, ing. 13.07.1732
DE BRUYN Joannes, van Tielt, + 06.06.1722, ing. 22.12.1703
DE BRUYN Maria, vrouw van Joannes van Meensel, koster te Kortrijk, ing. 04.07.1730
VAN CAUWENBERGH Anna, van Sint-Joris-Winge, ing. 12.06.1726
CAUWENBERGH Joannes, van Gemp, ing. 24.09.1690
DE CLERCQ Anna, van Sint-Joris-Winge, + 26.01.1731, ing. 25.09.1727
DE CLERCK Joannes, van Houwaart, ing. 25.05.1698
DE CLERCK Joannes, van Nieuwrode, + 21.12.1694, ing. 17.05.1693
DE CLERCK Maria, dochter van Paulus en Elisabeth Adams, van Sint-Joris-Winge, ing. 12.03.1713
DE CLERCK Paulus, van Sint-Joris-Winge, + 06.12.1707, ing. 09.02.1687
(C)KLINCK Maria, van Sint-Maartens-Tielt, ing. 25.09.1701
CLINCKE Maria, van Nieuwrode, ing. 04.03.1708
COEL Anna, dochter van Peeter, molder in de Blauwen molen, van Nieuwrode, ing. 01.06.1727
COEL Maria, van Nieuwrode, ing. 09.03.1732
(C)KOEL Petrus, man van Maria Heyt, Blauwe Molder, van Nieuwrode, + 08.03.1713, ing. 01.11.1686
COEL Theresia, dochter van Adriaan, molder op de Blauwe molen, van Nieuwrode, ing. 19.12.1723
COENEN Anna, van Lubbeek, ing. 21.12.1692
COREMANS Maria, van Sint-Pieters-Rode, + 10.08.1720, ing. 13.11.1689
CATHARINA, dochter van de koster, vrouw van de molder van Tielt
CRABBE Joannes, man van Maria Janssens, schepen, van Kortrijk (Dutsel), ing. 21.05.1690
CRETSAERT Joannes, man van Florentina Sophia van den Broeck, secretaris van Sint-Pieters-Rode, Kortrijk en Nieuwrode, van Sint-Pieters-Rode, + Heist-op-den-Berg juli 1690, ing. 1685
CROONEN Maria, vrouw van Pieter de Gauwer, dienaar der Heerlijkheid Kortrijk, van Kortrijk,  + 09.10.1705, ing. 13.06.1688
CROONEN Petrus, man van Maria Kempeneers, schepen, van Kortrijk, + 26.12.1708, ing. 1685
DILLEMAN Margareta, vrouw van Henricus de Neuter, brouwer, van Kortrijk (Dutsel), ing. 21.09.1686
VANDEN DRIESSCHE Anna, van Holsbeek, ing. 25.05.1687
VANDEN DRIESSCHE Maria, van Sint-Pieters-Rode, ing. 21.12.1686
VANDEN DRIESSCHE Paulus, van Sint-Pieters-Rode, ing. 23.09.1708
ELSMANS Henricus, Capitein der Gulde van de Jonghmans van Kortrijk, van Kortrijk, + 11.12.1700, ing. 12.07.1699
VAN EMELEN Catharina, vrouw van Marcus de Preter, president schepen van Nieuwrode, + 21.02.1720, van Nieuwrode, + 26.07.1724, ing. 10.02.1686
VAN EMELEN Gregorius, man van Catharina Smets, + 04.08.1725, molder van Kortrijk, + 24.10.1702, ing. 25.05.1687
GEERAERTS Guiliam, van Dutsel, ing. 23.12.1714
VAN GEERTRUYDEN Anna, vrouw van Peter Boon, van Kortrijk, ing. 13.10.1686
VANDER GETEN Magdalena, vrouw van Peeter Peeters, van Kortrijk, + 23.04.1722, ing. 01.11.1686
VANDER GETEN Joannes, van Kortrijk, + 13.01.1692, ing. 13.10.1686
