De gesneuvelden van september 1830

De burgerlijke stand begon in het begin van de 19de eeuw vorm te krijgen en verliet stilaan zijn kinderschoenen.  Nochtans heeft het begin van de vorige eeuw heel wat problemen te bieden aan de genealogen; vooral de overgang van de parochieregisters naar de burgerlijke stand, via de republikeinse kalendertijd.

In dertig jaar tijd kende België drie verschillende staatsbesturen, steeds vooraf gegaan door bloedige gevechten.  Zo streden er mensen uit alle hoeken van het land op de plaatselijke boerenslagvelden van de Franse tijd, de slag bij Waterloo in 1815 en de veldslagen tegen het Hollands leger te Antwerpen en Brussel in 1830.  Door deze revoluties kwam ook de emigratie en immigratie naar andere gewesten van het land in beweging.

Te Brussel werd er op het Sint-Michielsplein, sedertdien Martelarenplein genoemd, een herdenkingsmonument opgericht ter nagedachtenis van de gesneuvelden van 1830.  Normaal liggen al deze mensen hier begraven.  Van deze overledenen zijn er velen waarvan de familievorser het spoor heeft verloren.  Dit monument bevat 27 platen, waarvan er 26 dienst doen om de naam en geboorteplaats van elke gesneuvelde te vermelden, zelfs van hen die elders hun rechten verdedigden, in totaal 466 namen.  De hoofdplaat draagt volgende tekst:

La commission administrative vu le nombre des victimes, qui ont succombé dans notre lutte glorieuse, vu la necessité de veiller à la salubrité publique et voulant en même temps donner des dignes funérailles aux braves défenseurs des libertées.  Arrète:

Art. 1.  Une fosse sera creusée sur la place Saint-Michel.  Elle sera destinée à recevoir les restes des citoyens morts dans les mémorables journées de septembre.

Art. 2.  Un monument transmettra à la postérité les noms de ces héros et la reconnaissance de la patrie.

Art.3.  Les patriotes belges prennent sous leur protections les veuves et les enfants de ces généreuses victimes.

Bruxelles, le 25 7bre 1830.

La commission administrative:

Baron Vanderlinden d'Hoogvorst -  Jolly - Rogier, président - J. Vanderlinden - F. De Coppyn, secrétaire - Nicolay, secrétaire.

Op het archief van de stad Brussel wordt er een register bewaard, waarin de gekwetsten worden vermeld, die overgebracht werden naar de Brusselse ziekenhuizen en gekwetstenposten, in september 1830.  Het is opvallend dat deze gekwetstenposten hoofdzakelijk Brusselse kerken zijn, zoals de H. Magdalenakerk, de St.-Annakerk, de St.-Jan en Stefaankerk der Miniemen, de Augustijnenkerk op het huidige de Brouckèreplein.  In dit register worden dan ook alle mogelijke inlichtingen, betreffende hun burgerlijke staat vermeld, alsook de soort van de kwetsuren.

Dit register, gedeponeerd op het stadsarchief van Brussel op 30 april 1862 onder het nummer 3528, is getiteld: Régistre indiquant les noms, prénoms, lieux de naissance, etc. des personnes qui ont été transportées et soignées pendant les journées de septembre 1830, dans les hôpitaux et ambulances de Bruxelles, ainsi que la nature des blessures qu'elles avaient reçues, la suite qu'ont euent ces dernières et l'indemnité qui a été accordée aux blessés ou aux familles des tuées.

