Eugène De Seyn
schrijver en samensteller van naslagwerken

Op dinsdag 19 januari 1971 overleed te Etterbeek, na een kortstondige ziekte, Eugène De Seyn. Zijn naam was alleen nog bij enkele vrienden en ingewijden bekend als schrijver en samensteller van naslagwerken. Hij werd geboren te Roselare op 1 februari 1880 als zoon van Hendrik De Seyn-Verougstraete, uitgever van vlaamse werken en ook uitgever van 'zijn Koninklijke Hoogheid de graaf van Vlaanderen'. De familie De Seyn verhuisde van Roeselare naar Aalst, en hij liep er school tot hij op 14-jarige leeftijd in het uitgeversbedrijf van zijn vader terechtkwam. Zijn lagere schoolkennis vulde hij dan verder aan door zelfstudie op het gebied van de taal, de letterkunde, de geschiedenis en de kunst.

Op 25-jarige leeftijd debuteerde hij met 'ons vaderland', een schoolboek over de Belgische geschiedenis. Dan volgen vele sprookjesboeken, aanpassingen van de bekende sprookjes van Grimm, de lotgevallen van Robinson Crusoë, de reizen van Gulliver en de avonturen van baron van Munkhuizen.

In 1924 verschijnt zijn grootste en meest gekende naslagwerk: Geschied- en aardrijkskundig woordenboek van de Belgische gemeenten in 2 delen. Dit standaardwerk kende nog een herdruk in 1950. In 1930 volgt een bio-bibliografisch woordenboek van de Belgische schrijvers en in 1935 een woordenboek over de wetenschappen, letteren en kunsten in België.

Na de oorlog verschenen nog een naslagwerk over de Vlaamse en Hollandse schilders en tekenaars, een naslagwerk over de geschiedenis van België en een over kunsttermen. Hij bleef actief ook op zeer hoge leeftijd. Zijn laatste werk verscheen op 89-jarige leeftijd.

Tussen de twee wereldoorlogen was hij boekhandelaar-antiquair aan de Parochianenstraat te Brussel, het waren de schoonste jaren van zijn leven. Hij publiceerde onder eigen naam en onder de schuilnamen De Saeyer, Droulers (Van Roeselare), De Neys en Rosagène. Al zijn naslagwerken samen tellen ongeveer 2.800 bladzijden. Vergeten wij niet dat deze door één man werden samengesteld, waar nu een ploeg vaklui en een computer er bij zou te pas komen.

Eugène De Seyn schreef al deze naslagwerken in het Frans. Alleen het Geschied- en aardrijkskundig woordenboek van de Belgische gemeenten werd in 't Nederlands vertaald. Nochtans was hij een oprechte Vlaming, die tot aan het einde van zijn leven de vlaamse beweging volgde en meeleefde. Zijn schrijversschap in het Frans kwam ongetwijfeld voort uit het feit dat hij op jeugdige leeftijd, als autodidact, niet over vlaamse leerboeken beschikte. Zijn mening was dat het vlaamse volk van zeer ver kwam, en nog een grot weg af te leggen heeft naar de culturele zelfstandigheid. Hij meende ook dat zijn naslagwerken, alleen in het Frans geschreven, een redelijke kans op zakelijk succes maakten. Tenslotte leefde hij toch van zijn pen.

Eugène De Seyn was een bescheiden man, innemend en zachtaardig van karakter, bijwijlen sceptisch en ongelovig. Hij had een diepe religieuse overtuiging. Tegenslagen zijn hem niet gespaard gebleven. Hij placht vaak te zeggen: het leven is een lange tocht van geduld. Bij hem was dit maar al te waar, vermits hij bijna 92 jaar oud werd. Hij is in alle stilte heengegaan, maar hij zal blijven voorleven als één van de grote culturele werkers die Vlaanderen heeft voortgebracht.

(bewerkt door F. DENYS, artikel raadpleegbaar in Vlaamse Stam, jaargang 1971, p.123)

Deze informatie is vrij beschikbaar.
Nochtans zou ik het zeer op prijs stellen moesten aanvullingen mij kenbaar worden gemaakt.