1. Onder Bestand, klik op "Uitvoer ..."


2. Wizard : Stap 1, klik op volgende


3. Wizard, stap 2 : KIes als uitvoer bestandstype GEDCOM, en vul een bestandsnaam in en kies een map (directory) waar het bestand moet komen


4. Wizard : Stap 3 : kies default / gebruik zonder wijzigingen


5. Wizard : Stap 4 : HIer kan je kizen alle personen of een selectie, die selectie (bv. enkel overleden personen) kan in de focusgroep of in de project-verkenner staan.


6. Wizard : Stap 5 : Optie scherm 1 : Kies versie : Gedcom 5.5, karakterset ANSEL (ANSI is een andere mogelijkheid, ik vermoed dat Geneanet beide aankan), aanvinken van externe bestanden, bronnen en memo's is niet nodig als je een Geneanet-index wil maken, je kan hier ook aanvinken als je geen details van levende personen wil. (dan moet je wel de LIVING-vlag juist ingevuld hebben bij alle personen)

 

7. Wizard : Stap 6 :Optie scherm 2 : kies alle gebeurtenissen, enkel primaire namen (Geneanet herkent slechts 1 naamvariant ??)

 

8. Wizard : Stap 7 : Optie scherm 3 : Bij plaatsen vink aan : Stad, provincie, streek, land, komma's bij ontbreken, je kan hier eventueel gevoelige data uitsluiten, verder gebruik ik REFN (niet zo belangrijk welk ID)

 

9. Wizard : klik op einde en wacht tot de Gedcom geschreven is.
 
Er zijn meerdere keuzemogelijkheden in de menu's van The Master Genealogist die allen goed zijn.

Info via http://groups.yahoo.com/group/tmgwned/