Hierna volgt de alfabetische lijst van deze mensen:
ADRIAENS Jacques, °Mechelen
AERTS Louis, °Antwerpen
ALBERT Charles
ANCION Jean Louis Arnold, °Liège
ANDRY Victor Fer, ° Mons
ANNEMANS Ferdinand, °Brussel
ANNICK Jean Joseph, °Brussel, 28j., metselaar-arbeider, Rue de la Fusée te Brussel, ongehuwd, gesneuveld op 24 sept. 1830 en werd overgebracht naar het St.-Janshospitaal (Broekstraat) (Reg. nr.8)
ANTONIS François, (gedenkt. Antonus François), °Brussel, 47j., arbeider, gehuwd zonder kinderen, gekwetst op 23 sept., verzorgd aan de gekwetstenpost van de Magdalena, overleed op 28 sept. 1830.  In de register leest men nog: "laisse sa veuve dans la misère" (Reg. nr.9)
ANTONUS François, zie Antonis François
ARMEE Pierre, °Brussel, 23j., arbeider-schoenmaker, Rue de Longue Vie te Brussel, ongehuwd, gekwetst aan de linker schouder, verzorgd aan de gekwetstenpost van de Magdalena op 23 sept., overleed op 17 oktober 1830, zijn ouders ontvangen 400,- BEF pensioen (Reg. nr.11)
BANGER Joseph, °Madeira-eiland, 36j., Sint-Annastraat, gehuwd met Marie Josephine Anne Godefroid, gesneuveld op 26 sept. 1830, overgebracht naar de gekwetstenpost van de Augustijnen (de Brouckereplein), was in het bezit van een paspoort overhandigd te Den Haag op 11 sept. 1830 (Reg. nr.21)
BARREE Denis, °Gent
BASTIAENSSENS Jean François, ° Antwerpen
BATAILLE Jean Denis, ° Liège
BAUDEWIJNS Louis Joseph, zie Bauduwijn Louis Joseph
BAUDUWIJN Louis Joseph, (gedenkt. Baudewijns), °Hal, 39j., gepensioneerd militair te Hal, ongehuwd, zoon van Henry en Jeanne Michaels, geschoten in de buik op 25 sept. 1830, overleed bij het overbrengen naar het gouvernementsgebouw (Reg. nr.26)
BAVERTS Simon, zie Howaert Simon
BECQUET Jean Baptist, °Brussel, 40j., dagloner, Hoogstraat te Brussel, gehuwd met Jeanne Bridon, neergeschoten en overgebracht naar het St.-Janshospitaal op 23 sept. 1830, weduwe ontving 365,- BEF rente (Reg. nr.33)
BEERNAERT Eleuthére, °Brussel
BEGUIN Nicolas, °Brussel
BELLENS Pierre, °Brussel, 30j., dagloner, Nieuwbrug te Brussel, gehuwd met Philippine Blo + 1 kind, kogel doorheen het rechterbeen, werd verzorgd aan het Godshuis van het Begijnhof en overleed op 24 sept. 1830, weduwe ontving 365,- BEF rente, kind ontving 40,- BEF rente (Reg. nr.62)
BENOIT Jean, (gedenkt. Benoits), °Masy, 35j., (op gedenkt. Benoits Jean Jacques, °Paris), Rue des Normandiers te Parijs, gehuwd, geschoten in de buik, verzorgd aan de gekwetstenpost van de Magdalena op 27 sept., overleed op 29 sept. 1830 (Reg. nr.40)
BENOITS Jean Jacques, zie Benoit Jean
BENSBROECK Philippe, zie Huysbiock Philippe
BERCKMANS Henri, °Leuven
BERNARD Martin, °Paris, 35j., schrijver, Hoogstraat te Brussel, ongehuwd, geschoten op 25 sept., overgebracht naar de gekwetstenpost van de Magdalena, overleed op 26 sept. 1830 (Reg. nr.42)
BEURSKENS Jean Baptist, °Brussel, 39j., boodschapsloper, woonde aan het kanaal te Brussel, ongehuwd, mishandeld door de Hollandse troepen in het huis van M. Meeus op 23 sept. 1830 en overleed nog dezelfde dag, het huis M. Meeus bevond zich in de nabijheid van de Schaarbeekse Poort (Reg. nr.46)
BIDARS Pierre, °Brussel, 37j., arbeider-blikslager, Catoirstraat te Brussel, geschoten, verzorgd aan de gekwetstenpost St.-Anna op 23 sept., overleed op 12 okt. 1830, de St.-Annakapel bevond zich oorspronkelijk in de Bergstraat, momenteel aangehecht aan de H. Magdalenakerk (Reg. nr.47)
BIDDAERS Pierre Michel, °Antwerpen
BIESMANS Josse, °Hoeylaart
BIZE Ferdinand, °Brussel, 34j., glazenmaker, Lakenstraat te Brussel, gehuwd met Therese Pastermans, gesneuveld op 24 sept., overgebracht naar het St.-Janshospitaal, weduwe ontving 365,- BEF rente (Reg. nr.49)
BLAVIER Pierre Joseph, °Namur, dagloner, gehuwd met Catharina Buqart, gesneuveld op 24 sept. 1830, overgebracht naar St.-Janshospitaal, weduwe ontving 365,- BEF rente, kind ontving 40,- BEF rente (Reg. nr.53)
BLOMME Michel Adrien Barth., °Brussel, 20j., katoenarbeider, Rue des Rats Morts te Brussel, ongehuwd en laat een weeskindje achter van 2 jaar genoemd Joanne, geschoten, verzorgd in het St.-Pietershospitaal op 23 sept. en overleden op 9 okt. 1830, weesje ontving 200,- BEF rente (Reg. nr.56)
BOGAERDT Jean Baptist, 53.j, dagloner, Schaarbeekstraat te Brussel, gehuwd met Vroemans + 1 kind, gesneuveld op 23 sept. 1830, overgebracht naar het St.-Janshospitaal, weduwe ontving 365,- BEF rente, kind ontving 40,- BEF rente (Reg. nr.61)
BOGAERT Jean Baptist, zie Bogaerdt J.B.
BOLLENS Pierre, zie Bellens Pierre
BOLZEE Herman Michel, ° Tongeren
BOOGHMANS Jean Joseph, ° Brussel
BOOGMANS Jean Baptist Joseph, °Namur, 39j., herberghouder te Namen, gehuwd met Marie Lambert +1 kind, gekwetst aan de keel, verzorgd aan het St.-Janshospitaal op 23 sept., overleed op 9 okt. 1830, weduwe ontving 365,- BEF rente (Reg. nr.64)
BOUCHER Louis Modeste, né à Jodoigne en 1811, fils de Jean François Boucher (1781-1852) et Marie Gertrude Foriers (1781-1863).  Il partit pour Bruxelles avec la compagnie Jodoignoise, participa aux combats du parc et poursuivit les Hollandais sur la route d'Anvers.  Il fut blessé à Berchem par un boulet de canon et mourut deux jours plus tard à l'infirmerie de Malines (Mechelen) où on l'avait transporté.  Son jeune frère de 16 ans (né en 1814), Augustin Joseph, l'accompagnait et fit partie des 17 Jodoignois à recevoir la croix commémorative de 1830 le 20 avril 1878.  Ils figurent tous deux une plaque commémorative dans l'entrée de l'église Saint-Médard à Jodoigne.  Dans les publications du Musée de l'Armée, O. Duchesne avait rédigé une plaquette intitulée: Les Jodoignois et la révolution de 1830; dans laquelle les volontaires de la compagnie Jodoignoise sont présentés. (source : Jean Delaunoy - ppge@rwanda1.com)
BOULANGER Servais Joseph, °Liège, 49j., arbeider-schrijnwerker, rue des Aveugles, Liège, gehuwd +4 kinderen, gekwetst aan de linker- en rechterbil, verzorgd aan de gekwetstenpost van Mirour, Miniemen, en Augustijnen, gekwetst op 23 sept. 1830 en overleden op 9 januari 1831, één kind (Brussel) ontving 200,- BEF rente, drie kinderen (Luik) ontvingen 200,- BEF rente (Reg. nr.70)
BOULAY Jean Baptist, °St.-Pierre-de...
BOURGEL Antoine, °Ath, gesneuveld en overgebracht naar het St.-Janshospitaal (Reg. nr.75)
BOURGUIGNON André Joseph, °Liège
BOURGUIGNON Arnold Joseph, °Lambermont
BOUSSIER Armand Sébastien, zie Boussit Armand
BOUSSIT Armand, °Geluwe, 21j., huisknecht, ongehuwd, Bergstraat te Brussel, geschoten, verzorgd aan de gekwetstenpost van de Magdalena op 24 sept., vader ontving 300,- BEF rente (Reg. nr.78)
BOUVARD François, °Brussel
BRANT François, °Antwerpen
BRIAS Antoine, (gedenkt. °Inconnu), woonde in Brussel, geschoten aan de borst en overleed hierna op 25 sept. 1830, overgebracht naar de gekwetstenpost van de Miniemen, herkend door J.B. Vabramen (Reg. nr.84)
BROECKAERT François Benoit, °Mechelen
BRUNAIN Ferdinand, zie Brunen François
BRUNEN François, (gedenkt. Brunain Ferdinand Joseph, ° Brugelette Ht.), °Brugelette, 40j., arbeider-schilder, Hoogstraat te Brussel, gehuwd, gekwetst op 23 sept., overleed in het St.-Janshospitaal op 5 okt. 1830 (Reg. nr.90) 
BUELENS Jacques, °Leuven
BULENS Jean Gerard, °Brussel, 26j., knecht, gehuwd met Anne Philippine Boon, geen kinderen, zijn lijk werd gevonden op 9 oktober 1830 in de barrikaden van de Schaarbeekse Poort, gesneuveld op 23 sept., weduwe ontving 365,- BEF rente (Reg. nr. 94)
BURNY Jean Baptist, °Namur
BUSSELE Jean, °Westkerke
CAJOT François Simon, °Antwerpen
CALCOIN Jacques, ° Brussel, 22j., slotenmaker, woonde in de Miniemendoorgang te Brussel, ongehuwd, gekwetst op 23 sept. 1830, overgebracht naar het St.-Pietershospitaal, ouders ontvingen 400,- BEF rente (Reg. nr.99)
CALERAUT Guillaume, °Brussel
CALEVEN Jacques, °Brussel
CAMBIER Henri, °Jurbisse (Ht.)
CAMMANS François, °Brussel, 32j., arbeider, rue de la Rasuré te Brussel, gesneuveld opo 23 sept. 1830, overgebracht naar het St.-Janshospitaal, laat een weesje achter genaamd Marie-Joseph (Reg. nr.102)
CANEPAS Elias, °Brussel, 28j., rue de la Rasuré te Brussel, gehuwd +1kind, gesneuveld op 23 sept. 1830, overgebracht naar het St.-Janshospitaal, kind ontving 200,- BEF rente (Reg. nr.103)
CANNEPAS Elias, zie Canepas Elias
CARDINAL César August, °Brussel, 27j., kleemaker, Schaarbeekse Poort, gehuwd met Lucie Raemaekers, laat zijn weduwe zwanger achter, overleed aan zijn kwetsuren op 23 sept. 1830, weduwe ontving 365,- BEF rente, kind ontving 40,- BEF rente (Reg. nr.105)
CARKERINE Tomas, °Ierland, 38j., St.-Lambertusstraat, gehuwd met Maria Petronella De Mol, geschoten aan de bil op 23 sept., verzorgd in St.-Janshospitaal, overleed op 26 sept. 1830, weduwe ontving 365,- BEF rente, 4 kinderen ontvingen 40,- BEF rente (Reg. nr.106)
CAUDRON Jean Dominique, °Aalst, 39j., dienstbode, Kattestraat, gehuwd met Isabella Mechels +4 kinderen, gesneuveld op 25 sept. 1830, overgebracht naar St.-Janshospitaal, weduwe ontving 365,- BEF rente (Reg. nr.112)
CEULEMANS Guillaume, °Brussel, dagloner, Vlaamse Steenweg te Brussel, laat twee weeskinderen achter genaamd Marie-Anne (2j.) en Guillaume (1j.), verzorgd in het St.-Janshospitaal en overleed op 8 okt. 1830, de twee weeskinderen ontvingen 200,- BEF rente (Reg. nr.115)
CHAPELLE Jacques, °Nivelles
CHARLES Albert, °Brussel
CHARNAY Charles François, °Liège (gedenkt. °Paris), 26j., smid, rue St.-Thomas, laat een weeskind achter van zes maand genaamd Jules Charles, gesneuveld op 24 sept. 1830, overgebracht naar het St.-Janshospitaal, weeskind ontving 200,- BEF rente (Reg. nr.117)
CHEVALIER François Joseph, °Tongre Notre Dame
CHODOIRE Gérome, °Namur
CHRISTOPHE Jacques Joseph, °Namur
CLOOSTERMANS Guillaume Corneille, °Brussel, 36j., arbeider, Schaarbeekse Poort, gehuwd met Marie Delsarte +1 kind, sneuvelde aan de Schaarbeekse Poort op 23 sept. 1830, weduwe ontving 365,- BEF rente, kind ontving 40,- BEF rente
CLOSE Joseph, °Namur
COCKELBERGHS Jacques, °Brussel
