De Staten van Goed

van de Heerlijkheid

Wulfsberghe

1635 - 1748

INLEIDING.

Deze heerlijkheid, gelegen te Oedelem en Ursel, was een leen gehouden van het Prinselijke Leenhof van Brugge. Foncier was negen gemeten, en er waren zeven achterlenen. Deze heerlijkheid bracht op: 11 ponden en 14 sch. per jaar; 13 capoenen, 25 gelinen, 1808 razieren haver, op eigendommen gelegen te Oedelem, secties Inhout en Zeldonc; een tiende op gronden gelegen te Knesselare, wijk Eentveld; enz. Zij had maar de lagere justitie en was beheerd door een baljuw, een burgemeester, zeven schepenen (waarvan vijf genomen te Oedelem en twee te Ursel) en een griffier. Zij was achtereenvolgend eigendom van de families van Wulfsberghe, van den Hecke, Losschaett, de Witte, de Torsch, de Gramez, Mestdach, de Haverskercke en uiteindelijk le Gillon. De laatste heer was Emmanuel le Gillon die verhef deed op 10 oktober 1775.

De staten van goed vindt men terug op het Rijksarchief Gent, fonds Ursel, registers 811 (van 1709 tot 1784) en 812 (van 1784 tot 1794) en de liassen 813 tot 825 (vanaf 1695).

Volgt een alfabetische lijst van de magistraten van deze heerlijkheid (R.A. Gent, Fonds Ursel, nr. 843 (1697-1783).

van Ackere Guillaume fs Judocus, griffier na de dood van Pieter Bruggeman.

Aerens Pieter, burgemeester 1777, 1780, 1783.

de Baets Frans, schepen (Ursel) 1730, 1755, 1762.

Beelaert Jan, griffier 1724.

Beellaert Philippus Carolus, baljuw 1697.

Bonte Laureyns, schepen 1697, 1703.

Bruggeman Pieter, baljuw 1724, dan griffier.

Dalle Jozef Pieter, schepen 1777, 1780, 1783.

van Daele Isaac, schepen 1755.

de Decker Joannes, schepen (Ursel) 1755.

Deniere Jacobus fs Joos, schepen (Ursel) 1777.

de Deyne Elias, schepen 1703, burgemeester 1709.

Daveloose Laureins, burgemeester 1755, schepen 1762, 1777.

van Essen Louis Ignace, L.I.R. griffier 1709.

Goethals Pieter, schepen (Ursel) 1701, 1702, 1709.

de Grave, griffier 1783.

van Hulle Pieter, schepen (Ursel) 1755.

Isebaert Pieter, schepen (Ursel) 1709.

de Jaeghere Thomas, schepen 1701, 1702.

Janssens Carolus, schepen 1709.

Lambrechts Pieter, schepen 1709, 1719, 1724, 1730.

Landuyt Pieter, officier 1782.

Maenhout Adriaen, schepen 1724, burgemeester 1730.

Maenhout Philippus, schepen 1783.

Martens Adriaen, schepen 1709.

Martens Carolus Joannes baljuw fs Judocus, schepen 1730.

Maertens Joannes Franciscus, baljuw 1783.

Martens Judocus Franciscus, baljuw 1758.

Martens Judocus, schepen (Ursel) 1697.

Mathys Benedictus, schepen 1780, 1783.

de Meyere Christiaen, schepen 1697, 1709.

Millecam Laureins, schepen 1701.

Millecam Willem, schepen 1709.

de Muynck Jan, schepen 1709.

de Muynck Jacobus, schepen 1762, 1780, 1783.

van Nieuwenhuyse Jacobus, schepen 1759, 1762.

van Nieuwenhuyse Pieter, schepen 1697, 1709.

van Nevele Louis, burgemeester 1697.

van Pamele Lucas, schepen 1697.

van Pamele Joannes, schepen 1709 (Ursel).

Rombaut Pieter, schepen 1719.

Sercu Frans, schepen 1730.

Steyaert Joos, burgemeester 1759, schepen 1735, 1755.

Stockmans Frans, griffier 1697, schepen 1709, 1719, 1724, 1730.

Verdonck Joannes, schepen 1762, 1783.

Wieldonck Joannes, schepen 1755.

van de Wiele Joannes, baljuw 1709, burgemeester 1719.

Willems Guillaume, schepen 1692.

de Wispelare Guillaume, schepen 1730.

de Zutter Jozef, schepen 1762.

¤¤¤¤¤

URSEL.

Liasse 813

20 meye 1693 Staet Marijn Ryckaert + 1693

Vr: Joosijne Sneyaert

K: Pieter, Driessijne en Petronella

V: Pieter Maenhout, pat. en Joos Sneyaert, mat.

