Genealogisch Woordenboek

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

jam reeds
J.U.L. = juris utriusque licenciatus licenciaat in beide rechten
juncti sunt (matrimonio) zijn (in het huwelijk) verbonden
jure concili Tridentini volgens de rechtsregels van het Concilie van Trente
justitiae satellis gerechtsbode
juvenis jongeman
juxta formam concili tridentini de voorschriften van het concilie van Trente

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z