COCKX Joseph, °Antwerpen
COEKELBERG Josse, °Brussel, 40j., dagloner, rue de la Boue, gehuwd met Anne-Marie Swinnen +3 kinderen, gekwetst op 24 sept., verzorgd in het St.-Janshospitaal en afzetting van het rechterbeen, overleed op 6 okt. 1830, weduwe ontving 365,- BEF rente, de 3 kinderen ontvingen 40,- BEF rente (Reg. nr.127)
COLETTE Dieudonné, °Verviers
COLINEZ Antoine
COLMONT Pierre Joseph, °Liège
CONNE Jean, °Chenée
CORBUSIER Nicolas, °Liège, 32j., vrijwilliger, tijdelijk verblijf in Brussel, gehuwd +1 kind, gekwetst op 23 sept., verzorgd aan de gekwetstenpost St.-Anna, overleed op 30 okt. 1830, geschoten in linkerbil (Reg. nr.136)
CORBUSIER (vader), °Liège, vrijwilliger, tijdelijk verblijf in Brussel, overleed aan de gevolgen van een schot in de borst (Reg. nr.137)
COUPLET Benjamin, °Ath
CROKET Jean Dieudonné, zie Croquelle Jean Dieudonné
CROQUELLE Jean Dieudonné, °Leuven, 40j., dagloner, Hoogstraat te Brussel, gehuwd met Maria Vaes +1 kind, geschoten aan de rechterschouder en linkerbil, verzorgd in het St.-Janshospitaal op 23 sept., overleed op 10 okt., weduwe ontving 365,- BEF rente, kind ontving 40,- BEF rente (Reg. nr 150)
DAMMANGE François, zie Dommange François
D'APLAINCOURT Pierre, °Velaine (Namur)
D'AUREGARD Henri, °Liège
DEBROUX Jean Joseph, zie Delroux Joseph
DE CARPENTERIE Aimable, °Tournai
DECAUWER Hyppolyte, °Gent, 25j., schilder, Goudstraat te Brussel, ongehuwd, geschoten in rechterbil op 23 sept., verzorgd bij hem thuis, overleed of 8 februari 1831, de kinderen ontvingen 200,- BEF rente (Reg. nr.171)
DECHEZ (dit Jenneval) Louis Hippolyte Alex, °Lyon
DECLERCQ Pierre François, °Oudenaarde, 36j., dagloner, gehuwd met Catharina ... +5 kinderen, geschoten aan de linkerborst, verzorgd aan de gekwetstenpost van de Miniemen op 24 sept. en overleed op 5 okt. 1830, de weduwe ontving 365,- BEF rente, de 5 kinderen ontvingen 40,- BEF rente (Reg. nr.174)
DECOEN Mathieu, °Brussel, 49j., schrijnwerker, Nieuwbrugstraat te Brussel, gehuwd met Anne-Marie Delieu +7 kinderen, rechterbeenbreuk, verzorgd aan het St.-Janshospitaal op 23 sept. en overleden op 27 okt. 1830, weduwe ontving 365,- BEF rente, 7 kinderen ontvingen 40,- BEF rente (Reg. nr. 177)
DECOEUR Philippe Joseph, °Namur
DECOSTER Eustache, °Brussel, 31j., dagloner, Leuvenseweg, ongehuwd, neergeschoten op 23 sept. 1830, overgebracht naar het St.-Janshospitaal, moeder ontving 300,- BEF rente (Reg. nr.179)
DECOURTRAY Jules César, °Brussel (gedenkt. °Lessines), 22j., arbeider, Huidevetterstraat te Brussel, ongehuwd, gekwetst op 26 sept. 1830 en overleed voor hij het St.-Janshospitaal bereikte, moeder ontvinge 300,- BEF rente (Reg. nr.180)
DEGEL Jean Baptist, °Brussel, 40j., dagloner, Marollenstraat, gehuwd met Maria Elisabeth Gillent +3 kinderen, gesneuvels, overgebracht naar het St.-Pietershospitaal op 25 sept. 1830, weduwe ontving 365,- BEF rente, 3 kinderen ontvingen 40,- BEF rente (Reg. nr.182)
DEHAINAUT Jean Charles Joseph, °Gosselies, 40j., (gedenkt. °Jumet), dagloner, woonde in Gosselies, gehuwd met Angele Vertrappen +2 kinderen, geschoten in het been op 24 sept., verzorgd aan de gekwetstenpost van de Miniemen, overleed op 5 okt. 1830, weduwe ontving 365,- BEF rente, de 2 kinderen ontvingen 40,- BEF rente (Reg. nr.187)
DE HOEZE Henry, °Brussel, 23j., dagloner, Petite rue des Capuciens te Brussel, ongehuwd, overleed op 26 aug. 1830, moeder ontving 300,- BEF rente (Reg. nr. suppl.3)
DEKEMPENEER Jean Baptist, °Zellik
DEKEYSER Guillaume, °Sint-Agatha-Rode, 32j., dagloner, gehuwd met Jeannine Taymans, verzorgd aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken, overleed aan de gevolgen van zijn verwondingen op 29 sept. 1830, weduwe ontving 365,- BEF rente (Reg. nr.200)
DEKIEBER Jean, °Brussel, 39j., arbeider, Rue de l'Artifice te Brussel, gehuwd met Jeanne Contu +3 kinderen, gekwetst op 23 sept., overleed aan zijn verwondingen op 8 okt. 1830, weduwe ontving 365,- BEF rente, 3 kinderen ontvingen 40,- BEF rente (Reg. nr.202)
DE LAET François Joseph, °Antwerpen
DELANDTHEERE Pierre Jean, °Baasrode, 45j., Kleine Zennestraat te Brussel, gehuwd met Marie Van Cottem, gesneuveld op 24 sept. 1830, overgebracht naar het St.-Janshospitaal, weduwe ontving 365,- BEF rente (Reg. nr.208)
DELANDTSHEER Pierre Jean, zie Delandtheere Pierre Jean
DELATHUY Henri, °Brussel, 32j., brandweerman, ongehuwd, gesneuveld op 23 sept. 1830, overgebracht naar St.-Janshospitaal (Reg. nr.212)
DELATHUY Xavier, °Jodoigne
DELEUW Simon, °Brussel, 58j., schrijnwerker, Nieuwstraat, gehuwd met Elisabeth Kuster +6 kinderen, gekwetst op 23 sept., verzorgd aan de gekwetstenpost gevestigd bij de heer Dewillens, overleed op 29 sept. 1830, weduwe ontving 365,- BEF rente, 6 kinderen ontvingen 40,- BEF rente (Reg. nr.217)
DELFOSSE François, °Brussel, 33j., schilder te Molenbeek, gehuwd +3 kinderen, overleed te Laken (Reg. nr.220)
DELIN Jean Ch. François, °Antwerpen
DE LIBE Jean Joseph, °Orp le Grand, 33j., dagloner, rue de l'Evantail te Brussel, gehuwd +1 kind, gesneuveld op 23 sept. 1830, overgebracht naar het St.-Janshospitaal (Reg. nr.222)
DELIRE Jean Joseph, zie De Libe Jean Joseph
DELPARTE Nicolas Jean, °Brussel, 28j., laarzenmaker, Wolstraat, gehuwd +3 kinderen, schedelbreuk, overleed voor aankomst aan de gekwetstenpost St.-Anna op 23 sept. 1830, weduwe ontving 365,- BEF rente, 3 kinderen ontvingen 40,- BEF rente (Reg. nr.223)
DELPORTE Nicolas Jean, zie Delparte Nicolas Jean
DELROUX Joseph, °Brussel, 32j., dagloner, rue de la Rasuré, gehuwd met Marie ... +1 kind, gekwetst op 23 sept., verzorgd in het St.-Janshospitaal en overleed aan zijn verwondingen op 28 sept. 1830, weduwe ontving 365,- BEF rente, kind ontving 40,- BEF rente (Reg. nr.168)
DELVAUX Léonard Joseph, °Verviers
DELVENNE Pierre Joseph, °Kain (Ht.)
DELVIGNE François Eugéne, °Perwelz, 23j., schrijnwerker, Hoogstraat, ongehuwd, overleed op 24 sept. 1830 (Reg. nr.229)
DE MAERSCHAELK Jean Baptist, zie Maerschalk Jean Baptist
DE MAERSCHALK Jean Baptist, zie Maerschaelk Jean Baptist
DEMANET Pierre, °Perwelz, arbeider te Perwelz, ongehuwd, geschoten aan het hoofd, verzorgd aan de gekwetstenpost van de Miniemen op 29 sept., overleed op 3 okt. 1830 (Reg. nr.232)
DEMAYER Pierre Joseph, °Antwerpen
DEMELDER Sebastien, (gedenkt. Demuylder Sébastien), °Brussel, 28j., dagloner, St.-Pietersstraat te Brussel, gehuwd, overleed aan zijn kwetsuren in het St.-Janshospitaal op 27 okt. 1830, moeder ontving 300,- BEF rente (Reg. nr.237)
DEMELIN Gustave, °Ath
DEMEYER Jacques, °Brussel
DE MOT Jean François, °Brussel
DEMUNCK Eduard, °Brussel, 22j., arbeider, Anderlechtstraat, ongehuwd, verzorgd aan de gekwetstenpost St.-Anna op 24 sept. en overleed op 21 okt. 1830, ouders ontvingen 400,- BEF rente (Reg. nr.243)
DEMUYLDER Sebastien, zie Demelder Sebastien
DENAUX Jean Napoleon, °Brugge, 24j., schrijnwerker, woonde in de Faubourg de Namur à Bruxelles, gehuwd met Albertine Calame +1 kind, overleed voor aankomst aan het St.-Janshospitaal op 24 sept. 1830, weduwe ontving 365,- BEF rente, kind ontving 40,- BEF rente (Reg. nr.245)
DENEEF François, °Brussel, 25j., dagloner, Potjesstraat te Brussel, ongehuwd, overleed aan zijn verwondingen in het St.-Janshospitaal op 24 sept. 1830, moeder ontving 300,- BEF rente (Reg. nr.246)
DENEYE Charles Henri Joseph, °Huy, 22j., bakker te Huy, ongehuwd, gekwetst aan de rechterknie op 23 sept. en overleed op 8 okt. 1830, vader ontving 300,- BEF rente (Reg. nr.252)
DEPROFT Louis Jean, °Brussel, 24j., arbeider, rue de la Navette te Brussel, ongehuwd, geschoten in de voorarm op 23 sept., verzorgd in het St.-Janshospitaal en overleed er op 7 okt. 1830, vader ontving 300,- BEF rente (Reg. nr.259)
DEQUENE Henri
DEQUENNE François, °Tournai
DERACHE Louis, °Tournai, 43j., schrijnwerker, rue de la Glasure te Brussel, ongehuwd, gekwetst aan de borst, verzorgd in het St.-Janshospitaal op 23 sept. en overleed op 5 okt. 1830 (Reg. nr.267)
DERIDDER Gerard, °Brussel, 27j., (gedenkt. °Elsene), schrijnwerker te Elsene, gehuwd, overleed in het St.-Pietershospitaal op 26 sept. 1830, moeder ontving 300,- BEF rente (Reg. nr.261)
DERIPPER Jean, °Brussel, 46j., metser, rue de l'Artifice te Brussel, gehuwd +4 kinderen, gekwetst op 23 sept., overleed in het St.-Pietershospitaal op 8 okt. 1830 (Reg. nr.263)
DERISIER Joseph, °Mussy la Ville (Lux.)
DEROY Jean Baptist, °Brussel (gedenkt. Molenbeek), 34., Huidevettersstraat te Brussel, gekwetst op 23 sept., overleed aan zijn verwondingen in het St.-Pietershospitaal op 10 okt. 1830, hij liet 3 weeskinderen achter, nl. Jean Baptist (5j.), Henriette (3j.) en Jean (6m.), de weeskinderen ontvingen 200,- BEF rente (Reg. nr.266)
DERRACHE Louis, zie Derache Louis
DERUYST Martin Joseph, (gedenkt. Deruyt Martin Joseph), °Brussel, 31j., schoenmaker, Lakenstraat te Brussel, gehuwd met Aline Hofman +1 kind, gekwetst op 23 sept., verzorgd aan het godshuis van het Begijnhof en overleed aan zijn verwondingen op 18 okt. 1830, weduwe ontving 365,- BEF rente en de 2 kinderen ontvingen 40,- BEF rente (Reg. nr.269)
DERUYT Martin Joseph, zie Deruyst Martin Joseph
DESTRE Giles, °Brussel, 58j., schrijnwerker, O.L.V. ter Vaakstraat te Brussel, gehuwd met Jeanne Debacker +3 kinderen, geschoten, verzorgd aan de gekwetstenpost van de Miniemen op 23 sept., overleed op 25 sept. 1830, weduwe ontving 365,- BEF rente (Reg. nr.275)
DE VADDER Charles, °Vilvoorde
DEVAEGENAER Joseph, °Brussel, 26j., dagloner, rue de la Coupe te Brussel, gehuwd, overleed op 26 aug.1830, kind ontving 200,- BEF rente (Reg. nr. suppl.4)
DEVARIOLA L.D.P., °Brussel, 38j., bediende, Goudstraat te Brussel, gehuwd met Désiré Colin +1 kind, overleed aan zijn verwondingen in de gekwetstenpost van de Magdalena op 27 sept. 1830, weduwe ontving 365,- BEF rente, kind ontving 40,- BEF rente (Reg. nr.283)
DEVALERIOLA Ph. Aug. Fer. L., zie Devariola
DEVIS Joseph, °Mons
DEVISSER Jean Aloyse Antoine, °Antwerpen
