Genealogisch Woordenboek

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

faber smid
faber ferrarius smid
faber lignarius timmerman
fabricator ligneorum calicum fabricant van houten bekers
facie ecclesiae ten overstaan van de kerk
factis tribus bannis, factis tribus (consuetis) proclamationibus na de drie (gebruikelijke) roepen
factum geschrift behelzende in het kort de omstandigheden van een geschil en de gronden waarop men de aanspraken steunt
falcoburgensis van Valkenburg
familietrek gelijkenis van familieleden onder elkander, ook figuurlijk
famula dienstmaagd
famulus knecht
fatuus onnozel
fausse noblesse gewaande adel
febri door koorts
febri aestuanti door een gloeiende koorts
febri calida door een hete koorts
febri frigida door koude koorts
febri maligna door een kwaadaardige koorts
febri putridus door koorts uitgeput
febri vehementi door hoge koorts
femella vrouw, meisje
femini generis, femini sexus van het vrouwelijk geslacht
feodalia leengoederen
fere bijna
feretrum lijkbaar
feria dag
ferrarius faber smid
festo sancti N. op het feest van de heilige N.
figulus pottenbakker
filia dochter
filia devota geestelijke dochter (geen kloosterlinge)
filialis hulpkapel, hulpkerk
filiola dochtertje
filiolus zoontje
filitrix spinster
filius zoon
fluxu sanguinis door een bloeding
foemella vrouw
folle enchere bod, dat men niet kan betalen, waarvan men bij rouwkoop het verschil en de kosten moet vergoeden
fortasse misschien
forum markt
frater broer
fronarbeiter arbeider in vroondienst, in herendienst, in leendienst
fronbauer boer wonend op vroonland, leendienstplichtige
fronfrei vrij van vroondienst, vrij van herendienst
fronfuhre vervoer in herendienst
fronpflichtig tot vroondienst verplicht, herendienstplichtig
fuere, fuerunt zij zijn geweest
fuit hij is geweest
fuit 55 annis hij was 55 jaar oud
fulmine tactus getroffen door de bliksem
fundavit anniversarium stichtte een jaargetijde

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z