Staten van goed van
Buysscheure

De parochie Buysscheure, in Casselambacht, was verdeeld in een groot aantal heerlijkheden. De voornaamste waren: de heerlijkheid Buysscheure zelf, dan Tannay, Betland, Halle, Poel en Steersbeque. Buysscheure was een leen gehouden van het kasteel van Sint-Omaars. Op het einde van het ancien regime was de heerlijkheid in handen van de familie de Beaufort die deze geërfd had van de familie de Massiet, die ze op haar beurt geërfd had van de familie de Bethizy.

In 1640: Jacobus Ellebode, baljuw; Pieter Kiecken, Philips de Pouve, Jan Loock, Melchior de Sluypre, Jan van Heeghe, Antoon van den Boogaerde en Boudin de Ceuvelaere, schepenen.

Anno 1643 was Gielielmus Rommel ontvanger.

In 1754: Antoon van Heeghe, baljuw; Matheus van Hallewyne, Hendrik Cailliau, Jacobus Coloos, Jan de Russcher, Jan Baptist Brunet, Matheus van Cappel, Jan Baptiste Beyaert, schepenen. De rekening van de parochie wers alsdan nagezien in bijzijn van Pieter Cuvelier, schepen van Tannay, Jacobus van Cappel, Paul Rommelaere, Jan Marcoote, Willem de le Pouve, Jan Persyn, Passchier de Rudder. Adriaen Herman en Jozef van Grevelynghe, notabelen.

In 1764 vinden wij Jozefus Nicolas Pierins als baljuw; als schepen: Passchier de Rudder, Jan Baptist Brunet, Jacobus Coloos, Matheus van Cappel, Jan Baptist Beyaert, Willem de le Pouve en Jacobus Franciscus van Cappel. Op de algemene vergadering kwamen daar ook bij: Pieter Cuvelier en Pieter Jacobus de Vulder, schepenen van Tannay.

Op het gemeentesecretariaat ligt wat oud-archief, ondermeer staten van goed en een register van huwelijkscontracten. Wij hebben de voornaamste staten ontleend, (voornaamste wil zeggen: niet van de voornaamste families maar wel degene die veel genealogische gegevens bezorgen). Het register van huwelijkscontracten werd onderzocht door M. Jozef Cailliau uit Stavele. Wij hebben, om plaats te winnen, soms een aantal staten samengebracht in een genealogie.

SERDOBBEL

I. Pieter Serdobbel heeft Pieter, volgt onder II.

II. Pieter Serdobbel, +1712 te Buysscheure, trouwt met Petronella Hendricx en heeft: 1. Karel, volgt onder III; 2. Pieter: 3. Jan: 4. Matheus; 5. Joanna x Matheus Fornet; 6. Petronella: 7. Jacobus, minderjarig in 1712.

III. Karel x Joanna Rommelaere fa Pieter en Francine de Berre en heeft: 1. Karel, volgt onder IV; 2. Maria Catharina, +Buysscheure 26 november 1772, x Jan de Vos fs Christiaan en Maria Robitaille, zonder kinderen; 3. Maria Anna x Folquin de Horter, waarvan: Andries; Jan Baptist, koster te Watten; Pieter te Duinkerke en Antoon te Broxeele; 4. Maria x Paul Marquis, waarvan: Melchior te Noortpeene; Jan Baptist te Lederzele en Pauwels te Duinkerke.