DEVREUX Guillaume, °Brussel, 23j., schoenmaker, Miniemenstraat te Brussel, ongehuwd, overleed op 23 sept., moeder ontving 300,- BEF rente (Reg. nr.386)
DEVRIENDT Jean Baptist, °Leuven
DEVRIES Pierre Joseph, °Brussel, 34j., veldwachter, Hoogstraat, gehuwd met Marie Dumoulin +1 kind, overleed op 24 sept. 1830, weduwe ontving 365,- BEF rente, kind ontving 40,- BEF rente (Reg. nr.287)
DE VUYST Marc, °Brussel, 33j., schilder, Brigittinnenstraat te Brussel, gehuwd met Marie Renard +2 kinderen, gesneuveld, overgebracht naar de St.-Goedelekerk, weduwe ontving 365,- BEF rente, 2 kinderen ontvingen 40,- BEF rente (Reg. nr.289)
DEWAEGENER Henri, °Brussel, 36j., kruidenier, gehuwd +2 kinderen, geschoten aan rechterarm op 23 sept., verzorgd in het St.-Janshospitaal en overleed op 10 dec. 1830 (Reg. nr.290)
DEWAGENEER Joseph, °Brussel
DE WAN Louis, °Aalst
DEWENNE Jean Baptist, °Mechelen, 38j., slotenmaker, Zes Penningenstraat te Brussel, gehuwd met Marie Penninkx +5 kinderen, geschoten in de borst op 23 sept., verzorgd aan het godshuis van het begijnhof en overleed er op 14 okt. 1830, weduwe ontving 365,- BEF rente, 5 kinderen ontvingen 40,- BEF rente (Reg. nr.294)
DEWINNE Jean Baptist, zie Dewenne Jean Baptist
DE WINTER Gerard, °Berchem (Antw.) (Reg. nr.295)
D'HAUREGARD Jean Fr. Henri, °Peruwelz
DHOYE François, °Hal
DIAMANDEL Jean Baptist (gedenkt. Dieamendel Jean Baptist), °Londerzeel, 26j., bakkersgast, Schaarbeekstraat te Brussel, gehuwd +4 kinderen, gesneuveld op 23 sept. 1830, overgebracht naar het St.-Janshospitaal (Reg. nr.297)
DIAMENDEL Jean Baptist, zie Diamandel Jean Baptist
DIERICKX Adrien, °Molenbeek
DIERICKX Henri, (gedenkt. Dirickx Henri), °Brussel, 54j., dagloner, Gezinsstraat te Brussel, gehuwd met Marie Dekemper +4 kinderen, gesneuveld op 23 sept. 1830, overgebracht naar het St.-Janshospitaal, weduwe ontving 365,- BEF rente, 4 kinderen ontvingen 40,- BEF rente (Reg. nr.298)
DILLEEMS Alexandre, zie Dillens Alexandre
DILLENS Alexandre, (gedenkt. Dilleems Alexandre), °Brussel, Vosstraat te Brussel, gehuwd met Marie-Thérèse Claes +2 kinderen, gesneuveld op het Koningsplein op 23 sept. 1830, weduwe ontving 365,- BEF rente, 2 kinderen ontvingen 40,- BEF rente (Reg. nr.302)
DILS Jean Baptist, (gedenkt. Dits Jean Baptist, °Laken), °Ukkel, gehuwd met Jeanne Denoop +2 kinderen, overleed op 26 sept. 1830, weduwe ontving 365,- BEF rente, 2 kinderen ontvingen 40,- BEF rente (Reg. nr.304)
DIRICXK Henri, zie Dierickx Henri
DITS Jean Baptist, zie Dils Jean Baptist
DOCKIER Joseph, °Herve
DOMMANGE François, °Brussel, dagloner, rue de la Potterie te Brussel, ongehuwd, overleed op 27 aug. 1830 (Reg. nr.suppl.5)
DOURJOUZ Théodore, °Namur
DOZIN Mathieu, °Liège
DRESSELAERS Henri, °Geel
DUBOIS Jean François Joseph, °Wavre, 23j., landbouwer, ongehuwd, gesneuveld op 24 sept. 1830, overgebracht naar de gekwetstenpost van de Miniemen, moeder ontving 300,- BEF rente (Reg. nr.323)
DUBOIS Nicolas, °Brussel, 45j., dagloner, rue de la Rasuré te Brussel, ongehuwd, gesneuveld op 23 sept. 1830, overgebracht naar het St.-Janshospitaal (Reg. nr.321)
DUELEMAN Joseph Ferdinand, °St.-Niklaas
DUFOUR Bartholomey, °Brussel, Leuvensplein te Brussel, ongehuwd, gesneuveld op 23 sept. 1830, overgebracht naar St.-Janshospitaal, moeder ontving 300,- BEF rente (Reg. nr.331)
DUMONT Louise, °Brussel, 10j., geschoten aan het hoofd, overleed voor aankomst aan de gekwetstenpost St.-Anna op 26 sept. 1830 (Reg. nr.334)
DUPLESSY Eduard, °Liège
DUPUIS Jean Baptist, °Brussel, 30j., draaier, rue de la Navette te Brussel, gehuwd met Marie Anna Flou, geschoten in de borst, verzorgd in het St.-Janshospitaal op 23 sept., overleed op 24 sept. 1830, weduwe ontving 365,- BEF rente (Reg. nr.337)
DURIEUX Auguste, °Mons
DUVIVIER Jean Pierre, °Liège
ECHARD Jean Georges, °Arnhem (Nl.)
ECTORS Philippe, °Aarschot
EINU Jean Baptist (gedenkt. Ernu Jean Baptist), °Brussel, 29j., rue des Vers te Brussel, ongehuwd, verzorgd aan de gekwetstenpost van de Miniemen op 26 sept., overleed op 27 sept. 1830 (Reg. nr.351)
ESCHSCHID Toussaint, zie Eischschneid Toussaint
EISCHSCHNEID Toussaint, (gedenkt. Eischschid Toussaint), °Brussel, 31j., kleermaker, Boterstraat te Brussel, gehuwd met Isabelle Michiels, verzorgd in het St.-Janshospitaal op 23 sept., overleed aan zijn verwondingen op 15 okt. 1830, weduwe ontving 365,- BEF rente (Reg. nr.344)
EMARE Jacques Nicolas, °Chny
ERNU Jean Baptist, zie Einu Jean Baptist
FAIGNEAU Philippe Joseph (gedenkt. Feigneaux Philippe Joseph), °Marchienne, 28j., (gedenkt. °Liège), arbeider te Luik, ongehuwd, gekwetst aan het hoofd, verzorgd in het St.-Janshospitaal op 23 sept., overleed op 21 nov. 1830, vader ontving 300,- BEF rente (Reg. nr.361)
FEIGNEAUX Philippe Joseph, zie Faigneau Philippe Joseph
FELNER (Baron) Philippe, °Mechelen, 45j., Stoofstraat te Brussel, gehuwd +2 kinderen, geschoten, verzorgd in het Ministerie van Binnenlandse Zaken, overleed op 26 sept. 1830 (Reg. nr.365)
FIAM Jacob, °Brussel, 25j., arbeider te Molenbeek, gehuwd +3 kinderen, gekwetst op 25 sept., verzorgd aan de gekwetstenpost van de Miniemen, overleed op 25 okt. 1830 (Reg. nr.380)
FIANCE Jacob, 25j., slotenmaker te Brussel, ongehuwd, geschoten op 25 sept., verzorgd aan de gekwetstenpost van de Miniemen, overleed op 25 okt. 1830 (Reg. nr.382)
FICQ Henri Joseph, °Boutersem
FILLON Jean, °Brussel, 50j., rue de Menage te Brussel, gehuwd met Jeanne Prévot, verzorgd in het St.-Janshospitaal op 23 sept., overleed aan zijn verwondingen op 30 sept. 1830, weduwe ontving 365,- BEF rente (Reg. nr.371)
FINQUEUR Jean, °Leuven
FLOQUET Henri, °Ans et Glain
FONTAINE Pierre François, °Brussel (gedenkt. °Ath), 26j., arbeider te Aat, gehuwd +7 kinderen, overleed op 26 sept. 1830, weduwe ontving 365,- BEF rente, 5 van zijn kinderen ontvingen 40,- BEF rente (Reg. nr.375)
FOUARGIE Joseph, °Liège
FOUILLIEN Albert Joseph, °Brussel (Reg. nr.377)
FRANCK Adrien Corneille, °Antwerpen
FRANCK ..., °Luxembourg
FRAPPART Henri Adrien Th., °Boussu (Reg. nr.385)
FREDERICKX Jacques, °Brussel, 31j., arbeider, OLV ter Vaakstraat te Brussel, gehuwd met Anne Loris, gesneuveld op 23 sept. 1830, overgebracht naart St.-Goedelekerk, weduwe ontving 365,- BEF rente, 4 kinderen ontvingen 40,- BEF rente (Reg. nr.386)
FRETIN Pierre Silvestre, °Duinkerke
GAHIDE Pierre Joseph, °France
GANTOIS Pierre, °Mons, 38j., loopjongen te Bergen, geschoten aan rechterbil, gehuwd met Julie Tiberghien, verzorgd in het St.-Pietershospitaal, overleed op 14 okt. 1830, weduwe ontving 365,- BEF rente (Reg. nr.389)
GENAUX ..., Kattenstraat te Brussel, verzorgd aan de gekwetstenpost van de Miniemen, overleed op 24 sept. 1830 (Reg. nr.395)
GERARD Adolphe Charles, °Brussel, 28j., brandweerman, ongehuwd, geschoten aan het hoofd op 26 sept., verzorgd aan de gekwetstenpost van de Miniemen, overleed op 27 sept. 1830 (Reg. nr.398)
GIELEN Clement Joseph, °Brussel
GIELEN Jean Henri, °Brussel, 22j., dagloner, gehuwd met Cécile Denayer +3 kinderen, gekwetst op 23 sept., verzorgd in St.-Janshospitaal, overleden op 26 sept. 1830, weduwe ontving 365,- BEF rente, 3 kinderen ontvingen 40,- BEF rente (Reg. nr.403)
GILLOT Jean Martin, °Waterloo
GILSON Jean Pierre, °Nil St.-Vincent (Reg. nr.406)
GODHERT Jacques
GODSBIL Surbach, zie Godtbil Surbach
GODTSBIL Surbach (gedenkt. Godsbil Surbach), °Aix-la-Chapelle (Prusse), slotenmaker, Bernardstraat te Brussel, ongehuwd, neergeschoten op 24 sept. 1830, overgebracht naar St.-Janshospitaal (Reg. nr.413)
GOOSSENS Corneille François, °Lier
GOOSSENS Pierre Felix, °Brussel (gedenkt. Lier), 27j., arbeider, ongehuwd, rue du Jardin Rompu te Brussel, neergeschoten op 22 sept. 1830, overgebracht naar St.-Janshospitaal (Reg. nr.417)
GORIS Pierre Joseph, °Antwerpen
GOYENS Joseph, °Diest
GRISSE Michel, °Liège
GROOTJANS Jean, °Westmeerbeek (Antw.)
GUILLAUME Nicolas Joseph, °Brussel, dienstbode, Anderlechtstraat te Brussel, gehuwd met Anne Dupont +3 kinderen, gekwetst op 23 sept., verzorgd in het St.-Janshospitaal, overleed op 24 sept. 1830, weduwe ontving 365,- BEF rente, 3 kinderen ontvingen 40,- BEF rente (Reg. nr.425)
GYSELS Pierre, °Antwerpen
HAMERYCKX François, zie Hameryck
HAMERYCK François (gedenkt. Hameryckx François), °Brussel, 23j., schilder, Damierstraat te Brussel, ongehuwd, geschoten aan de keel, verzorgd in het St.-Janshospitaal, overleden op 23 sept. 1830, ouders ontvingen 400,- BEF rente (Reg. nr.435)
HANICQ Jean Joseph, °Brussel
HAUTFAST Jean Gerard, °Brussel
HAVAERT Simon, °Watermaal, 48j., houtzagerij, Paradijsstraat te Brussel, gehuwd met Marie Antoem +2 kinderen, neergeschoten op 27 sept. 1830, overgebracht naar het St.-Janshospitaal, weduwe ontving 365,- BEF rente, 2 kinderen ontvingen 40,- BEF rente (Reg. nr.442)
HAVERMANS André, °Wessen (Limb.) (Reg. nr.443)
HENROTAY Nicolas Joseph, °Ensival (Lg.)
HENSEBROCK Philippe Joseph, °Brussel, 39j., dagloner, Vlaamsesteenweg, ongehuwd, gekwets op 25 sept., overgebracht naar het St.-Janshospitaal, overleden op 1 okt. 1830 (Reg. nr.446)
HENSBROECK Philippe Joseph, zie Hensbrock Philippe Joseph
HERMAN Eduard (gedenkt. Hermans Eduard), °Moorzele, gesneuveld op 23 sept. 1830, overgebracht naar St.-Janshospitaal (Reg. nr.450)
HERMANS Eduard, zie Herman Eduard
HERTER Pierre Joseph, °Mechelen
HERTMANS Jean, °St.-Agatha-Rode, dagloner, ongehuwd, overleden op 29 sept. 1830 (Reg. nr.455)
HOLLANDE Joseph, °Mons
HOMERICK François, °Brussel, 23j., huisschilder, Damierstraat te Brussel, ongehuwd, gesneuveld op 23 sept. 1830, overgebracht naar St.-Janshospitaal
HOUTVAEST Joseph Clement (gedenkt. Houtwaert), °Brussel, 51j., Rue aux Bleds te Brussel, gehuwd +4 kinderen, gesneuveld op 23 sept., overgebracht naar het St.-Janshospitaal, 2 van zijn kinderen ontvingen 200,- BEF rente (Reg. nr.461)
HOWAERT (BAVERTS) Simon, °Bosvoorde, houtzagerij, Paradijsstraat te Brussel, gehuwd +2 kinderen, overgebracht naar het St.-Janshospitaal, neergeschoten (Reg. nr.462)