23 jan. 1692 Rekening sterfhuys Anna De Meyere

V: Niclaeys Maeyaert, mat. en Christiaen De Meyere, pat. over sijne broedere Pieter De Meyere

23 jan. 1692 Rekening weese van Jan De Meyere fs Marten

V: Jan De Meyere fs Guillaume

23 juni 1692 Staet Levijne De Smet + Oedelem 1690

Man: Pieter Van Pamele

V: Jan Van Thente en Joos Mouton over de weesen Marijn Mouton en de overledene

29 jan. 1692 Staet Adriaen Van den Bussche + dec. 1692

Houderigge: Janneken Tanghe met kinderen Joannes en Marie

V: Pieter Van den Bussche, pat. en Baudewijn Vermeulen, mat.

28 nov. 1691 Rekening venditie te sterfhuys van Levijne De Smet, wilent huysvrauwe van Pieter van Pamele

V: Jan Van Thente was getrauwd met Janneken Mouton

Passchier Mouton, materneel

20 april 1689 Staet Janneken Hooft + maerte 1689

Man: Andries Lambrecht met kinderen Marie, Anna, Guillaume en Pieter, bevoogd met Pieter Accoe, pat. en Cornelis Hooft, materneel voogd.

20 meye 1688 Staet Marijn Minnaert (+ 1687) prochie St Jooris ten Distel, weduwe Elisabeht D Graeve met 1 kind niet vernoemd

V: Pieter Van Pamele en Marijn De Graeve

29 meye 1687 Staet Marijn Matton + Oedelem april 1687

wed: Levijne De Smet met 4 kinderen niet vermeld

V: Jan De Smet en Passchier Matton

23 jan. 1686 Staet Gauthier Van de Plassche + Oedelem 8 aug. 1685

Vr: Anna Van Pamele, de weduwe nu getrauwt met Sr Laurs Bonte, burghemeester van Oedelem

V: Joos De Roo, pat. en Frans Meire, mat.

4 feb. 1699 Staet Christina Boone via Joos De Langhe + Oedelem 1698 overgebracht bij Laurs Millecam x Janneken De Langhe en Lucas De Langhe, Joannes sijn selfs ter causen van eene weese met naeme Geeraert De Langhe, niet wetende waer ende of hij noch in leven is otte niet omtrent de tijd van 10 jaeren

N.B. Gronden van de overledene te Meerentre-Vosselaere en St Martens Leerne

23 juli 1698 Rekening over de weesen Marijn Mouton ende Livijne De Smedt

V: Pieter De Schaepdrievere, pat.

N.B. Joannes Dhondt x Joosijne Mouton

5 maerte 1698 Rekening over Pieter de weese van wijlent Andries Lambrecht
11 jan. 1698 Staet Baudewijn Blomme + Oedelem 1697
20 maerte 1697 Rekening over de weesen Jan De Meyere geprocreert bij Christyne Gyselinck met naeme Pieter

V: Christiaen De Meyere

2 dec. 1697 Rekening over de weese van Gauthier Van der Plassche

V: Marijn van der Plassche

7 nov. 1696 Staet Pieternelle Van Nevele + Oedelem 1696

Man: Joseph Bonte

V: Lowys van Nevele, mat. en Christoffel Bonte, pat. over de weesen Anna ende Lauwereins

19 april 1697 Staet Guillaume De Neve ende Joanne Martens, beiden + 1693

V: Christoffel De Nevet, pat. en Anthone Martens, mat.

K: Anne Marie en Joosijne

24 april 1697 Staet Marie Maenhoudt + 1696

Man: Christiaen De Meyere

K: Pieter bevoogd met Pieter De Meyere en Pr. Maenhoudt

22 aug. 1696 Staet Jan De Wilde + Oedelem 1696

Houderigge Marie Hasebrouck

V: Joseph Bonte, pat. ende Matheus Hasebrouck over Jan, Pieter, Jacob, Joos ende Marten

7 nov. 1696 Staet Pieternelle Van Nevele + 1696
20 sept. 1695 Rekening over de weese Levijne Lootens overleden huysvrauwe van Passchier Van de Putte
28 feb. 1695 Staet Anthone Van de Plassche, overleden Burghemeester van de heerlijkhede Wulfsberghe in Oedelem ten jaere 1692
22 april 1695 Staet Tanneken Martens

Houder: Jacques Vyssaert met kind Joseph

V: Jan Schaut, pat. ende Andries Millecam, mat.

23 sept. 1695 Staet Marie Sercu + Oedelem 1694

Houder: Frans Ryckaert

V: Marijn Ryckaert, pat. ende Marijn Sercu

K: Jan, Marijn, Jacop, Marie

7 okt. 1694 Rekening weese Gauthier Van de Plassche bij overlijden van Anthone Van de Plassche, sweesen grootvadere
7 jan. 1694 Rekening weese Andries Lambrecht
25 nov. 1693 Staet Joos De Langhe + Oedelem 1693

Houderigge Christina Boone

K: Geeraert, Lucas, en Joanne

V: Adriaen Van Loocke en Pieter Rys

12 juni 1686 Staet Livijne Lootens overleden huysvrauwe van Passchier Vande Putte + 7 meye 1686

K: Joosijntjen 8j.