IV. Karel Serdobbel x (huwelijkscontract op 14 februari 1752 voor schepenen te Buysscheure) Maria Joanna Outerleys, +Buysscheure februari 1770, fa Jan en Joanna de Vos fa Franciscus fs Baldewyn, kleindochter van Matheus Outerleys en van Joanna Hendricx fa Pieter en Joanna Pieters, fa Cornelis Pieters en Mayke Benaert. Zij hebben: 1. Maria Catharina x Pieter Ignaes de Vinck; 2. Jan, 16 jaar; 3. Karel, 14 jaar; 4. Maria Joanna, 12 1/2 jaar; 5. Jacobus, 10 jaar; 6. Ambrosius, 8 jaar; 7. Maria Petronella, 6 jaar; 8. Rosalia, 4 jaar.

de MOL

I. Abraham de Mol x Catherine van den Berghe, hebben Jan die volgt onder II.

II. Jan de Mol x Anna Louise de Schodt, waarvan de kwartieren zijn:
2. Jan de Schodt
3. Petronille Lievens
4. Michel de Schodt
5. Cazynne van Torre
6. Jan Lievens
7. Jeanne van Kerkhove
12. Engelard Lievens, fs Wullard
13. Jonkvrouwe Jacquemine de Boom fa Jonckheer Michel
14. Jacobus van Kerkhove
15. Joanna de Vulder fa Jan en Maria de Zeure.
Zij had een "Eersaeme" Karel Franciscus de Mol, volgt onder III.

III. Karel Franciscus de Mol, +Buysscheure 27 oktober 1769 x Jacquemine van Heeghe fa Nicolas en Jacquemine Steert, waarvan (voogd Pieter Adrianus de Mol, oom te Buysscheure): 1. Pieter Abraham, 12 jaar in 1769; 2. Carolus Franciscus, 11 jaar; 3. Franciscus Anselmus, 7 jaar; 4. Maria Catharina Theresia, 6 jaar; 5. Patricius, 4 jaar.

de MEIRE

I. Karel de Meire, had Jooris, volgt onder II.

II. Jooris de Meire x Maria Daver fa Michiel en Maria Angeliqua Boucquillion. Hadden Ludovicus, volgt onder III.

III. Ludovicus, + poorter van Cassel te Eblinghem 4 maart 1781 x Maria Catharina de Seure fa Michiel (fs Jan en ... de Bierre) en Maria Anna de Gay. Hij woonde op de hofstede "de Clocquette" en had een dochter Maria Josepha, x Pascal Jan Winnock en xx Philippus Josephus Marant.

van GREVELINGHE

I. Michiel van Grevelinghe x Louisa Haue, waarvan Michiel, volgt onder II.

II. Michiel van Grevelinghe x Theresia Maria Winnock fa Nicolas en Margareta Pelgrims, + te Buysscheure, heerlijkheid "Clairmaresch" (lees: Clairmarais). Uit inventaris, opgemaakt in 1759 door Pierens griffier van Ochtezeele-Voshof, blijkt dat zij hadden: 1. Josephus Gullielmus, gehuwd; 2. Michiel; 3. Nicolas Josephus, 22 jaar; 4. Winnoc; 5. Maria Catharina x Jan van Hove; 6. Maria Theresia, +19 mei 1756, x Jan Philippe Brocq, + te Coye bij St.-Omaars, nalatende: A) Jan, B) Petronella Theresia, C) Maria Josepha Theresia.

LOOCK

Jan Loock, koster te Buysscheure x Catharina Trincquier, hadden: Philippus, meerderjarig en voogd over de minderjarigen Karel Jan, Ludovicus Melchior, Nicolas, Petronella, Maria en Margareta.

VERGRIETE

I. Nicolas Vergriete x Marie de Knuyt waarvan Jacques, volgt onder II;

II. Jacques Vergriete + Rubrouck, onder heerlijkheid Ochtezeele, x Anna Kiecken fa Diederick en Petronella Thoors.  Hadden:

1. Nicolas, volgt onder III.  2.  Jacobus.  3.  Anna x Pieter Cuvelier.  4.  Petronella, + in augustus1721, x Gullielmus Fierens, waarvan: Boudewyn, Jacobus, Gulielmus, Maria, Alia, Joanna, Catheline, Jacquemine en Maria Theresia.