HUYGENS Charles, °Brussel, 37j., rue de la Rasuré, gehuwd +1 natuurlijk kind, gesneuveld op 23 sept. 1830, overgebracht naar de gekwetstenpost van de Magdalena (Reg. nr.469)
HUYGHEN Chrétien (gedenkt. Huygens Chrétien), °St.-Gilles, 30j., schrijnwerker, Miniemendoorgang, ongehuwd, geschoten aan de longen op 25 sept. 1830, verzorgd aan de gekwetstenpost van de Magdalena, overleden op 3 okt. 1830, moeder ontving 300,- BEF rente (Reg. nr.364)
HUYGENS Chrétien, zie Huygen Chrétien
HUYSBIOCK (Bensbroeck) Philippe, 37j., Anderlechtstraat te Brussel, verzorgd in het St.-Janshospitaal op 23 sept., overleden op 3 okt. 1830, weduwe ontving 365,- BEF rente, 4 kinderen ontvingen 40,- BEF rente (Reg. nr.492)
ISABAU Jean Baptist (gedenkt. Isabeaux), °Brussel, 34j., gehuwd met ... Vanderpooten +4 kinderen, overgebracht naar het St.-Janshospitaal op 23 sept., overleden op 3 okt. 1830, weduwe ontving 365,- BEF rente, 4 kinderen ontvingen 40,- BEF rente (Reg. nr.492)
ISABEAUX Jean Baptist, zie Isabau Jean Baptist
JACOB Jean Joseph, °Tournai
JACOB Nicolas, °Brussel, 33j., schoenmaker, gehuwd +1 kind, linkerbeenbreuk, verzorgd in St.-Janshospitaal op 23 sept., overleed op 17 juni 1832, weduwe ontving 450,- BEF rente (Reg. nr.474)
JACQUEMAIN Jean Baptist, °Liège
JAMART Charles, °Jodoigne
JANSSENS François, °Brussel, 65j., gehuwd met Marie Anne Joly, gesneuveld op 24 sept. 1830, overgebracht naar het St.-Janshospitaal, weduwe ontving 365,- BEF rente (Reg. nr.479)
JANSSENS Jean Baptist, °Denderwindeke, 65j., Varkensmarkt te Brussel, gehuwd met Thérèse Elschout +3 kinderen, gekwetst en overleden op 23 sept. 1830, verzorgd in het St.-Janshospitaal, weduwe ontving 365,- BEF rente, 2 kinderen ontvingen 40,- BEF rente (Reg. nr.482)
JANSSENS Jean François, °Antwerpen
JOCHMANS Jérome, °Leuven
JONAU Charles, °Brussel, 46j., schilder, Kattestraat te Brussel, geschoten in buik op 24 sept., verzorgd in de gekwetstenpost van de Miniemen, overleden op 24 sept. 1830, weduwe Anne Dughens ontving 365,- BEF rente (Reg. nr.489)
JORGENS Jean Baptist, °Brussel
JOURDAIN Henri, zie Jourdin
JOURDIN Henri (gedenkt. Jourdain), °Brussel, 48j., schoenmaker, Kleine Zavel te Brussel, gehuwd met Marie Thérèse Linné +3 kinderen, linkerbeenbreuk, verzorgd en overgebracht naar de gekwetstenpost van de Miniemen op 26 sept., overleden op 13 okt. 1830, weduwe ontving 365,- BEF rente (Reg. nr.491)
JUBERT Constant Joseph Ghislain, °Nivelles, 77j., dagloner, gehuwd met Marie Ghijssens, schot in linkerbeen, overgebracht naar de gekwetstenpost van de Miniemen op 26 sept., overleden op 13 okt. 1830, weduwe ontving 365,- BEF rente (Reg. nr.493)
KANNART Ferdinand, °Heverlee
KERCKX Corneille, °Relegem, 42j., landbouwer, wonende te St.-Agatha-Berchem, gehuwd met Elisabeth Vandeneyden +2 kinderen, gekwetst op 26 sept., verzorgd aan de gekwetstenpost van de Magdalena, verliet de gekwetstenpost op 5 okt. 1830, weduwe ontving 365,- BEF rente, 2 kinderen ontvingen 40,- BEF rente (Reg. nr.497)
KEYMEULEN Joseph, zie Keymolen Joseph
KEYMOLEN Joseph, °Aalst, 55j., slotenmaker, rue des Navets te Brussel, gehuwd met 2 kinderen, geschoten in borst en linkerarm en overleden op 23 sept. 1830, overgebracht naar het St.-Janshospitaal, vader ontving 300,- BEF rente (Reg. nr.499)
KLEINERMANS Jean Joseph, zie Klendermans Joseph
KLENDERMANS Joseph (gedenkt. Kleinermans Jean Joseph), °Brussel, 18j., O.L.V. ter Vaakstraat, ongehuwd, gekwetst op 25 sept., overleden aan de verwondingen op 6 okt. 1830, moeder ontving 300,- BEF rente (Reg. nr.503)
KNAPEN Jean Baptist Guillaume, °Brussel
KNOP Ignace, °Brussel, 34j., dagloner, rue des Ceinturiers, gehuwd met Marie Plauchon +2 kinderen, neergeschoten in de Naamsestraat op 23 sept. 1830, weduwe ontving 365,- BEF rente, 2 kinderen ontvingen 40,- BEF rente (Reg. nr.505)
LAGARDE François, °Tournai
LAGRACE Henri Joseph, °Brussel, 37j., Zonnestraat te Brussel, gehuwd met Adrienne Vandenbrouck +5 kinderen, gekwetst en overleden op 23 sept. 1830, overgebracht naar het St.-Janshospitaal, weduwe ontving 365,- BEF rente, 5 kinderen ontvingen 40,- BEF rente (Reg. nr.509)
LAHAYE Jean Nicola, °Verviers
LAMBERT Martin, °Liège
LAMENSCH Henri Joseph, zie Lammensch Henri Joseph
LAMMENSCH Henri Joseph, °Brussel, 38j., kleermaker, rue du Terre Neuf, gehuwd met Petronella Bauwels +2 kinderen, neergeschoten op 23 sept. 1830, overgebracht naar de gekwetstenpost van de Miniemen, weduwe ontving 365,- BEF rente, 2 kinderen ontvingen 40,- BEF rente (Reg. nr.512)
LAMETTE Jean Charles Felix, °Brussel
LAMORAL Charles François, °Boussu
LAMORAL Nicolas Charles, °Boussu, 41j., rue des Barraques te Brussel, gehuwd met Marie Verstraeten +1 kind, gesneuveld op 27 sept. 1830, overgebracht naar het St.-Janshospitaal, weduwe ontving 365,- BEF rente (Reg. nr.513)
LANIER Xavier Joseph, °Mons
LAPLACE Eugène Michel, °Amsterdam, 22j., Kattestraat te Brussel, ongehuwd, verzorgd in het St.-Janshospitaal, stierf aan zijn verwondingen op 5 okt. 1830, moeder ontving 300,- BEF rente (Reg. nr.514)
LARCIER Pierre, °Ways, 70j., Naamsestraat te Brussel, weduwnaar, gesneuveld op 23 sept. 1830, overgebracht naar het St.-Janshospitaal (Reg. nr.515)
LATHUY Xavier, 26j., brandweerkorporaal, woonde in de brandweerkazerne, ongehuwd, gekwetst op 23 sept., verzorgd in het St.-Janshospitaal, overleden op 4 okt. 1830 (Reg. nr.516)
LAURIER Petronella, °Amsterdam, 43j., arbeidster, weduwe van Cornelius De Bruyn, gesneuveld op 23 sept. 1830, overgebracht naar het St.-Janshospitaal (Reg. nr.519)
LAUWERS Joseph, °Amsterdam
LEBEAUX Marc, °Hal, bediende, rue des Marolles te Brussel, gesneuveld, overgebracht naar het St.-Janshospitaal (Reg. nr.522)
LEBRUN Joseph Nicolas, °Braine l'Alleud, 34j., dagloner, rus St.-Ghislain, gehuwd, verzorgd n het St.-Janshospitaal, overleed aan zijn verwondingen op 20 okt. 1830 (Reg. nr.521)
LEBRUN Louis, °France
LECLERCQ Antoine, °Brussel
LE CLERCQ Dnes, tipograaf, Trapstraat te Brussel, weduwnaar +1 kind, geschoten aan rechterschouder, verzorgd in St.-Janshospitaal op 24 sept., overleed op 17 okt. 1830, kind ontving 200,- BEF rente (Reg. nr.524)
LE COCQ Charles Joseph (gedenkt. Le Cocq Jean Charles Joseph), °Brussel, 33j., coloriste, Kroonstraat te Brussel, gehuwd met Thérèse Clavers +1 kind, gekwetst aan de rechterbil, verzorgd in het St.-Janshospitaal op 23 sept., overleden op 17 okt. 1830, weduwe ontving 365,- BEF rente, kind ontving 40,- BEF rente (Reg. nr.523)
LE COEQ Jean Charles Joseph, zie Le Cocq Charles Joseph
LE COMTE Joseph, °Mons
LEFEBURE Clement Pierre, °Brussel, 53j., kruidenier, Loxumstraat, gehuwd met Anne Reyarts +2 kinderen, neergeschoten op 23 sept. 1830, overgebracht naar het St.-Janshospitaal, weduwe ontving 365,- BEF rente (Reg. nr.530)
LEGRAS Guillaume, °Brussel
LEGRAS Lambert, °Brussel, 56j., slotenmaker, Maagdenstraat te Brussel, ongehuwd, neergeschoten op 24 sept. 1830, overgebracht naar het St.-Janshospitaal
LEMOIGNE ..., woonde in Moleneek, verzorgd aan de gekwetstenpost opgesteld bij de heer Duvillens op 25 sept. 1830, overleed op 4 okt. 1830 (Reg. nr.539)
LEMPERE Louis, °Brussel, 30j., schrijnwerker, Schaarbeekstraat te Brussel, gehuwd met Barbe Keyerts, neergeschoten op 23 sept. 1830, overgebracht naar het St.-Janshospitaal, weduwe ontving 365,- BEF rente, kind ontving 40,- BEF rente (Reg. nr.537)
LENAERTS Jean, °Neerhespen
LEPAIN André, °Laken, 28 brumaire an 10, arbeider, rue Tête te Cochon te Brussel, ongehuwd, neergeschoten op 22 sept. 1830, vader ontving 200,- BEF rente (Reg. nr.535)
LEPERE Sylvain Guillaume, °St.-Malo (France)
LE QUEUE Louis Dominique, °Rouen (France)
LEROUX François Napoleon, °Dantzig, 23j., Ruysbroeckstraat te Brussel, ongehuwd, gekwetst aan de borst, verzorgd in het St.-Janshospitaal op 23 sept., overleed op 26 sept. 1830
LEROY Charles Joseph, °Nys (Ht.)
LEROY Michel Théodore, °Brussel, marchand de tableaux, gekwetst aan de borst (Reg. nr.543)
LETIROLIEN Charles, °Brussel, 41j., Anderlechtstraat te Brussel, gehuwd met Anne Kestermont +1 kind, geschoten in de buik op 23 sept., overleed op 24 sept. 1830, weduwe ontving 365,- BEF rente, kind ontving 40,- BEF rente (Reg. nr.546)
L'HOOST Alexandre Joseph, °Jodoigne
L'HORMANN Charles André, °Stralsund
LIEVENS Egide, °Elsene, 44j., gehuwd, maarschalk, St.-Rochusstraat, neergeschoten en overgebracht naar het St.-Janshospitaal, weduwe ontving 365,- BEF rente (Reg. nr.548)
LINTS Jean Baptist Joseph, °Hoeilaart, landbouwer, geschoten op 25 sept., verzorgd aan de gekwetstenpost van de Miniemen, overleed op 26 sept. 1830, weduwe ontving 300,- BEF rente (Reg. nr.552)
LISENBOURG Henri, °Dendermonde
LIST Pierre, °Fecamp (France)
LOHIMAAN Charles, °Brussel, dagloner, Kandelarenstraat, gehuwd met Marie Lambrechts +4 kinderen, gesneuveld op 23 sept. 1830, weduwe ontving 365,- BEF rente, 4 kinderen ontvingen 40,- BEF rente (Reg. nr.553)
LOMBAERTS Jacques, °Brussel, 20j., schilder, de Lignestraat te Brussel, gehuwd, geschoten aan de billen op 25 sept., verzorgd op het Ministerie van Binnenlandse Zaken, overleed op 13 okt. 1830, moeder ontving 300,- BEF rente (Reg. nr.556)
LOMBAERTS Jean Baptist, °Hoeilaart
LORIS André, °Brussel, 48j., Magdalenastraat te Brussel, gehuwd met Marie Bries +1 kind, geschoten in de buik, verzorgd in het St.-Janshospitaal op 23 sept., overleed op 8 okt. 1830, weduwe ontving 365,- BEF rente (Reg. nr.559)
LORIS Guillaume, °Lembeek, landbouwer te Lembeek, geschoten aan de borst, verzorgd aan de gekwetstenpost van de Miniemen op 26 sept., overleed op 26 sept. 1830 (Reg. nr.560)
LOUCKX Guillaume, °Brussel, 14j., dagloner, ongehuwd, geschoten aan het hoofd, verzorgd in het godshuis van het begijnhof op 23 sept., overleed op 24 sept. 1830 (Reg. nr.561)
LOVENFOSSE Gilles Joseph, °Namur
LUGERS Paul François Louis, °Liège
MADOUT Joseph, zie Madoux Joseph
MADOUX Joseph, (gedenkt. Madout Joseph), °Brussel, 27j., dagloner, Spiegelstraat, ongehuwd, geschoten op 23 sept., verzorgd in het St.-Janshospitaal, overleed op 12 okt. 1830, moeder ontving 300,- BEF rente (Reg. nr.563)