V: Baudewijn Blomme, pat. en Frans Lootens, mat.

26 juni 1686 Staet Charel Vermeulen + Oedelem 15 meye 1686

Houderigge Christina Mostaert met 5 kinderen niet vernoemd

V: Jacques Vermeulen en Hendrick Sattenat

23 jan. 1686 Staet Gauthier Van de Plassche + Oedelem 1685
5 juli 1686 Rekening over de weesen van wijlent Maximiliaan Van Eeghem overgegeven bij Guillaume De Neve x Janneken Martens hoir ten sterfhuyse van de Wwe Ghijselbrecht Slock (Prochie St Jooris)
6 april 1695 Rekening over de weesen Joos Van Pamele overgegeven door de voogd Gauthier Van de Plassche
9 jan. 1686 Staet Petronella Strobbe fia Geeraerts + Oedelem 17 april 1683

Man: Gauthier Van Wassenhove met 2 kinderen niet vernoemd bevoogd met Jan Van Wassenhove, pat. en Jan Van Damme, mat.

23 nov. 1684 Staet Roelant Huyghevelt + Oedelem 1683

De weduwe Pierijntjen Verscheure hertrouwd Guillaume Busschaert fs Adriaen

K: Pauls en Tanneken

V: Jan Huyghevelt, pat. en Frans Verscheure, mat.

N.B. Gronden te Knesselare Eentveld

5 april 1679 Staet Cathelijne Minnaert + Oedelem 1678

Man : Baudewijn Vermeulen

K: Marie en Vijntjen bevoogd met Marijn Minnaert en Carel Vermeulen

8 nov. 1679 Staet Pieter Verstraete en Lippijntjen Willems, beiden overleden te Oedelem 1679

V: Jan Dobbelaere en Laurs Willems, de kinderen worden niet vermeld

17 jan. 1679 Rekening sterfhuys Joos Van Pamele ende Joorijnken De Pauw sijne huysvrauwe + Oedelem 1677 ende 1678 overgebracht bij Gauthier Van de Plassche fs Antheunis x Tanneken Van Pamele

V: Jacques Van Pamele en Jacqs Dhondt

11 jan. 1679 Stuk betreffende weesen Franschijntjen Duthoy, huysvrauw van Adriaen Van Loocke

V: Abraham Van Loocke ende Guillaume Duthoy fs Guill.

7 april 1679 Staet Jan De Meyere + Oedelem 1678

Weduwe: Christincke Ghyselincx

K: Christiaen 8 j. en Pierken 5j.

V: Guillaume De Meyere ende Niclaeys Maeyaert

7 nov. 1677 Rekening ten sterfhuyse van Joosijntje Ceuckelynck weduwe van Peter Reyniers

V: Jan Reyniers ende Nicolaes Ceuckelynck

20 feb. 1676 Staet Pieter Reyniers + Oedelem 1675

Houderigge Joosijntjen Ceuckelynck (ook De Ceuckelaere genoemd)

27 juni 1676 Staet Guillaume Landuyt (ook van Landuyt genoemd)

Vr: Janneken Ryckaert

K: Joos, Adriaen, Jan, Antheunis, Janneken, Nicolaes ende Passchijntjen

V: Cornelis Landuyt, pat. en Adriaen De Keysere, mat.

11 april 1674 Staet Jacques (?) Plasschaert + Oedelem 1673

Vr: Marie Blyaert fia Pieter

V: Joos Van Ondere, pat. en Nicolaes Bonte, mat.

7 dec. 1674 Rekening ten sterfhuyse van Geert Maenhout, man van Jacquemijntjen Beghijn fia Adriaen

V: Philips Maenhout, broeder van de overledene, Sr Adriaen Beghijn, materneel

K: Lievine

15 aug. 1665 Staet Janneken Leemput + Oedelem 7 meye 1665

Man: Antheunis Van de Plassche overgevende aen Pr. Van Ackere x Adryaene Stevens, Joos De Roo x Janneken Stevens, Marien Van de Plassche x Margriete Stevens, François Boré x Lauwerine Stevens, alle kinderen van de overledene bij Lambrecht Stevens mitsgaeders den selven Van Ackere en Nicodemus Van Bosstraete als voogden van Lucas ende Gauthier Van de Plassche fily Antheunis

11 feb. 1665 Staet Jacquemijne Van Loo

Man: Caerel Janssens

K: Mary, Janneken Vermaes een voorkind geprocreerd bij de overledene met Cornelis Vermaes