GODDE Joannes, man van Elisabetha vanden Schrieck, dienaar der Heerlijkheid, van Kortrijk, ing. 23.09.1691
GOETHUYS Peeter, van Lubbeek, ing. 10.03.1686
GOYENS Joannes, man van Maria Celis, van Kortrijk, ing. 21.09.1686
GOLIS Catharina, van Houwaart, + mei 1699, ing. 21.09.1687
VAN GORP Anna, van Nieuwrode, ing. 20.03.1707
GOSSOEL Leonardus, Meier van Sint-Joris-Winge, + 27.08.1709, ing. 15.05.1696
VAN GROENDERBEECK Peeter, pachter van de Hoeve van Gemp, van Kortrijk, ing. 19.12.1723
VAN HAEGHT Petrus, zoon van Arnoldus en Anna van Campenhout, van Sint-Pieters-Rode, ing. 25.09.1712
DE HAEN Judocus, man van Maria van Obberghen, schepen, van Kortrijk, + 23.02.1694, ing. 04.06.1686
DE HAES Catharina, van Vlasselaar, ing. 24.03.1736
HEYT Maria, vrouw van Peeter Coel, molder Blauwe molen, van Sint-Pieters-Rode, + 09.08.1724, ing. 1685
VAN HOEGAERDEN Maria, vrouw van Martines Moons, van Vlasselaar, ing. 19.09.1723
VAN HOYVELT Anna, vrouw van Hendrik van Lier, van Kortrijk, + 10.09.1693, ing. 12.05.1686
VAN HOVE Maria, weduwe van de molder van Rillaar, ing. 19.09.1723
HUYGENS Catharina, van Dutsel, ing. 21.09.1732
HUYGENS Cornelius, van Dutsel, ing. 01.03.1711
HUYGENS Henricus, man van Maria Groemen, van Kortrijk, + 25.09.1691, ing. 10.10.1688
VANDER HULST Judocus, molder H. Geest molen, van Sint-Pieters-Rode, ing. 14.07.1725
JEMMERS Anna Maria, pachteresse van de Eierhoef, van Vlasselaar, ing. 01.03.1733
JANSSENS Joannes, van Dutsel, ing. 09.02.1710
JANSENS Jan Baptist, zoon van Joannes, radermaker, van Kortrijk, + 28.02.1721, ing. 25.09.1712
JANSSENS Nicolaas, man van Maria Preudhomme, pachter van de Gemperhoeve, + 09.02.1694, van Gemp, + 25.02.1706, ing. 1685
DE JONGHE Anna, moeder van Jan Anthones, man van Liesbeth Lysens in het schaliehuis, van Houwaart, + 03.11.1695, ing. 09.12.1685
DE  JONGHE Joanna, van Houwaart, ing. 30.03.1687
DE JONGHE Maria, van Houwaart, ing. 19.12.1694
JORDENS Joannes, van Wespelaar, + 1687 (jongman), ing. 23.02.1687
VAN KELFT Gerardus, van Vlasselaar, ing. 24.02.1709
VAN KELFT Henricus, van Sint-Pieters-Rode, ing. 21.09.1704
KEMPENAERS Maria, vrouw van Peeter Croonen, radermaker van Kortrijk, van Sint-Pieters-Rode, + 17.11.1709, ing. 1685
VAN KERCKHOVEN Jaspar, zoon van Cornelus, secretaris, van Nieuwrode, ing. 18.12.1701
KESTENS Catharina, vrouw van Kestens Niklaas, van Kortrijk, + 19.09.1695, ing. 25.05.1687
VAN KRIECKEN Peeter, zoon van Jan, van Kortrijk, + 18.02.1732, ing. 23.02.1687
KRYTEN Elisabetha, van Nieuwrode, ing. 01.11.1686
DE LAET Cornelius, van Nieuwrode, ing. 11.05.1687
LANDTWYCK Barbarina, priores van en te Gemp, + 11.07.1721, ing. 23.02.1687
LEROY Maria, vrouw van de molder in den H. Geest molen, van Sint-Pieters-Rode, ing. 11.06.1724