MAERSCHAELK Jean Baptist, °Watermaal, 34j., metser, Schaarbeekstraat te Brussel, gehuwd met Marie Devalk +6 kinderen, gesneuveld op 25 sept., overgebracht naar de St.-Goedelekerk, weduwe ontving 365,- BEF rente, 6 kinderen ontvingen 40,- BEF rente (Reg. nr.566)
MAES Jean Baptist, °Brussel, 25j., dagloner, ongehuwd, neergeschoten aan de Schaarbeekse Poort op 23 sept. 1830, overgebracht naar het St.-Janshospitaal (Reg. nr.565)
MAHILLEN Michel, (gedenkt. Mahillon Michel, °Baillonville-Namur), °Brussel, 57j., lakenhandelaar, Koolstraat te Brussel, gehuwd met Anne Clemen +1kind, verzorgd in het St.-Pietershospitaal op 23 sept., overleed aan de gevolgen van de verwondingen op 27 okt. 1830, weduwe ontving 365,- BEF rente, kind ontving 40,- BEF rente (Reg. nr.567)
MAHILLON Michel, zie Mahillen Michel
MAIZIER Pierre Joseph, °Verviers
MALCHAIR Olivier, °Cheratte (Liège)
MALECHEER Jacques, °Oostende
MALFAIT Thomas, °Oostende
MANDEMAEKER François, zie Mandemaker François
MANDEMAKER François, (gedenkt. Mandemaeker François), °Brussel, 20j., dagloner, rue du Ménage te Brussel, ongehuwd, verzorgd in het St.-Janshospitaal op 22 sept., moeder ontving 300,- BEF rente (Reg. nr.574)
MANHAY Pierre Joseph, °Perwez
MANTOU ...
MARCHEAUX Henri Mathieu, °Brussel
MARECHAL Alexis Marie, °Ciney
MARECHAL Pierre, °Mons
MARIN Bernard, °Paris, 34j., schilder, Hoogstraat, ongehuwd, neergeschoten op 26 sept. 1830, overgebracht naar de gekwetstenpost van de Magdalena (Reg. nr. 589)
MARLIER Elie, °Ieper
MARTIN Jacques, °Jodoigne
MATAGNE Jean Joseph, °Brussel, 21j., ongehuwd, gekwetst aan de rechterarm, verzorgd aan de gekwetstenpost van de Magdalena, verliet de gekwetstenpost op 10 okt., overleed later (Reg. nr. 595)
MATHIEU E.J., °Waterloo, 45j., dagloner, rue de l'Eventail te Brussel, gehuwd, neergeschoten op 25 sept. 1830, overgebracht naar de gekwetstenpost van de Miniemen, herkend door zijn echtgenote (Reg. nr.593)
MATHIEU Jean François, °Corroy-le-Grand
MATTHIJS Jean Antoine, °Lokeren
MATHUIJS D.J., °Brussel, 18j., dagloner, Vosstraat, gehuwd +1 kind, neergeschoten op 26 sept. 1830, overgebracht naar het St.-Janshospitaal (Reg. nr.598)
MATTO François Joseph, °Brussel
MAUNOIR Victor, °Londen
MAXI Charles, °Antwerpen
MEES Jean, °Antwerpen
MENSIERS Pierre François, °Geraardsbergen
MERLIN Nicolas, °Brussel
MERODE Graaf de,  Frédérique
MERVAL François, °Brussel
METZLER Adam, °Prusse
MEULEMANS Antoine Victor Napoleon, °Antwerpen
MICHEAUX Nicolas Julien,  zie Micheau Julien
MICHEAU Julien, (gedenkt. Micheaux Nicolas Julien), °Brussel, 17., arbeider, Maagdenstraat, ongehuwd, geschoten aan het hoofd op 25 sept., verzorgd aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken, overleden op 28 okt. 1830, ouders ontvingen 400,- BEF rente (Reg. nr.618)
MICHEEL Pierre, °Antwerpen
MICHIELS Jacques, °Brussel, 27j., O.L.V. ter Vaakstraat te Brussel, gehuwd met Jeanne Aenspuch +3 kinderen, verzorgd in het St.-Janshospitaal, overleed op 26 okt. 1830, weduwe ontving 365,- BEF rente, 3 kinderen ontvingen 40,- BEF rente (Reg. nr.617)
MICHIELS Pierre, °Brussel, 27j., dagloner, O.L.V. ter Vaaktstraat te Brussel, gehuwd, overleed op 26 aug. 1830, weduwe ontving 365,- BEF rente (Reg. nr.suppl.9)
MOEREMANS Jean Baptist, °Brussel
MOEREMANS Sebastien, °Brussel, 33j., kleermaker, Stoofstraat te Brussel, gesneuveld, overgebracht naar het St.-Janshospitaal (Reg. nr.623)
MOMBAERTS Joseph, °Aarschot
MOQUET François, °Lille, Miniemenstraat, gesneuveld op 23 sept. 1830, overgebracht naar de gekwetstenpost St.-Anna (Reg. nr.630)
MOREAU Christ. Math. Joseph, °Herve
MOTTE André, °Brussel, 23j., dagloner, rue des Pottiers, ongehuwd, verzorgd in het St.-Janshospitaal op 23 sept., overleed aan zijn verwondingen op 4 okt. 1830 (Reg. nr.636)
MOTEUX Pierre, (gedenkt. Motteux), °Brussel, 47j., kleermaker, Ruusbroekstraat te Brussel, weduwnaar +3 kinderen, verzorgd aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken, overleed op 23 sept. 1830, de 3 kinderen ontvingen 200,- BEF rente (Reg. nr.638)
MOTTEUX Pierre, zie Moteux Pierre
MOUSNIER Henri François, °Liège
MOUN Thomas Adrien, (gedenkt. Mouw Thomas Adrien), °Antwerpen, 26j., mandemaker, rue des Capuciens te Brussel, gehuwd met Elisabeth Bil, gesneuveld op 23 sept. 1830, overgebracht naar de St.-Goedelekerk, weduwe ontving 365,- BEF rente (Reg. nr.639)
MOUW Thomas Adrien, zie Moun Thomas Adrien
MULLAIR Philippe, °Albroeck, 43j., geschoten aan de linkerschouder, verzorgd aan de gekwetstenpost van de Augustijnen, overleed op 29 sept. 1830 (Reg. nr.640)
MULQUET Laurent, °Marneffe
NEELS Sebastien, °Brussel, 26j., dagloner, verzorgd aan het St.-Janshospitaal op 23 sept., overleden op 12 okt. 1830, 2 kinderen ontvingen 200,- BEF rente (Reg. nr.644)
NERVEL Jean (alias Plas), °Brussel, 40j., dagloner te Brussel, neergeschoten op 24 sept. 1830, verzorgd in het godshuis van het begijnhof (Reg. nr.647)
NEYT Philippe Joseph, °Brussel, 40j., manoeuver, Aardeweg te Brussel, gehuwd met Marie Demeyer, gesneuveld op 24 sept. 1830, overgebracht naar de St.-Goedelekerk, weduwe ontving 365,- BEF rente (Reg. nr.649)
NICOLAY Hubert, °Liège
NIELLON Jules, °Paris
NIELS Sebastien, 27j., beeldhouwer, gehuwd +2 kinderen, verzorgd in het St.-Janshospitaal op 23 sept., afzetting van linkerbil, overleed op 12 okt. 1830 (Reg. nr.650)
NOBELS Joseph Martin, °Weert
NOEL Jean Baptist, °Leuven, sergent de la compagnie mobile de Diest, Leuvenseweg, gehuwd met Thérèse Daniels, gesneuveld op 23 sept. 1830, overgebracht naar het St.-Janshospitaal, weduwe ontving 365,- BEF rente, 4 kinderen ontvingen 40,- BEF rente (Reg. nr.656)
NOLLEN Guillaume, °Antwerpen
NONNET François, °Brussel, 59j., schoenmaker, Vierzonnestraat, gehuwd met Marie Anne Gaelmy, verzorgd in het St.-Janshospitaal, overleed op 26 sept. 1830, weduwe ontving 365,- BEF rente (Reg. nr.659)
NOPERE Philippe Charles, °Brussel, 30j., slotenmaker, Zespenningenstraat te Brussel, gehuwd met Marie Coc +1 kind, gesneuveld en overgebracht naar het St.-Janshospitaal, weduwe ontving 365,- BEF rente (Reg. nr.660)
NYSEN Jean François, °Brussel
ORBAN Pierre François, °Brussel
PARIS Charles, °Lille, 21j., woonde te Lille, ongehuwd, gekwetst op 23 sept., "la jambe droite écraséee par des boules", verzorgd in het St.-Janshospitaal en overleed op 4 okt. 1830 (Reg. nr.670)
PASS D., °Brussel, 30j., Zespenningenstraat te Brussel, gehuwd met Catherine Demaeght, gesneuveld op 24 sept. 1830, overgebracht naar het St.-Janshospitaal, weduwe ontving 365,- BEF rente, kind ontving 40,- BEF rente (Reg. nr.671)
PASS Frédéric Antoine, °Ukkel
PASS Jean Joseph, °Brussel
PEDE Elias Joseph, °Brussel
PEETERS Gilles, °St.-Joost-ten-Node, 31j., arbeider, gehuwd met Maria Stalmans +1 kind, gesneuveld op 26 sept. 1830, overgebracht naar het St.-Janshospitaal, weduwe ontving 365,- BEF rente, 2 kinderen ontvingen 40,- BEF rente (Reg. nr.675)
PEETERS Philippe Barthélemy, °Mol
PETIT Charles Adolphe, °Brussel, 25j., klerk-reiziger, rue des Pirres te Brussel, ongehuwd, gekwetst op 23 sept., verzorgd bij hem thuis, overleed op 30 sept. 1830, moeder ontving 300,- BEF rente (Reg. nr.683)
PETIT Laurent François, °Liège, 31j., arbeider, gehuwd, gekwetst op 23 sept., verzorgd in het St.-Janshospitaal en afzetting van rechterarm (Reg. nr.682)
PETITJEAN Gilles, °Leuven
PIETTE Lambert, °Thyne
PILLE Felix Bernard, °Mons
PIPART François, °Tournai
PIRLER André Gerard, °Sclayen (Namur)
PISNIES F.J., °Braine-le-Comte, 29j., dienstbode, verzorgd in het Ministerie van Binnenlandse Zaken, overleed op 12 okt. 1830 (Reg. nr.694)
PITRAISE Jean Baptist, °Brussel, 27j., arbeider, rue des Barraques te Brussel, gehuwd met Anne Dosser +1 kind, gesneuveld op 23 sept. 1830, overgebracht naar het St.-Janshospitaal, weduwe ontving 365,- BEF rente, kind ontving 40,- BEF rente (Reg. nr.695)
PLETINCKX Philippe Jacques, °Brussel, 19j., kleermaker, O.L.V. ter Sneeuwstraat te Brussel, ongehuwd, gekwetst op 23 sept., verzorgd in het St.-Janshospitaal, overleden op 28 okt. 1830, moeder ontving 300,- BEF rente (Reg. nr.700)
PLISNIES (dit Plesnies) François Joseph, °Braine-l'Alleud
POFFE Jean, °Tienen
POLET André Joseph, °Tournai
POQUETTE Dominique, °Glabais, arbeider-metselaar, neergeschoten op 24 sept. 1830, overgebracht naar de gekwetstenpost van Miniemen (Reg. nr.1010)
POTIAU Jean François, °Mont Ste. Geneviève
POURTOI Pierre, 40j., neergeschoten (kogel in de borst) op 25 sept. 1830, overgebracht naar de gekwetstenpost van de Miniemen, herkend door zijn zuster Amelie Pourtoi (Reg. nr.705)
PUNT Arnold François, °Antwerpen
RAMPELBERG François, °Brussel
RAMPELBERG Jean, °St.-Niklaas, 19j., dagloner, Bergstraat te Brussel, ongehuwd, overleed op 26 aug. 1830 (Reg. nr. suppl.18)
RAYE Philippe, °Waterloo, 25j., huisknecht te Waterloo, geschoten aan rechterarm op 25 sept, gehuwd met Jeanne Vanopstal  +1 kind, verzorgd aan het godshuis van het begijnhof, weduwe ontving 365,- BEF rente, kind ontving 40,- BEF rente (Reg. nr.723)
PAYHE Jean Baptist, zie Boyer Jean Baptist
REAMCLE François, °Namur
RENARD Alexandre Joseph, °Yvoir, 50j., weduwnaar, gekwetst aan de arm, verzorgd in het St.-Pietershospitaal op 26 sept., overleed op 14 okt. 1830 (Reg. nr.726)
RENAUD Nicolas, zie Renaut Nicolas
RENAUT Nicolas (gedenkt. Renaud Nicolas), °Sarre Louis (Prusse), 58j., rue des Dominicains te Brussel, gehuwd met Catharina Van Uffel, verzorgd in het St.-Janshospitaal, overleed op 24 sept. 1830 (Reg. nr.725)
REYDERS Mathias, zie Reynders Mathieu
REYNDERS Mathieu (gedenkt. Reyders Mathias), °Brussel, 31j., kleermaker, rue de la Putterie, ongehuwd, overleed op 26 aug. 1830 (Reg. nr. suppl.17)
REYNAERTS Jean, °Tienen
RICHARD Jean Louis, 17j., vrijwilliger, Allée du Petit Château te Brussel, ongehuwd, gekwetst aan de hand, verzorgd in het St.-Janshospitaal op 29 sept., overleed op 3 okt. 1830 (Reg. nr.728)