V: Pieter Van Loo en Joos Ceuckelaere

19 juni 1635 Christoffels Lippens

Vr: Janneken Ceuckelaers

K: Jacques, Marijn, Gauthierijnken, Janneken ende Martijntken bevoogd met Jan Lippens

1 juli 1654 Staet Roeland Lievens + Oedelem 31 maerte 1654

Vr: Pierijnken Waelvelt

V: Joos Haelmeersch ende Gillis Cortecost x Margriete Lievens

N.B. Joos ende Cathelijne De Vrieze kinderen van Lieven bij Pierijnken Waelvelt

Liasse 814

5 feb. 1717 Staet Passchijntjen Van Renterghem d.v. Joos + Oedelem 10 febr. 1711

Man: Pieter Claeyssens, geen kinderen te vooren, weduwe van Jacob Janssens, overleden burghemeester van Wulfsberghe

K: Jacbous en Joannes Janssens

12 juli 1717 Staet Joannes Van de Plassche soone van Gauthier bij Janneken De Baets, + 23 dec. 1716

Vr: Joanne Martens fia Joos bij Margriete De Voghelaere

V: Laureins Bonte en Joos Martens

K: Joannes Baptiste 11j., François Albert 5j., Pieternelle 1j.

5 febr. 1717 Rekening weesen Abraham Van de Kerckhove en Arnoldine Janssens
25 nov. 1716 Staet Pieter Stockman fs François, + Oedelem 28 nov. 1715

Vr: Elisabeth Bonte

K: Pieternelle 19j., Lambrecht 15j., Jan Hantierens x Anne Marie en Thomaes Reep x Marye

11 maerte 1716 Staet Martine De Mulder d.v. Adriaen bij Martine Sneyaert, + 1 mei 1715; huisvrouw van Guillaume Willems sone van Geeraert bij Janneken Steyaert te vooren weduwe van Pieter Van Pamele (geen kinderen)

K: Anna 18j., Laureyns 15j., Pieter 9j., en Pieternelle 5j.

V: François Mulders en Joos Dhert

11 maerte 1717 Staet Marie Hasebrouck d.v. Laureins bij Pierijnken ..., + 5 jan. 1716; huisvrauw van Christiaen De Meyere sone van Jan bij Christine Gyselincx, weduwe in eerste huwelijk van Jan De Wilde

V: Jan De Wilde fs Jan over Pieternelle d.v. Pieter fs Jan De Wilde bij Adriaene Sorgeloose 12j. Jacob De Wilde, Joos en Maerten De Wilde

16 feb. 1713 Staet François Ryckaert sone van Marijn bij Josinken Keuckelinck, + Oedelem 23 april 1712

Vr: Josinken Potvlieghe fia Guillaume bij Gilline Vermeulen. Overgevende aen Jan Ryckaert, Jacob Ryckaert, Pieter Sierens x Marie Ryckaert, kinderen van de overledene uit zijn eerste huwelijk bij Marie Sercue

V: Jan Ryckaert, paterneel en Jan Potvlieghe tot Knesselare, materneel over Joanne 15.j, Pieternelle 10j. en Pieter 8j.

20 april 1712 Staet Pieter Janssens sone van Jan bij Catharina Pyppe, + Oedelem 30 dec.1711

Vr: Martine Martens d.v. Joos bij Marie Accoe overgevende aen Carel en Jacobus Janssens hun selfs, kinderen van de overledene

V: Carel Janssens en Jan Landuyt over kind van Françoise Janssens uit eerste huwelijk bij Jan Schatteman genaemt Pieter 18j.

V: Carel Janssens en Jacques Timmerman over de kinderen van Françoise Janssens uit haer tweede huwelijk bij Laureyns Plasschaert genaemt Joseph 16j., Pieternelle 14j. en Adriaen 9j.

V: Carel Janssens en Pieter Coolman over de kinderen van Arnouldine Janssens bij Abraham Van de Kerckhove met naeme Marie Anne 5j. en Pieter 2j.

6 sept. 1712 Staet Arnouldine Janssens d.v. Pieter bij Martine Janssens fia Joos en Marie Accoe, + 27 dec. 1711, Huysvrouw van Abraham Van de Kerckhove fs Abraham bij Elisabeth Standaert, + 7 jan. 1712

K: Marie Anne 5j. en Pieterken 2j. bevoogd met Pieter Coolman en Carel Janssens

17 febr. 1712 Staet Jacobus Janssens overleden bughemeester van de heerlijkheid Wulfsberghe, + 7 meye 1709 overgebracht bij Pieter Claeyssens in huwelyck gehadt hebbende Passchine fia Joos Van Renterghem weduwe ten dezen sterfhuyse

V: Philippe Anthone Beelaert, balliu, paterneel, bij den eedt, mits het ontbreken van eenighe alhier residerende bloetvrienden als op expresse bede van Pauwels Amelinck bij missive uyt Kieldreght. Jan Van Renterghem, materneel

K: Jacobus 5j. en Joannes 2j.