VAN LIER Dionys, man van Joanna Lonthy, smet en koning der gilde van en te Kortrijk, + 27.05.1701, ing. 19.02.1690
VAN LIER Hendrik, smet, van Kortrijk, + 28.12.1698, ing. 10.03.1686
LONTHI Andries, van Dutsel, ing. 08.03.1716
LONTHI Cornelis, zoon van Jan en Anna Roosbroeck, van Dutsel, ing. 25.02.1714
LONTHI Maria, dochter van Jan en Anna Roosbroeck, van Dutsel, ing. 25.02.1714
VAN MEENSEL Adriaan, man van Elisabeth Raspen, van Nieuwrode, + april 1713, ing. 1685
VAN MEENSEL Angelus, van Nieuwrode, + 20.04.1724, ing. 09.08.1722
VAN MEENSEL Joannes, van Keerbeek, ing. 19.12.1688
VAN MEENSEL Joannes, koster, van Kortrijk, ing. 21.02.1712
VAN MEENSEL Josina, van Houwaart, + 01.12.1692, ing. 01.11.1685
VANDER MEEREN Catharina, van Schubbeek, ing. 22.05.1712
VANDER MEEREN Joannes, vader van de pachter der Gemperhoef, van Kortrijk, + 1720, ing. 12.03.1713
VANDER MEEREN Peeter, pachter der Gemperhoef, van Kortrijk, + 1720, ing. 21.02.1712
MEERCKENS Joannes, van Sint-Pieters-Rode, ing. 20.05.1730
MEYS Guilielmus, man van Catharina van Puttegem, van Kortrijk, + 30.05.1689, ing. 09.05.1688
MEYS Petronella, van Gelrode, + september 1701, ing. 12.11.1690
VANDER MEULEN Anthonius, van Wezemaal,  + 31.05.1723, ing. 21.12.1686
MEURRENS Maria, vrouw van Hendrik Bruelemans, van Kortrijk, + 04.10.1690, ing. 1685
MIERLOO Jacoba, procuratersse van het klooster van Gemp, + 13.01.1717, ing. 13.02.1687
MOONS Anna, dochter van Martines, van Vlasselaar, ing. 21.12.1732
MOONS Guiliam, zoon van Martines, van Vlasselaar, ing. 17.04.1727
MOONS Maria, dochter van Martines, van Vlasselaar, ing. 23.05.1723
MOONS Maria Anna, dochter van Martines, van Vlasselaar, ing. 03.01.1734
MOONS Martinus, van Vlasselaar, ing. 23.05.1723
NACKAERTS Anthonus, man van Maria Cauwenberghs, van Kortrijk, + 02.04.1692, ing. 21.09.1686
NACKAERTS Jan, man van Elisabeth Oostens, burgemeester, van Kortrijk, ing. 01.11.1685
NACKAERTS Maria, vrouw van Jooris Martens, zuster van Jan Nackaerts, van Sint-Joris-Winge, + 20.06.1733, ing. 10.03.1686
DE NEUTER Barbara, vrouw van Hendrik van Kelft, van Kortrijk, + 17.10.1714, ing. 31.05.1711
DE NEUTER Henricus, man van Margareta Dilleman, brouwer, van Kortrijk, + 05.02.1724, ing. 18.12.1689
VAN NERUM Matthias, man van Joanna Maloents, + 08.08.1694, radermaker, van Sint-Pieters-Rode, + 11.02.1724, ing. 1685
NYS Henricus, van Gemp, ing. 22.12.1703
NEYS Petrus, van Nieuwrode, + 01.01.1693, ing. 09.12.1685
VAN OBBERGHEN Anna Maria, vrouw van Judocus de Haen, schepen, van Kortrijk, + 22.03.1702, ing. 21.09.1686
OLMEN Catharina, vrouw van Cornelis, molder van Kleerbeek, van Houwaart, ing. 14.07.1726
OOSTENS Elisabeth, vrouw van Jan Nackaerts, meyssen van E.H. Pastoor, van Kortrijk, ing. 1685
