Genealogisch Woordenboek

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

kadaster grondbeschrijving; register van alle gronden en onroerende eigendommen in een land, voor berekening van de te heffen belasting; bureau van het kadaster waar plannen en kaarten, benevens schattingsregisters en documenten bewaard en bijgewerkt worden
kadasterlegger legger voor de omslag der kadastrale belasting
kadastraal tot het kadaster behorende; kadastrale omschrijving, kadastrale plans
kadastreren kadastrering, het meten en in kaart brengen van alle onroerende goederen, kadastraal inschrijven, volgens het kadaster omschrijven
kavel perceel, portie van een nalatenschap, partij, lot
kavelaar hij die de verdeling der loten doet
kavelen verkavelen, in kavels scheiden, in percelen verdelen, in loten verdelen, in partijen verdelen
kaveling het kavelen, verkaveling, bij kaveling verkopen, in loten verdelen
kennesse doen boodschap overbrengen
kerfstok stok waarop door kerfjes of insnijdingen aangewezen wordt, hoeveel b.v. broden de houder van de kerfstok op krediet gehad had
kinderen van getrouden bedde wettige kinderen
kinsfolk familie
knelinghe kniebedekking
konkelleen vrouwenleen, leengoed dat ook aan vrouwelijke erfgenamen kon overgaan
kriebelziekte ergotisme, vergiftiging met moederkoorn, een op vochtige gronden voorkomende uitwas bij graansoorten, vooral aan roggearen, die een vergiftige werking heeft; b.v. brood gebakken van graan dat moederkoorn bevat kan de ziekte veroorzaken, het kriebelend gevoel in het lichaam kan door verlamming, blindheid en zelfs de dood gevolgd worden

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z