N.B. Contract van huwelijk 16 aug. 1705, Jacobus Janssens weduwnaer 55j. en Paschijntjen Van Renterghem 30 j.

29 april 1711 Staet Marie Lambreghts fia Andries bij Janneken Hooft, + 18 dec. 1708

Man: Pieter Accoe

V: Marijn Accoe en Pieter Lambrechts

K: Pieternelle 19j., Anna 17j., Laureyse 14j., Joanne 12j., Andries 10j. en Frans 2j.

21 nov. 1709 Staet Geeraert Claeys fs Segher bij Marie Heytens, + 28 april 1709 binnen Ursel 't Ghendsche

Vr: Jacquemijne De Neve fia Guillaume bij Anna Van Nieuwerburgh

V: Jacobus D'Oosterlynck fs Pieter bij Lievijne Claeys, 's overledens suster was en Guillaume De Neve, grootvader

K: Anna Marie ° 6 meye 1700, Guillaume ° 21 nov. 1702, Jacobus ° 15 okt. 1704, binnen de prochie van Altre, Geeraert ° 4 dec. 1706 en Joanne Marie ° 16 jan. 1709 op Ursel 't Ghendsche

N.B. Gehuwd den 16 juni 1699. De weduwe hertrouwd Guillaume Steyaert fs Robbert

1701 Stuk rakende het vague sterfhuys Philips Clyncke
31 maerte 1701 Staet Pieter fs Jan Maenhout, overleden burghemeester van de heerlijkhede van Praet in Oedelem + 16 feb. 1699

Vr: Janneken Rycquaert

K: Pieter, Aernout 20j., Janneken 11j. Petronella 9j.

V: Jan fs Philips Maenhout en Pr. Van de Kerckhove

V: Pr. fs Pieter Maenhout en Pr. De Meyere over Pr. fs Christiaen de Meyere bij Marie Maenhout, 8j.

16 nov. 1700 Rekening weesen Gauthier Van de Plassche en Anna Van Pamel
19 meye 1700 Rekening weesen Guillaume De Neve en Joanne Martens
28 sept. 1713 Stuk rakende het sterfhuys van Jan Clyncke fs Pr. en huysvrouw Laureyntjen Coignet geseyt Wegghe (Wessegem)

Liasse 815

16 nov. 1729 Rekening kinderen Jan Bockstaele en Jacquemintien Meire

K: Jan, bevoogd met Jan De Deyne, materneel

Jan Huyghe x Catheline en Pr. Borret x Pieternelle

19 jan. 1729 Rekening sterfhuys Jan Laridaen

Vr: Petronelle Denys fia Joos

V: Joos Van Loocke en Frans Steyaert over de weesen gewonnen bij Pieternelle Van Loocke uit zijn eerste huwelijk

27 april 1729 Rekening weese Jacobus Janssens
19 jan. 1729 Staet Joanne Reyniers fia Nicolaeys bij Marie De Coster + Oedelem, januari 1727, huysvrouw van Guilliaume Landuyt fs Anthone

K: Anna Gunda 16., Bertholemeus 11j., Marie 8j., Pieter 5j., bevoogd met Bertholomeus De Coster, mat. en Pieter Van de Velde, pat. x Joanne Landuyt fia Anthone (St. Laureyns)

19 jan. 1729 Staet Josijnken Potvliegh fia Guillaume bij Gelinne Vermeulen + 28 dec. 1727, weduwe van Jan Van Loocke fs Adriaen en te vooren van Frans Ryckaert sone van Marijn

K: Pieter, Joanne en Pieternelle Ryckaert

Martine Van Loocke overgende aen Jan De Coene x Joanne Ryckaert

V: Joos Van Loocke, oom van Martijne

2 nov. 1729 Staet Jan Landuyt fs Guillaume en Janneken Ryckaert + Oedelem 28 nov. 1728

Vr: Josijntjen Schatteman fia Jan bij Elisabeth Braet Presenterende aen Jan Landuyt, s'overledens oudsten sone benevens Jan Van Lersberghe als vader en voogd van Guillaume verwekt bij Joanne Landuyt fia Jan 17j. Guillaume Landuyt, oock s'overledens sone

7 april 1728 Staet Laureinse Plasschaert fs Jacobus bij Marie Blyaert + Oedelem 7 jan. 1728

Vr: Uit eerste huwelijk met Francoise Janssens: Joseph sijn selfs, Pieternelle 29j. en Adriaen 24j.

K: Bij deze houderigge: Pieter 11j., Jacobus 9j., Joosijntjen 6j. en Joannes Ludovicus 4j.