RIVET Jean Joseph, °Brussel, 40j., marmerzager, gehuwd met Marie Lemaigre, gesneuveld op 23 sept. 1830 (gedenkt. Rivets Jean Joseph) (Reg. nr.730)
RIVETS Jean Joseph, zie Rivet Jean Joseph
RIVOUX Noël, °Liège
ROBERTS Bernard, °Maldegem
ROELS Bernard, °Maldegem
ROGIER Joseph, °Hofen
ROLIERS Guillaume, °Lembeek
ROMIGNON Jean François, °Namur, gehuwd met Catharine Gropel, gesneuveld, overgebracht naar het St.-Janshospitaal, weduwe ontving 365,- BEF rente, kind ontving 40,- BEF rente (Reg. nr.733)
ROUSSEAU François, °St-Agatha-Berchem (gedenkt. Rosseau François), geschoten in rechterarm
ROSSEAU François, zie Rousseau François
ROYER Jean Baptist, °Leuven, 22j., dagloner te Leuven, gehuwd, gekwetst aan rechterzij op 23 sept., verzorgd in St.-Pietershospitaal, overleden op 2 okt. 1830 (Reg. nr.739)
SABLON Adolphe, °Wavre, 20j., géomètre employé au cadastre à Wavre, ongehuwd, gesneuveld op 24 sept. 1830, overgebracht naar het St.-Janshospitaal (Reg. nr.745)
SANDERS Ferdinand, °Brussel
SAVY Jean Baptist, °Jemappe
SCHAL Gerard, °Brussel, brandweerman, woonde in de brandweerkazerne, ongehuwd, geschoten aan het hoofd op 26 sept., verzorgd aan de gekwetstenpost van de Miniemen, overleden op 27 sept. 1830 (Reg. nr.754)
SCHAPPATIER Louis, °Brussel
SCHOOHEYT Benoit, °Enghien
SCHMIDT Jean Henri, °Bondkirchen, 41j., slotenmaker, Kandelarenstraat, ongehuwd, geschoten in bil, verzorgd aan de gekwetstenpost van de Miniemen, overleden op 15 okt. 1830 (Reg. nr.753)
SCHOONEYT Benoit, °Enghien, 27j., arbeider te Enghien, geschoten in linkerbil, verzorgd in het Ministerie van Binnenlandse Zaken op 26 sept., overleed op 14 okt. 1830 (Reg. nr.758)
SCHUYTS Jean Baptist, °Elsene
SCHEVENKERS Guillaume, °Brussel
SCHWENCKENS Guillaume, °Brussel, 34j., dienstbode, gehuwd met Marie Beghuin +3 kinderen, geschoten aan de borst op 23 sept., verzorgd in het St.-Janshospitaal, overleed op 5 okt. 1830, weduwe ontving 365,- BEF rente, 3 kinderen ontvingen 40,- BEF rente (Reg. nr.750)
SEMELS ...
SERTEVENS Joseph, °St.-Stevens-Woluwe, 33j., rue de l'Epié, gehuwd met 2 kinderen, gekwetst aan het linkerbeen op 24 sept., verzorgd aan de gekwetstenpost van de Miniemen, overleden op 5 nov. 1830 (Reg. nr.762)
SEVRIN François, °Brussel, 23j., kleermaker, Vlaamse Poort, ongehuwd, gesneuveld op 25 sept. 1830, overgebracht naar St.-Goedelekerk, moeder ontving 300,- BEF rente (Reg. nr.765)
SEVRIN Jean Joseph, °Brussel
SIMILLON Adolphe, °Brussel
SMITS Toussaint, °Brussel
SMULDERS Gerard, °Essen
SNELLINCKX Jean Baptist, zie Snillinckx Jean Baptist
SNILLINCKX Jean Baptist, (gedenkt. Snellinckx Jean Baptist), °Brussel, 20j., dagloner, Rue Chair et Pain te Brussel, ongehuwd, gesneuveld op 23 sept. 1830, overgebracht naar het St.-Janshospitaal, ouders ontvingen 400,- BEF rente (Reg. nr.774)
SPELTINCKX Pierre, zie Speltinx Pierre
SPELTINX Pierre (gedenkt. Speltinckx Pierre), °Brussel, 27j., teinturier, ongehuwd met 2 natuurlijke kinderen, overgebracht naar de gekwetstenpost van het Begijnhof, overleed op 23 sept. 1830, 2 kinderen ontvingen 200,- BEF rente (Reg. nr.776)
SPIES Joseph Jean, °Antwerpen
SPREUX César Maximilien, °Tournai
SPRINGUELLE Jean Joseph, °Jemappe
STERKENDRIES Henri, °Bost (gedenkt. Hoegaarden), dagloner, gehuwd +4 kinderen, overleed op 28 sept. 1830, 4 kinderen ontvingen 200,- BEF rente (Reg. nr.781)
STROOBANT Henri, °Brussel, 47j., kleermaker, rue du Chemin de Terre, gehuwd met Anne Detournay +1 kind, gesneuveld op 23 sept. 1830, overgebracht naar St.-Janshospitaal, weduwe ontving 365,- BEF rente (Reg. nr.786)
STRUYVEN Corneille, °Tienen
TEISCH Constantin Joseph (gedenkt. Teissche Constantin Joseph), °Orp le Grand, 51j., gehuwd, rue du Terre Neuf te Brussel, neergeschoten op 23 sept. 1830, overgebracht naar St.-Janshospitaal, weduwe ontving 365,- BEF rente (Reg. nr.796)
TEISSCHE Constantin Joseph (zie Teisch Constantin Joseph
TERCELIN François, °Brussel, 29j., arbeider-drukker, rue des Annonciades, gehuwd met Marie Cornet + kind, le coude emporté par un boulet, overgebracht naar de gekwetstenpost van de Miniemen op 24 sept., overleed op 2 nov. 1830, weduwe ontving 365,- BEF rente, kind ontving 40,- BEF rente (Reg. nr.797)
TILMAN Mathieu Leonard
TILMANT Albert Joseph, °Brussel, 43j., bediende aan de loterij, Hallepoort, gehuwd, geschoten in bovendeel van het been, verzorgd in het St.-Janshospitaal op 26 sept., weduwe ontving 365,- BEF rente (Reg. nr.805)
TIMOLAS Emmanuel, °Brussel, 28j., (gedenkt. Timolate Emmanuel), brandweerman, Huidevettersstraat, ongehuwd, gesneuveld, overgebracht naar het St.-Janshospitaal (Reg. nr.806)
TIMOLATE Emmanuel (zie Timolas Emmanuel)
TIQUET Laurent Joseph, °Herve
T'JAN Constantin, °Oosterzele
TRANQUILLE Denis, °Namur
TROUN Corneille, sergeant-majoor aan de 2de divisie, gekwetst aan beide billen, verzorgd in het godshuis van het begijnhof op 24 sept., overleed op 2 okt. 1830 (Reg. nr.816)
TROUPIN François, °Verviers
URBAIN Joseph, °Brussel
VALK Jean, °Antwerpen
VAJON Laurent, °Lasne, 56j., rue de Fanion te Brussel, gehuwd +1 kind, geschoten aan het hoofd, overgebracht naar het St.-Janshospitaal op 23 sept., overleed op 6 okt. 1830 (Reg. nr.821)
VANACHTEREN Jean, °Antwerpen
VAN AISE Jean Joseph, °St.-Agatha-Berchem, Zes Penningenstraat te Brussel, gehuwd met Petronella Herenult +3 kinderen, gesneuveld op 25 sept. 1830, overgebracht naar de gekwetstenpost van Miniemen, weduwe ontving 365,- BEF rente, 3 kinderen ontvingen 40,- BEF rente (Reg. nr.824)
VAN AISE Josse, °Brussel
VAN BAEL François, °Antwerpen
VAN BAKEL Petrus Franciscus, °Aarschot op 14/12/1805 als zoon van Laurentius Van Bakel en Joanna Maris De Maerschalck (ook (De) Maesschalck).  De zus van de gesneuvelde Frans, met name Rosalia Van Bakel huwde Eugenius Jan Delsaerdt.  Deze Eugenius Delsaerdt was concierge van het stadhuis in Aarschot, beëdigd veldwachter, oproeper bij openbare verkopen, belleman, en tussendoor herbergier (wellicht alleen op kermisdagen, zoals meer gebeurde om iets bij te verdienen).  Het lichaam van P. F. Van Bakel werd op het kasteelplein in Antwerpen door een bom uiteengerukt en daarom niet te vervoeren.  Hij werd ter plaatse begraven. (bron : André Delsaerdt - andre.delsaerdt@telenet.be)
VAN BEUKEL François, °Aarschot, woonde te Aarschot, ongehuwd, coup de bayonette à l'épaule gauche et coup de sabre à l'oreille, overleed op 27 aug. 1830 (Reg. nr.829)
VAN BOSSIN Jean Baptist, zie Vanbosen Jean Baptist
VANBOSEN Jean Baptist (gedenkt. Van Bossin Jean Baptist, °Bergen-op-Zoom), °Brussel, 20j., arbeider te Molenbeek, ongehuwd, gesneuveld, ouders ontvingen 400,- BEF rente (Reg. nr.833)
VANCALSTER Henri, °Leuven, 28j., dagloner, Schapenstraat 14 te Brussel, gehuwd met Wayenborgh +2 kinderen, verzorgd aan de gekwetstenpost St.-Anna op 23 sept., overleed aan zijn kwetsuren op 24 sept. 1830, weduwe ontving 365,- BEF rente, één van zijn kinderen ontving 40,- BEF rente (Reg. nr.834)
VAN CAZEELE Charles Louis, zie Vancazeele Louis
VAN CAZEELE Charles Louis, °Gaasbeek, dagloner, rue des Pierres Plates te Brussel, gehuwd met Thérèse Moudes +3 kinderen, overgebracht naar St.-Janshospitaal op 23 sept., overleed op 13 okt. 1830, weduwe ontving 365,- BEF rente, 2 kinderen kregen 40,- BEF rente (Reg. nr.837)
VANCUTSEM Pierre Joseph, °Brussel, 44j., rue des Cailles te Brussel, gehuwd met Catharine Guerens, overleden op 26 aug. 1830, weduwe ontving 365,- BEF rente (Reg. nr. suppl.28)
VAN DEN ABBEELEN Mathieu, zie Vandenabbeelen Mathieu
VANDENABBEELEN Mathieu (gedenkt. Van den Abbeelen Mathieu), °Brussel, schrijnwerker, gehuwd met Marie Fussiaux +5 kinderen, gesneuveld op 26 sept. 1830, overgebracht naar het St.-Janshospitaal, weduwe ontving 365,- BEF rente, 5 kinderen ontvingen 40,- BEF rente (Reg. nr.840)
VANDENBERGE Jacques, zie Vandenberghe Jacques
VANDENBERGE Jean Baptist, zie Vandenberghem Jean Bapstist
VANDENBERGHE Jacques (gedenkt. Vanden berge Jacques), °Mechelen, 40j., arbeider aan het Kanaal, rue Schilpoort, coup de feu au crane, overleden op 25 sept. 1830, herkend door zijn zoon en huismeester (Reg. nr.843)
VANDENBERGHEM Jean Baptist (gedenkt. Vandenberge Jean Baptist), °Mechelen, 35j., dagloner, gesneuveld, overgebracht naar de gekwetstenpost van de Miniemen op 25 sept. 1830 (Reg. nr.842)
VANDENEEDE Charles, zie Vanden eeden
VANDEN EEDEN Charles (gedenkt. Vandeneede Charles), °Brussel, 19j., rue du Ménage te Brussel, ongehuwd, gekwetst aan het hoofd en sneuvelde op 23 sept. 1830, overgebracht naar het St.-Janshospitaal (Reg. nr.848)
VANDENKERCKHOVEN Charles, zie Vandenkerhoven Charles
VANDENKERHOVEN Charles (gedenkt. Vandenkerckhoven Charles), °Brussel, 13j., dagloner, rue Vanderelst te Brussel, ongehuwd, verzorgd in het godshuis van het begijnhof op 23 sept., overleed op 24 sept. 1830 (Reg. nr.857)
VANDERBORGHT ..., °Leuven
VAN DER ELST Henri, °St-Joost-ten-Node (gedenkt. °St-Gilles), 29j., metselaar, woonde te St.-Gilles, gehuwd met Anne Cordemans +3 kinderen, gekwetst aan de linkerarm op 23 sept., verzorgd in het St.-Pietershospitaal, overleed op 27 okt. 1830, weduwe ontving 365,- BEF rente, 3 kinderen ontvingen 40,- BEF rente (Reg. nr.869)
VANDERELST Jacques, °Ukkel, 43j., rue des Marolles te Brussel, gehuwd, gesneuveld, overgebracht naar het St.-Janshospitaal (Reg. nr.874)
VANDERELST Philippe, °Elsene, 28j., dagloner, rue du Radis te Brussel, ongehuwd, overleden te Essen op 21 nov. 1830 (Reg. nr.873)
VANDERGUCHT François, °St-Agatha-Berchem
VANDERHAEGHEN August, °Brussel, bediende, Rollebeekstraat te Brussel, ongehuwd, overleed op 26 aug. 1830
VANDERKNEUF Jean Pierre, °Utrecht, 21j., militair, ongehuwd, gekwetst aan de linkerbil, verzorgd in het St.-Janshospitaal op 23 sept., overleed op 18 okt. 1830 (Reg. nr.866)
VANDERLETTEN Henri, °Brussel, 18j., arbeider-schrijnwerker, rue du Renard te Brussel, ongehuwd, neergeschoten op 23 sept. 1830, overgebracht naar het St.-Janshospitaal, ouders ontvingen 400,- BEF rente (Reg. nr.877)