III. Nicolas Vergriete, + 1733, x Jacquemine Damman fa Jan en Anna Galle, (x contract voor notaris Ancheel te Cassel).  Hadden: 1. Gulielmus, 4j. in 1733.  2. Jacobus, 2j.  3. Joanna, 10j.  4. Maria Théresia Jacoba, 7j.

FIERS

Christian Fiers x Willelmine Barel.  Hadden: 1. Jacquemine, + Buysscheure 17 januari 1751.  2. Karel.  3. Pieter.  4. Catherina x Josephus Muylle te Sint-Winoksbergen.  5. Elisabeth (+) x Pieter Bauraet.  Heeft twee kinderen.  6. Matheus x Louisa de Buyser.  Laat na: Matheus, Carolus, Maria-Anna x met Pieter Beaucourt, Maria Joanna en Adriaen.

N.B.  In 1714 verdeling tussen Jan Fiers fs Michiel en Catheline Hauew fa Michiel en Maria Fiers x Jacobus de Steert voor Gulielmus le Febvre, baljuw en Jan de Jonghe, griffier.

LIPPENS

Gulielmus Lippens x Maria Theresia de Clercq fa Gulielmus.  Heeft een leen gehouden van Ochtezeele Velthof.  Zij sterven in 1735 nalatend: 1. Pieter Lippens, gehuwd.  2. Maria Theresia x Pieter Cuvelier, ° Lederzeele schepen van Tannay fs Pieter en Maria Theresia Beyaert, + Buysscheure 22 januari 1788, nalatend: Pieter Jacques Cuvelier te Buysscheure 53j.; Franciscus Dominicus te Buysscheure; Maria Cathelyne x Pieter François te Volckenrinckhove; Jan Franciscus te Buysscheure en Ludovicus Bertrandus, predikheer te Sint-Winoksbergen.  3. Maria Catharina.  4. Angelica.  5. Jan Baptista.

BAEFCOP

I. Jan Baefcop x Maria Catharina Gruson, heeft Jacobus, volgt onder II.

II. Jacobus Baefcop, + Buysscheure 25 mei 1751, x Joanna de Brouckere fa Jacobus en Jacquemine Fockeu, xx Anna Clara vermeersch.  Uit het eerste huwelijk: 1. Jacobus, meerderjarig in 1751.  2. Martinus, 10j.  3. Maria Francisca, + 4 juni 1751.  Uit het tweede huwelijk: 4. Joannes Franciscus.

Op 30 april 1763 verschijnt voor notaris Van der Meersch te Hazebrouck (archief Cassel) Pieter Jacobus Baefcop, voogd van de twee kinderen van Jan Baptist Baefcop en van Joanna Wyckaert.

ELLEBOODE

Dionisius Elleboode x Maria Bruyninck.  Heeft: Maria Joanna Elleboode, + Buysscheure 27 december 1745, x Pieter Vercoutre, nalatend: Franciscus 15j., Gulielmus 14j., Regina 13j., Anna Jozefa 11j. en Pieter Alexander 9j.

BERTRAM

I. "Heer" Jacobus Bertram heeft Jan Baptist, volgt onder II.

II. "Sieur" Jan Baptist, + Lederzeele onder heerlijkheid Buysscheure, x (contract notaris Bornisien dd. 2 juli 1722), "Juffrouwe" Christine Bruyninck.  Hebben: Karel, onder voogdij van Jacobus Bertram, oom.

VAN TORRE

I. Jacobus van Torre x Maria Loock.  Heeft Jacobus, volgt onder II.

II. Jacobus van Torre, + 9 oktober 1752, x Maria Ludovica Francisca Loys, fa Jacobus en Antoinette Duries, xx Maria Anna Brismolin, fa Boudewijn en Maria Tillieu.

Uit het eerste huwelijk: Jacobus, Nicolas, Pieter.  Uit het tweede huwelijk: Maria Anna x Severinus Jacobus Drier, Simon Dominicus, Erckenbodo, Jan Baptista en Adrianus.