V: Joseph Plasschaert, oudste zoon en Jan Goethals getraut met Marie de Meyer, eygen suster van de houderige

NB: zijn eerste vrouw was te vooren nog in huwelijk geweest met Jan Schatteman waarbij kind: Pieter

7 april 1728 Staet Pieter Ryckaert fs Marijn + Ambachte van Praet in Oedelem 15 jan. 1728

Vr : Anthonette fia Florens Wildemeersch

Presenterende aen Laureins Ryckaert; oudste zoon en Lieven Fransoo fs Jaspaert, pater en materneel over

K: Elisabeth 18j., Joannes 16j., Pieternelle 12j., Anne Marie 9j., Joseph 5j., Isabelle Therese 2j.

6 nov. 1726 Staet Livine fia Jan De Vriendt, huysvrauwe van Joos Van Loocke sone van Adriaen, te vooren weduwe van Jan Van de Weghe ende daer te vooren van Pieter De Spiegelare + heerlijkheid van Oostcam, prochie van Beernem om 29 nov.1725

Presenterende aen Albertus Van Isacker x Josijne De Spiegelaere fia Pr. - Pieter sone van Jan Van de Weghe midsgaeders aen Joannes Van de Wiele fs Michiel x Joanne Marie Van Loocke, de 3 kinderen van de overledene

NB : gronden te Knesselaere en Beernem

8 meye 1728 Rekening tussen de vrauwe Douarière Le Gillon en Pieter Standaert, pachter van het Casteelgoed van Wulfsberghe
10 dec. 1721 Rekening kinderen Abraham Van de Kerckhove en Arnoldine Janssens, genaemt Pieter en Marie Anne

V: Carel Janssens

29 dec. 1723 Rekenynghe Purgative op stvg. Jacobus Janssens
20 jan. 1723 Liquidatie van de rekening op stvg. Jan Van de Plassche en Joanne Martens
15 dec. 1723 Staet Geeraerdijne Mortier fia Jacob + Baronye van Praet in Oedelem 31 meye 1723

Man: Pieter De Meyere sone van Christiaen

K: Marianne 4j., Laurs 1j.

V: Guillaume de Wispelaere en Pieter De Meyere

NB : Haer moeder Françoise Hertschap + Bellem 1722

23 okt. 1723 Rekening purgative op stvg. Lucas De Langhe fs Joos overgegeven bij Michiel Dhondt x Margriete De Cock fia Adriaen, weduwe en bezitterigghe ten selven sterfhuyse

V: Willebrord Coelens, pat. en Jaspard De Cock fs Adriaen

K: Dionisius

29 dec. 1723 Rekening purgative Jacobus Janssens
7 jan. 1722 Staet Adriaen Vermeulen fs Carel + heerlijkheid "Het Knesselaersche" Oedelem 13 meye 1721

Vr: Marie Van Loocke overgebracht bij Jan Vermeulen en Carel Martens, voogden van Joanne 7j., Marie 4j.

20 sept. 1721 Obligatie ten proffijte van Pieter Hoorens bij Lucas Van Pamele en Marijn Van de Plassche voogden van Gauthier Van de Plassche
24 sept. 1721 Staet Lucas De Langhe fs Joos + Moerkerke 19 meye 1721

Vr: Margriete De Cock fia Adriaen

V: Willebrord Coelens en Jaspart De Cock fs. Adriaen over Dionisius

Liasse 816

3 okt. 1731 Staet Joanne De Smet fia Guilaume bij Marie De Smedt fia Jan + Beernem 1731

Man: Joos Van Loocke fs Adriaen te vooren wedunaar van Lievijne De Vriendt fia Jan

Overgevende aen Joannes Van de Wiele fs Michiel en Joanne Marie Van Loocke fia Joos bij Lievijne De Vriendt, voogd paterneel en Charel De Smedt fs Guillaume bij Marie De Smedt s'overledens broeder, voogdt materneel van Joannes Ignatius oudt omtrent 1 jaar, het eenigh kindt van de besitter bij de overledene

8 feb. 1730 Guillaume Wyllems fs Geeraert bij Janneken Steyaert + Oedelem 1729

Vr: Anna Neyt fia Geeraert bij Janneken Standaert

K: Uit zijn eerste huwelijk met Martijne De Mulder fia Adriaen genaemt Laureins 28j., Anna 31j. en Pieter 23j.

K: 2) Frans 12j., Marie Magdalene 3j.

V: Lievynus Neyt, materneel

7 feb. 1731 Staet Pieternelle Morthier fia Jacques bij Françoise Hertschap + Oedelem 1730

Houder: Guillaume De Wyspelaere fs Andries en Marie Duthoit

K: Uit haer eerste huwelijk bij Christiaen De Meyere genaemt Jacobus 14j.

