Genealogisch Woordenboek

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

uitstervende linie die geen erfgenaam meer heeft
ulcere door een zweer
ultima op de laatste dag (van de maand)
ultimum diem vitae clausit sloot zijn laatste levensdag af
undecim elf
unius van een
unus een
up ende affars, up ende af ward in eigen gebruik
usu rationis carens beroofd van het gebruik van zijn verstand
urbe N. in de stad N.
ut asserunt naar hun zeggen
ut dicunt zoals ze zeggen
ut fertur naar men zegt
uti dicitur zoals gezegd wordt
uti mater in partus doloribus coram obsterice declaravit zoals de moeder in barensweeŽn aan de vroedvrouw verklaarde
ut patet in registro zoals blijkt uit het register
utpote omdat
ut supra als boven
uxor echtgenote
uxorata getrouwde vrouw
uxoratus getrouwde man

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z