OPDE BEECK Maria, pachteresse van de Eierhoef, van Vlasselaar, ing. 18.12.1729
VANDEN PANHUYSEN Elisabeth, van Rotselaar, ing. 23.09.1737
PAREIN Jacobus, man van Maria Huygens, van Vlasselaar, ing. 20.09.1722
VAN PARYS Catharina, van Lubbeek, + 26.01.1723, ing. 21.12.1686
VAN PARYS Joannes, van Lubbeek,  ing. 21.09.1704
PEETERS Andreas, van Vlasselaar, ing. 19.09.1706
PEETERS Elisabetha, van Holsbeek, + 01.02.1695, ing. 1685
PEETERS Maria, vrouw van Guilliam Sempels, van Kortrijk, + 20.03.1721, ing. 25.05.1687
VANDEN PLAS Elisabeth, van Houwaart, ing. 09.05.1688
VANDEN PLASCH Gilis, van Werchter, ing. 21.12.1732
VANDEN PLASSE Jacoba, van Nieuwrode, ing. 23.09.1708
PREUDHOMME Joannes de jonghe, man van Elisabetha Laermans, Burgemeester, van Kortrijk, + 27.04.1728, ing. 15.03.1699
VAN PUTTEGHEM Catharina, vrouw van Guilliam Neys, van Kortrijk, + 02.08.1694, ing. 1685
VAN PUTTEGHEM Cornelus, zoon van Jan, koster van en te Nieuwrode, ing. 21.12.1704
VAN PUTTEGHEM Elisabeth, vrouw van Peeter Dyck, van Kortrijk, ing. 12.05.1686
VAN PUTTEGEM Guilliam, man van Maria van Hamel, + 04.04.1690, van Kortrijk, ing. 1685
VAN PUTTEGHEM Joannes, koster van Nieuwrode, + 08.10.1703, ing. 10.11.1682
VAN PUTTEGEM Maria, vrouw van Adrianus Meys, + 25.02.1730, van Kortrijk, ing. 13.01.1686
RASPEN Elisabetha, vrouw van Adriaan van Meesel, van Sint-Pieters-Rode, ing. 17.02.1704
ROELANTS Elisabetha, van Ramsel, ing. 19.08.1722
ROSSEELS Henricus, man van Maria De Klerck, decker, van Kortrijk, + april 1712, ing. 1685
VAN SALM Martines, man van Barbara Van Aerschot, van Wezemaal, + 25.09.1686, ing. 11.08.1686
VAN SALM Suzanna, vrouw van Jacobus vander Schrieck, meier van en te Wezemaal, ing. 21.09.1698
VANDE SANDE Andreas, van Nieuwrode, + 22.07.1724, ing. 09.02.1710
VANDE SANDE Marcus, van Nieuwrode,  + februari 1701, ing. 19.09.1694
SCHAUTENS Hendrik, van Vlasselaar, ing. 22.09.1725
SCHEPERS Maria, vrouw van Adriaan Bruelemans, van Kortrijk, + 02.01.1694, ing. 25.05.1687
SCHOEPS Catharina, van Geldrode, + april 1709, ing. 10.07.1701
SCHOFSMANS Petronella, van Lubbeek, ing. 21.09.1727
VANDEN SCHRIECK Anna Maria, van Wezemaal, ing. 09.09.1735
VANDEN SCHRIECK Elisabeth, vrouw van Jan Godde, dienaar van Kortrijk, ing. 21.05.1690
VANDEN SCHRIECK Franciscus, meier, van Sint-Pieters-Rode, ing. 11.06.1724
VANDEN SCHRIECK Henricus, man van Margareta Boschmans, van Kortrijk, + 10.10.1697, ing. 03.03.1697
VANDEN SCHRIECK Joanne, dochter van Jacobus en Suzanna van Salm, van Wezemaal, ing. 10.01.1723
VANDEN SCHRIECK Joanna, zuster van de meier van Sint-Pieters-Rode, van Leuven, ing. 09.05.1723