K: 2) Anna Marie 8j., Joanne Cornelia 6j., Bregitta 4j.

V: Pieter De Meyere, pat. en Jan Steyaert, broeder van de overledene, materneel

16 juni 1731 Staet Suzanne Lambrecht fia Andries bij Joanne Hooft

Man: Carel Janssens fs Pieter bij Martijne Martens

K: Pieternelle x Jacob Mathon, Jacobus, Pieter 20j. Joannes 14j.

6 juni 1731 Staet Jacob Janssens fs Pieter bij Martijne Martens

Houderigge: Marie Diters fia Christoffel bij Joanne Wylle

K: Joseph 17j., Anna 14j., Laurs 8j., Joanne Cornelia 19m.

V: Carel Janssens

28 nov. 1731 Rekening ten versoucke van Anna Neyt, weduwe van Guillaume Willems
1732 Rekening over Christine, kindt van wijlent Jan Laridaen ende Pieternelle Van Loocke fia Adriaen
9 jan. 1732 Staet Guillaume Landuyt fs Adriaen bij Marie De Cock + Oedelem 25 febr. 1730

Vr: Anna Keysers fia Jacob

V: Jan Landuyt fs Adriaen, pat. en Joseph Verschelde, mat.

K: Anna Marie 8j., Guillaume 7j., Jooseph 5j., Isabella 2j.

8 juli 1733 Staet Laureyns Van Hecke fs Jans + 15 febr. 1733

Vr: Lievinne De Zutter fia Christiaen

V: Jan Van Hecke en François De Caluwé van Pieternelle uit zijn eerste huwelijk bij Joanne Boeckaert

V: Jan Van Hecke en Guillaume Dauw ter causen van sijne huysvrauw Marie De Zutter, materneel over Joannes 5 maend

2 dec. 1733 Rekening sterhuyse Anna Beydt achtergelaeten weduwe van wijlent Guillaume Willem + St Jooris
3 febr. 1734 Staet Marie Van Loocke fia Guillaume + Oedelem 18 april 1733

Man: Pieter Poulvoorde fs Christiaen

V: Jan Vermeulen, pat. en Carel Martens x Martijne Van Loocke, suster van de overledene, materneel

K: 1) Petronelle 18j. en Joanne 16j. uit haert eerste huwelijk met Adriaen Vermeulen fs Charel

K: 2) Marie Cornelia 11j., Pr Jacobus 9j., Isabella Theresia 7 daeghen

7 jan. 1740 Staet Lauwereynse Bonte fia Laurs bij Cathelijne Hooft + Oedelem 28 okt. 1735

Man: Bertholomeus De Coster

V: Pieter Blyaert fs Marijn, materneel

K: Marie Anne 13j., Pietronelle 8j., Caerel 5j., Isabella 3j.

13 nov. 1737 Staet Godelieve De Schepper fia Jacob + Oedelem 23/3/1735

Man: Pieter De Meyere

V: Jan Versluys, materneel over Anna Marie

17 juni 1739 Rekening kinderen Guillaume Landuyt bij Anna De Keyser n.n. Marie, Guillaume, Joos en Isabelle
21 okt. 1739 Staet Pieter Lambrecht fs Andries bij Joanne Hooft + 1738

Vr: Cornelia Steenkiste fia Pieter

V: Andries Accoe fs Pr., paterneel en Pr Dhondt fs Jan, materneel over:

K: 1) Anna Marie, geestelicke dochter, Andries 25j., Suzanne 23j. uit huwelijk met Josijne Schauteet fia Jacqs

K: 2) Joanne 16j., Joosijne 14j., Jacobus 9j., Pr. Joannes 6j. bevoogd met Andries Accoe, pat. en Joos De Smet, mat.

Liasse 817

22 juni 1747 Staet Joos Van Loocke fs Adriaen + Beernem, heerlijkhede van Oostcamp, laet van deze heerlijkhede 27 febr. 1741

Weduwe: Anna Versluys fia Jan

V: Michiel De Deyne x Joanne Van Loocke, oudste dochter van de overledene uit eerste huwelijk met Livina De Vrient. Carel De Smet, voogd materneel van Joannes 17j. uit s'overledens tweede huwelijk met Joanna De Smet fia Guillaume. Jan Van de Kerckhove, materneel van Pieter 15j., Anna Marie 11j. en Isabella 9j. bij deze bezittighe

NB: Contract van huwelijk voor Heer ende Mr Joannes Guillelmus Mertens, pastoor van Beernem (1731)

24 juli 1748 Vercaveling ten sterfhuyse van Joos Van Loocke fs Adriaen en Liviene De Vriendt, sijne eerste huysvrauwe
24 juli 1748 Staet Pieter Van Loocke fs Joos bij Anna Versluys, oudt 16j., overleden op 17 aug. 1747 ende Isabella den 28e dito in den ouderdom van 10j.
24 april 1748 Staet Joosijntjen Mouton fia Jans bij Anna Teirlinck huysvrauwe van Jacobus Janssens fs Caerel bij Suzanne Lambrecht + Oedelem 25 mei 1746

K: Matthijs 14j. (+), Catharina 10j., Regine 4j.

