Genealogisch Woordenboek

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

waerder bewaarder, bewaker, wachter; steenwaarder van gevangenis
waerheitslieden de mannen aan wie het instellen van een enquête of gerechtelijk onderzoek is opgedragen
wagenmaker radermaker, velgenmaker
wandelcoop een heerlijk recht, te betalen wanneer een eigendom bij contract op een ander overgaat
warande jachtterrein
waredin wachtpost
waseveld modderland dat gemakkelijk onder water komt
weddingknot huwelijksband
wedeme is een aan de kerk geschonken goed of heem, een dotatie aan klooster of kerk. Zou de oude naam van pastorie zijn
wedemebrief brief of acte waarin aan een vrouw een bruidschat wordt toegekend
wederstoc de tweede van een paar overeenkomstige kerfstokken
wedlock huwelijk
weduwestoel bezit waarop de inkomsten van een weduwe stoelen, gegrondvest zijn
weerbare mannen lijsten van mannen die geschikt waren om krijgsdienst te doen
weergelt geld als zoengeld betaald tot boete voor een manslag aan de magen van een verslagene
weescamere weesmeesterskamer waar alle stukken en bescheiden betreffende de weeskinderen bewaard worden, en waar de weesmeesters vergaderen, zij vormen een college van gedelegeerden of gemachtige rechters, die in de plaats van de gewone rechter, kennis nemen van de zaken betreffende de wezen
weesmeester lid van de Weeskamer, die oppervoogdij heeft over de wezen en hun belangen behartigt
werdinge waardering, waarde schatten
werpenisse het wegwerpen van een halm ten teken dat men afstand doet van iets
wiser rechter, wijzer
wittebroodskind moederskind, bedorven kind
wittebroodsweken de maand na het huwelijk, huwelijksreis
wijkmeesters de pointers of zetters (ook genaamd wijkmeesters) verdeelden de gemeente in wijken voor het zetten der belasting
wivekyn verkleinwoord van wijf, troetelnaam, wijfje, wijfken, wijfjelief
woekerare hij die geld uitleent tegen rente of enig voordeel
woekergelt bij een wisselaar geleend geld, waarvoor rente moet worden betaald
wondebrief papier met een bezweringsformule om ziekten te genezen
wyfsgeboort vrouwelijke nakomeling
wyfwaerheit woord van eer, door een vrouw verpand
wynambacht het gilde der wijnkopers
wyncoop en waerbier gegeven bij een gerechtelijke eigendomsoverdracht, een dronk wijn en bier
wysdom uitspraak, vonnis, gewijsde
wysmoeder vroedvrouw
willich pant pand door de schuldenaar vrijwillig aan de schuldeiser gegeven

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z