VANDEN SCHRIECK Joanna Catharina, van Sint-Pieters-Rode, ing. 20.09.1748
VANDEN SCHRIECK Joannes, van Sint-Pieters-Rode, ing. 01.11.1685
VANDEN SCHRIECK Jan Baptist, van Wezemaal, ing. 23.12.1736
VANDEN SCHRIECK Margareta, dochter van Hendrik, van Kortrijk, + oktober 1705, ing. 07.06.1705
VANDEN SCHRIECK Maria, van Sint-Pieters-Rode, ing. 01.11.1685
VANDEN SCHRIECK Maria Jacoba, van Wezemaal, ing. 20.12.1739
VANDEN SCHRIECK Petrus, van Wezemaal, ing. 09.09.1735
SEMPELS Joannes, van Sint-Pieters-Rode, ing. 09.06.1686
SEMPELS Niklaas, van Sint-Pieters-Rode, ing. 23.09.1696
SMETS Anna Maria, van Lubbeek, ing. 12.07.1687
SMETS Catharina, vrouw van Gregorius van Emelen, molder van Kortrijk, + 24.10.1702, + 04.08.1725, ing. 25.05.1687
SNEYERS Anna, van Morkhoven, ing. 24.09.1702
SPAERENDONCKX Maria, van Rillaar, ing. 21.09.1686
VAN STEENBEEK Sebastiaan, zoon van Anthoon, van Sint-Pieters-Rode, ing. 20.09.1724
STROOBANT Hendrik, van Dutsel, ing. 23.12.1714
SWINNEN Maria, vrouw van 1° Henricus Huyghens, 2° Martinus Wauters, van Kortrijk, + 04.12.1729, ing. 13.06.1688
SWINNEN Michaėl, koster, van Hauwaart, ing. 25.09.1701
TAVERNIERS Anna, van Nieuwrode, + 21.05.1729, ing. 01.11.1686
TAVERNIERS Joanna, vrouw van Joannes Weets, van Kortrijk, ing. 02.03.1692
TIMMERMANS Maria, dochter van Petrus, van Sint-Pieters-Rode, ing. 25.09.1792
TIMMERMANS Petrus, van Sint-Pieters-Rode, + 27.04.1706, ing. 1685
TOMBEUR Gregorius, man van Anna Pillot, timmerman, van Kortrijk, + 25.03.1735, ing 21.09.1686
VAN UFFELEN Elisabetha, vrouw van Anthonius Bruelemans, van Kortrijk, ing. 23.09.1691
VAN UYTTUM Adriaan, koster, van Nieuwrode, ing. 19.09.1706
VAN UYTTUM Anna, van Nieuwrode, + 08.02.1689, ing. 09.12.1685
VAN UYTTUM Anna Maria, vrouw van Joannes van Puttegem, koster, van Nieuwrode, + 16.03.1706, ing. 21.09.1686
VAN UYTUM Catharina, van Nieuwrode, ing. 21.12.1686
DE VELDER Franciscus, molder van de watermolen, van Houwaart, ing. 20.02.1701
VERBRUGGHEN Elisabetha, van Langdorp, ing. 13.05.1703
VRANCKX Augustinus, van Gelrode, + maart 1705, ing. 17.07.1697
WAUTERS Maria Clara, van Nieuwrode, ing. 11.08.1686
WEETS Anna Maria, van Linden, ing. 21.09.1732
WEETS Joannes, zoon van Adriaan, man van Joanna Taverniers, + 11.06.1709, van Kortrijk, ing. 12.05.1686
WEYNAERTS Anna, van Schubbeek, ing. 20.03.1707
WILLEMS Peeter, smet, van Sint-Pieters-Rode, ing. 18.12.1729
WOUTERS Andries, van Gelrode, ing. 22.05.1712
WOUTERS Catharina, van Sint-Pieters-Rode, + 17.02.1730, ing. 1685

(bewerkt door L. TALLON, artikel raadpleegbaar in Vlaamse Stam, jaargang 1971, p.157)

Deze informatie is vrij beschikbaar.
Nochtans zou ik het zeer op prijs stellen moesten aanvullingen mij kenbaar worden gemaakt.