N.B. Een zekere Joanna van Torre, fa Jan, x Gulielmus de Meester, laat na: Jan, Guilielmus, Bauden en Antoon, onder voogdij van Jan Rommel.

GARS

I. Moris Gars, had Willem, volgt onder II.

II. Willem Gars x Joanna Emmery fa Jan.  Hadden: Willem, volgt onder III en Jan, volgt onder IIIbis.

III. Willem Gars, + Broxeele 26 juli 1723, x Catharina Campagne fa Michiel.  Hadden: Gulielmus, volgt onder IV.

IV. Gulielmus Gars, + 19 november 1721, x Maria Catharina de Smidt fa Philips en Catheline Rommel fa Jan (zij xx Matheus van Cappel fs Jacobus en Maria Persyn, die een broeder Jacobus Cappel had waarvan Matheus van Cappel en xxx Remi Leurs, waarvan een kind).  Zij hadden: Gulielmus, meerderjarig; Franciscus Josephus, 21j., + Buysscheure 1737, x Catherina de Mol, waarvan Gulielmus, 2 maanden in 1737; Pieter 14j.; Maria Catharina, 16j., x Joris Vitse (waarvan Gulielmus, Joris, Maria en Catharina).  Voogd Gulielmus Vitse, rechtszweer.

IIIbis. Jan Gars x Joanna Loock.  Hadden: Cornelis, volgt onder IV.

IV. Cornelis Gars, + Lederzeele, onder heerlijkheid Buysscheure 20 mei 1760, x Micheline Poetevyn fa Balduin en Anna P... (akte gescheurd).  Hadden: Balduinus, meerderjarig; Maria Joanna, x Jan Baptist Herckeman; Maria Petronella, 19j. en Jan Baptist, 16j.

BOULAIN (BROCQ en VAN CAPPEL)

Jan Baptist Boulain x Maria Anna de Busscher, waarvan Elisabeth Boulain, + Lederzeele onder heerlijkheid Buysscheure 8 maart 1761 x Albert Martinus Brocq; xx na contract voor notaris Elleboode "Sieur" Jacobus van Cappel en Anna de Schodt, van Pieter Persyn en van Maria Campagne.  Uit het eerste huwelijk: Pieter Dominicus Martinus Brocq, 20j., ontvoogd; Philippina Clara Brocq, 18j. en Maria Isabella Rosa Brocq, 16j.  Uit het tweede huwelijk: Maria Joanna Anastasia van Cappel, 10j., Gulielmus Josephus Erasmus van Cappel, 9j., Theresia Angelina, 6 j. en Joannes Franciscus, 4j.

Er blijkt uit een andere akte dat Maria Joanna Anastasia van Cappel later trouwde met Pieter Jacobus Baen en dat die vier kinderen van Cappel, in 1773, nog een halve broeder van moederzijde hadden, Pieter Dominicus Martinus Brocq (de andere + ?) en een halve broeder, langs vanderzijde, Jacobus van Cappel.

VERQUIERE

Joanna Verquière fa Pieter en Petronella Bastoen, + Buysscheure 23 februari 1780, weduwe Jan Damman, zonder kinderen.  Nalatend als erfgenamen: Pieter Renier te Bollezeele, fs Bartholomeus en Petronella Verquière, zuster van de overledene; Pieter Verquière, te Stapple, fs Pieter, broeder van de overledene en van Jacquemine Louys; Maria Theresia Verquière, natuurlijke dochter van Maria Francisca Verquière, dochter van Pieter voornoemd en van Jacquemine Louys.

ROOS

I. Michiel Roos x Maria Schottey.  Had: Gulielmus, volgt onder II en Maria x Hendrik Verlynde.

II. Gulielmus Roos, + 1 augustus 1733 x Anna Maecht fa Franciscus en Maria Baudaignée, waarvan: Maria Rosa, 5 weken oud.  Voogd: haar oom Hendrik Verlynde.