VANDERMAESEN Pierre Lambert, °Lummen, gehuwd met Clara Crabbe, verzorgd aan de gekwetstenpost van de Miniemen, overleed op 25 sept. 1830, weduwe ontving 365,- BEF rente, kind ontving 40,- BEF (Reg. nr.880)
VANDERMAESEN Pierre Lambert, °Rummen, 40j., rue du Cabas te Brussel, gehuwd met Marie Michiels +1 kind, geschoten aan de bil, verzorgd in het St.-Janshospitaal op 25 sept., overleed op 9 okt. 1830, weduwe ontving 365,- BEF rente, kind ontving 40,- BEF rente (Reg. nr.879)
VANDERMEEREN Antoine, °Brussel, 25j., St.-Pietersstraat te Brussel, ongehuwd, gekwetst aan de linkerknie, verzorgd aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken op 25 sept., overleed op 2 okt. 1830 (Reg. nr.882)
VANDERMEULEN Guillaume, °Meldert
VANDERREST Henri, °Ukkel
VANDERVEKEN Henri, °Brussel
VANDE VELDE Henri, °Brussel, huisknecht, Trapstraat, ongehuwd, gekwetst aan de linkerschouder, verzorgd aan de gekwetstenpost van de Magdalena op 24 sept., overleed op 16 okt. 1830 (Reg. nr.893)
VANDERVELDEN Marie (gedenkt. Vandevelde Marie), °Sterrebeek, 20j., Koningsplein, ongehuwd, geschoten aan het hoofd, verzorgd aan de gekwetstenpost van de Miniemen op 27 sept., overleed op 8 okt.1830 (Reg. nr.890)
VANDEVELDE Marie, zie Vandervelden Marie
VANDIEPENBECK Charles Joseph, °Vilvoorde
VANDOREN Jean Baptist, °Brussel, 44j., arbeider, rue du Petit Rempart, gehuwd met Jeanne Marie Jacobs +1 kind, neergeschoten op 27 sept. 1830, overgebracht naar de St.-Goedelekerk, weduwe ontving 365,- BEF rente (Reg. nr.899)
VANEECKHOUT Charles, °Brussel
VANEECKHOUT Louis Joseph, °Brussel, 25j., aide de camp, Stoofstraat te Brussel, neergeschoten in Berchem op 25 okt. 1830
VANERP François, °Brussel, bakker, rue du Pont-Neuf te Brussel, gesneuveld op 23 sept. 1830, overgebracht naar het St.-Janshospitaal (Reg. nr.907)
VANHAELEN François, °Brussel, 27j., arbeider, rue de la Coupe te Brussel, ongehuwd, verzorgd in het St.-Janshospitaal, overleed op 23 sept. 1830 (Reg. nr.909)
VAN HAMME Michel, °Schaarbeek, dagloner te Schaarbeek, gehuwd met Barbe Moerenhout, 3 kinderen, overleed te Schaarbeek, weduwe ontving 365,- BEF rente, 3 kinderen ontvingen 40,- BEF rente (Reg. nr.910)
VANHEIRLEN Corneil, °Lier
VANHEYLEWEGHEN J.S., 39j., dagloner, Zes Penningenstraat te Brussel, ongehuwd, verzorgd in het St.-Janshospitaal op 23 sept., overleden op 9 okt. 1830 (Reg. nr.913)
VANHOETHEM Alexandre, °Brussel, schilder, rue du Jardin Rompu te Brussel, gehuwd, overleed op 26 aug. 1830 (Reg. nr. suppl.24)
VANHORICK Joseph Michel, °Brussel, 35j., rue due Jardin Rompu, houtzager, gehuwd met Marie Vankoekelberghe +3 kinderen, gekwetst op 23 sept. 1830, weduwe ontving 365,- BEF rente, 3 kinderen ontvingen 40,- BEF rente (Reg. nr.914)
VANHOVE Eduard Philippe, °Gent
VANLANDEWIJCK Joseph, °Mechelen
VANLANDEWIJK Jean, °Meukebeek, 42., arbeider, ongehuwd, gekwetst aan de rechterarm, verzorgd aan de gekwetstenpost van de Magdalena, overleed op 24 sept. 1830 (Reg. nr.921)
VANLANGENDONCK Libert, °Leuven
VANLANGEHOVE Pierre Célestin (gedenkt. Van Langenhoven Pierre Célestin), °Zele, rue des Longs Chariots te Brussel, gehuwd met Marie Lanoy +4 kinderen, neergeschoten, overgebracht naar het St.-Janshospitaal, weduwe ontving 365,- BEF rente, 4 kinderen ontvingen 40,- BEF rente (Reg. nr.922)
VAN LANGENHOVEN Pierre Célestin, zie Van Langehove Pierre Célestin
VANLEENT Louis, °Bergen op Zoom, arbeider, neergeschoten, overgebracht naar de gekwetstenpost van de Miniemen, overleed op 26 sept. 1830, vader ontving 300,- BEF rente (Reg. nr. suppl.1011)
VANLOKEREN Paul, °Antwerpen
VAN LOOCK Pierre, °Leuven
VANMALDER Armand, °Brussel, 47j., gepensioneerde lieutenant, gehuwdt met Stéfanie Bémont +1 kind, geschoten aan het hoofd op 25 sept., overgebracht naar de gekwetstenpost van de Miniemen, weduwe ontving 365,- BEF rente, kind ontving 40,- BEf rente (Reg. nr. 925)
VANNAUX François, °Brussel
VANNOT Léonard, °Tienen
VAN OBBERGHE Jean Baptist (gedenkt. Vanobberghen Jean Baptist °Heverlee), °Leuven, 42j., dagloner, gehuwd met Anne Cay +6 kinderen, geschoten aan rechterschouder, verzorgd in het Ministerie van Binnenlandse Zaken op 25 sept., overleed op 28 sept. 1830, weduwe ontving 365,- BEF rente, 4 van zijn kinderen ontvingen 40,- BEF rente (Reg. nr.930)
VANOBBERGHEN Jean Baptist, zie Van Obberghe Jean Baptist
VANOFFEL Pierre, °Antwerpen
VANRUSVELD André, °Brussel
VANSANTVOORT Mathieu Joseph, °Brussel, 47j., schoenmaker, rue de Terre te Brussel, gehuwd +2 kinderen, neergeschoten op 26 sept. 1830, overgebracht naar de St.-Goedelekerk, 2 kinderen ontvingen 200,- BEF rente (Reg. nr.934)
VAN SAUNE Laurent Joseph, °Lasne, 54j., gehuwd met Marie Lambiotte, verzorgd in het St.-Janshospitaal, overleden aan zijn verwondingen op 7 okt. 1830, weduwe ontving 365,- BEF rente (Reg. nr.935)
VAN STEENBERGEN Guillaume, °Brussel
VAN TONGEL Jean, °Antwerpen
VAN UFFELEN Charles, °Antwerpen
VAN VELTHEM Henri, °Vilvoorde, 36j., arbeider, rue Roltjes te Brussel, gehuwd met Jeanne De Muylder +3 kinderen, neergeschoten op 26 sept. 1830, overgebracht naar het St.-Janshospitaal, weduwe ontving 365,- BEF rente, 3 kinderen ontvingen 40,- BEF rente (Reg. nr.940)
VANVELHEM Jacques, °Brussel, 52j., dagloner, Wolstraat te Brussel, gehuwd met Marie Thérèse Vandenbosch, neergeschoten op 24 sept. 1830, overgebracht naar het St.-Janshospitaal, weduwe ontving 365,- BEF rente (Reg. nr.939)
VAN VELTHEM Jacques, zie Vanvelhem Jacques
VANVERCKEN Pierre, dagloner, rue des Chartreux te Brussel, gehuwd +5 kinderen, overleed aan zijn verwondingen op 5 dec. 1830 (Reg. nr.941)
VAN ZIEUNE Pierre, °Brussel
VERBITS Jean Baptist, zie Verbist Jean Baptist
VERBIST Jean Baptist, (gedenkt. Verbits Jean Baptist), °Brussel, gehuwd met Anne Bovin +6 kinderen, weduwe ontving 365,- BEF rente, 6 kinderen ontvingen 40,- BEF rente (Reg. nr.944)
VERDONCK Jean Baptist, °Brussel, 27j., dagloner, Miniemenstraat te Brussel, ongehuwd, overleed op 26 aug. 1830 (Reg. nr. suppl.25)
VERGEYLEN Pierre Joseph, °Wetteren, 27j., schrijnwerker te Molenbeek, gehuwd met Jeanne Bosmans +1 kind, geschoten aan linkerbil, verzorgd in St.-Janshospitaal op 22 sept., overleden op 8 okt. 1830, weduwe ontving 365,- BEF rente (Reg. nr.949)
VERHEYLEWEGEN Joannes Josephus, °Brussel (Gud.) 24/10/1790, zoon van Dominicus en Anna De Laet (soms ook te vinden met de voornaam Pierre), ouvrier-conducteur à la 3ième batterie, blessé d'un coup de feu au bras droit en combattant Place Royale le 23 septembre et soigné à l'hôpital Saint-Jean, il y mourut le 9 octobre (bijdrage van Léon Verheylewegen)
VERVAEKE Joseph, °Denderleeuw
VERVECKEN Pierre, °Brussel
VIENNE Nicolas, °Mons op 05/12/1795, gedoopt te Mons (parochie Bertaimont) op 06/12/1795, sleutelmaker, overleden te Mons op 30/09/1830.  Doopakte vermeldt : l'an dix-sept cent nonante-cinq, le six décembre, fut baptisé Nicolas né en cette paroisse le jour précédent vers neuf heures et demie du soir, du légitime mariage de Hubert Joseph Vienne, marchand et de Jeanne Cambiez, de cette paroisse.  Fut parrain, Nicolas Cambiez, père de l'épouse, de la paroisse de Cuesmes, la marraine Marie Rose Gavereaux, mère de l'époux, de cette paroisse.  Le père et le parrain ont déclaré ne savoir écrire.  Signé: M R Gavereaux, L J Jamenne, curé de Bertimont.  In Mons bestaat er nog een klein monument waar zijn naam met enkele anderen op staat ter herinnering van de revolutie (square de Bertaimont) (bron : Olivier Vienne - olivier.vienne@scarlet.be)
VLEMINCKX ..., 18j., maarschalk, rue du Terre Neuf te Brussel, ongehuwd, neergeschoten op 26 sept. (Reg. nr.968)
VOITUROM Jean Joseph, °Nivelles, 64j., dagloner te Nivelles, gehuwd, geschoten op 25 sept., verzorgd aan de gekwetstenpost van de Miniemen, overleden op 4 okt. 1830 (Reg. nr.971)
VRANCKX Jacques, °Erps-Kwerps
VROEMANS Nicolas, °Brussel
WAGNER Pierre, zie Wagnier Pierre
WAGNIER Pierre, (gedenkt. Wagner Pierre), °Dospelaar, musicus, rue du Jardin Rompu, ongehuwd, geschoten aan de buik, verzorgd in St.-Janshospitaal op 24 sept., overleden op 24 sept. 1830 (Reg. nr.979)
WARNIER ..., °Liège
WAUTERS Dominique, °Brussel, ongehuwd, neergeschoten op 26 sept. 1830 (Reg. nr.988)
WAYET Jean Baptist, 23j., dagloner, rue du Terre Neuf, ongehuwd, neergeschoten op 23 sept., overgebracht naar de gekwetstenpost van de Magdalena, ouders ontvingen 400,- BEF rente (Reg. nr.989)
WEEKERS Pierre, °Weert
WERY Mathieu, °Ans et Glain
WIBANT Pierre Ernest August, °Tournai
WILERZAAL Jean Baptist, °Braine-l'Alleud, 25j., dagloner, ongehuwd, verzorgd aan de gekwetstenpost van de Miniemen op 26 sept., afzetting van rechterbeen, overleden op 18 okt. 1830 (Reg. nr.997)
WILLEMS Michel, °Elsene
WILLERS Jean Antoine, °Antwerpen
WITZEL André, °Antwerpen, 63j., dagloner, rue du Rossignol, gekwetst aan de rechterhand, verzorgd in het St.-Pietershospitaal op 23 sept., overleden op10 okt. 1830 (Reg. nr.996)
WOUTERS Henri, °Brussel
WIJNS Jean Antoine, °Hal, 29j., dagloner te Hal, gehuwd, verzorgd aan de gekwetstenpost van Magdalena, overleden op 24 sept. 1830, weduwe ontving 300,- BEF rente (Reg. nr. 1001)
ZELLL Guillaume, 23j., arbeider te Brussel, geschoten aan de rechterarm, verzorgd in het godshuis van het begijnhof op 23 sept., overleden op 1 okt. 1830 (Reg. nr.1002)
ZIEGLER Fanny, °Brussel, 48j., Montagne de la Cour te Brussel, gehuwd +1 kind, geschoten aan de borst, verzorgd in het St.-Janshospitaal op 24 sept., overleed op 2 okt. 1830, kind ontving 200,- BEF rente (Reg. nr.1003)
ZOUDE Hubert Nicolas, °Gelayen, 22j., leerling in de geneeskunde te Jodoigne, gesneuveld op 24 sept. 1830, overgebracht naar het St.-Janshospitaal (Reg. nr.1004)

(bewerkt door J.LAPORTE, artikel raadpleegbaar in Vlaamse Stam, jaargang 1971, p.143, 291, 347, 441, 491)

Deze informatie is vrij beschikbaar.
Nochtans zou ik het zeer op prijs stellen moesten aanvullingen mij kenbaar worden gemaakt.