In het hoofdmenu van Pro-Gen kies je voor de selectie hulpprogramma's.

Dan voor de functie export.

Dan voor de functie gedcom export.

De vraag wordt je dan gesteld 'hulpprogramma starten met deze selectie' en je moet dan gewoon op enter drukken.

Je moet dan het aan te maken gedcom een naam geven. 

Standaard verschijnt C:\PG30\NL\DATA\ maar je wijzigt dit best in C:\(je naam).ged

Vergeet zeker die extensie .ged niet want hierdoor duid je aan dat er een gedcom moet worden gemaakt.

Er verschijnt dan een algemeen informatieveld die je niet verplicht moet invullen.

In het volgend scherm klik je gewoon op 'verder'

Aanmaken gedcom gaat nu beginnen. 

Gewoon JA bevestigen.

Het systeem draait....

Op de volgende vraag of het bestand naar diskette moet kies je voor N

Dan kies je voor einde programma en verlaat je Pro-Gen.

Bij de verzending achteraf volstaat het om het aangemaakt bestand op te zoeken via je verkenner.