DE SCHODT

Michiel de Schodt x Micheline Gars.  Had: Jacquemine de Schodt, + Buysscheure 3 april 1734, x Pieter Cailliau, waarvan Pieter; xx Balduinus Pelgrine fs Michiel en Joanna Cailliau, waarvan Michiel en Maria Pelgrine.

Michiel de Schodt en Micheline Gars fa Carolus, hadden nog: Maria de Schodt.  Zij x Louis de Grave, reeds tweemaal weduwnaar; xx Jacobus Thooris fs Jacobus en Jacquemina Macquereel.  Uit het eerste huwelijk: Jan de Grave; Maria Anna; Jacobus; Maria Catharina en Micheline.  Uit het tweede: Joanna Dorothea, 20 maanden in 1736, wanneer haar moeder overleed.  Onder voogdij van Jan de Schodt, oom.

WULLEMS-CAILLIAU

In 1765 separatie tussen Maria Catharina Cailliau fa Jan en Joanna Francisca Beyaert, echtgenote Michiel Wullems en Maria Joanna Cailliau, echtgenote Balduinus Top, na de dood van hun vader en van hun zuster Maria Joanna Jacoba Cailliau.  Er is een leen gehouden van het leenhof van Ochtezeele Voshof, door de vader gekocht aan Nicaise de Busscher fs Jan.

THERY

Josephus Thery, + Buysscheure in 1734, zonder kinderen van Catharina de Rudder fa Adriaen, nalatend zijn broers en zusters, Jan Franciscus, Pieter Franciscus, Pieter Carolus, Philippus Bernardus gehuwd met Francisca Dorothea Leclaire.  Deze laatste overleden voor zijn broeder, liet na: Philippus Jacobus, Philippus Bernardus, Pieter Josephus en Diederick.

DE RUDDER

Robert de Rudder fs Robert, + Buysscheure 1712, x Mayke Verbecke fa Gulielmus, nalatend: Joanna x met Willem Gars en Passchier, minderjarige.

WOETS

I. Pieter Woets had Jan, volgt onder II.

II. Jan Woets x Antoinette Verrous fa Antoon en Colyne Verrous.  Hij + 1646, liet na, onder voogdij van Philips Woets: Antoon, Pieter, Nicolas en Matheus.

N.B. Voor notaris Bornisien te Cassel op 17 juli 1737, huwelijkscontract tussen Jean-Jacques Woets en Marguerite Langhetee, alle twee van Volckerinckhove.

DE PREY

I. Jan Baptist de Prey x Petronella Cailliau.  Hadden: Jan Baptist, volgt onder II

II. Jan Baptist de Prey, + Lederzeele onder graafschap Nieurlet op ... mei 1755, x Catherina Drieux fa Jan en Maria Anna de Schodt.  Uit hun huwelijkscontract blijkt dat zij beide van Lederzele waren.  Zij hadden: Jan Baptist en Pieter Josephus.

DE VYNCK

Maria Anna de Vynck fa Jan en Isabella Warryn, + Lederzele onder heerlijkheid Haveskercke op ... mei 1747, ongehuwd.  Liet als erfgenamen na haar broeders en zusters: Pieter Frans de Vynck, gehuwd; Jan Baptist de Vynck, gehuwd; Matheus de Vynck, meerderjarig; Maria Petronella de Vynck x met Melchior Marquis; Antoon de Vynck, meerderjarig en Gillis Matheus de Vynck, 18j.

DE POUVE

In 1639 verdeling tussen Jan, Petronella Alexandrina, Philips, Hector, Catharina, echt. Abraham de Mol en Margareta de Pouve, echtg. Jan van den Abeele, waarvan: Catharina, Margareta, Michiel, Lucas en Jan.

(bewerkt door W. VAN HILLE, artikel raadpleegbaar in Vlaamse Stam, jaargang 1971, p.115, 297, 353, 463)

Deze informatie is vrij beschikbaar.
Nochtans zou ik het zeer op prijs stellen moesten aanvullingen mij kenbaar worden gemaakt.