V: Jacobus Mouton, broeder van de overledene en Pieter Janssens, paterneel

21 juli 1747 Staet Jooseph Landuyt fs Adriaen bij Marie De Cock + Oedelem 16 aug. 1746

weduwe Marie Anne Stockman fia Frans bij Pieternelle

Verwante, achterlaetende Jooseph 20j., Jan 17j., Frans 14j. ende Pieter 11j.

V: Gillis Van Ackere, paterneel en Marten Stockman, mat.

12 jan. 1746 Staet Jacquemijne Vermeulen fia François + Aeltre 7 april 1745

Man: Christiaen Pieters fs Guillaume

K: Carel Francies 6j. en Joanne 9j.

V: Joannes Vermeulen, broeder van de overledene en Jacques Van Poelvoorde

10 maerte 1745 Staet Livina Claeysiers fia Jeronimus + Oedelem 1 april 1744 ende van Guillaume Landuyt fs Anthone, weduwnaer ende bezitter thaeren sterfhuyse te vooren weduwnaer van Joanne Reyniers

Vr: Josijne Rotse, sijne derde huysvrauwe, overgevende aen Albertus, Pieter en Aldegonde Landuyt, Joannes Maenhout x Joanne Landuyt de 4 kinderen van het eerste huwelijk. Voorts aen Pieter ende Albertus Landuyt ende Laureyns Claesiers, voogden van Joannes 10j. ende Pieternelle 14j., kinderen uit zijn tweede huwelijk. Geen kinderen uit het derde huwelijk

26 febr. 1744 Rekening kinderen Pieter Lambrechts uit zijn eerste huwelijk bij Joosijne Schauteet met naeme Andries en Suzanne, bevoogd met Pieter Dhondt ende Bertholomeus Van Houcke x Joanne Lambrecht, suster van alfven bedde van de weesen
18 maerte 1744 Staet Pieter Sierens fs ... bij Maria Ryckaert + St Jooris ten Distel 28 maerte 1743

Weduwe: Anna De Zutter fia Christiaen bij Cathelijne Valcke, zonder kinderen

Verdeel met: Pieter Ryckaert, voogd over Jacobus Hendrick fs Pieter bij Maria Ryckaert, alfbroeder van de overledene

5 febr. 1744 Staet Jooseph Plasschaert fs Laurs bij Francijne Janssens + Oedelem 31 meye 1743

Vr: Pieternelle Accoe fia Pieter

K: Pieter Andries 13j. en Marie Cornelia 16j.

V: Adriaen Plasschaert, pat., broeder van de overledene Elias Claeyssens sone van de weduwe thaeren eerste huwelijk bij Pieter Claeyssens

7 april 1745 Rekening kinderen Guillaume Landuyt bij Anna De Keyser
22 jan. 1744 Staet Joanne Sercu fia Jacques bij Livijne Goossens + Oedelem 7 dec. 1740 op de heerlijkheid van het Knesselaersche

Man: Bertholfs De Coster

V: Frans Sercu, broeder van de overledene over Passchijntjen 6j.

NB: De besitter was in eerste huwelijk met Laureynse Bonte fia Laureins

6 juni 1742 Staet Jan Landuyt fs Adriaen bij Marie De Cock + Oedelem in den herberghe "Den Wildenman" op 22 febr. 1742

x 1) Jacquemijne Demeirre weduwe Jan Bockstaele

x 2) Laureynse Accoe fia Pieter bij ... Lambrecht waarbij kind Anna Marie 4j., bevoogd met Jooseph Landuyt, eygen broeder van de overledenen en Andries Accoe

9 maerte 1740 Staet Andries Maenhout fs Jan, overleden burghmeester van deze heerlijkhede 3 febr. 1739

Vr: Passchijne Van Overberghe fia Jan, nu in huwelijk met Pieter Bonte

Overgevende aen Pieter Plasschaert x Joanne Cornelia Maenhout en Marten Stofferis, voogden over Joannes Maenhout, uytlandgih sijnde omtrent zes jaeren, Andries 18j., Carel 16j., Anne Marie 14j., en Pieter 11j.

8 febr. 1741 Staet Marie Dieters fia Christoffel bij Joanne Wille + Oedelem 29 okt. 1739

Weduwe van Jacobus Janssens fs Pieter bij Martijne Martens

K: Jooseph 26j., Anna 23j., Laureyns 16j., Joannes Cornelis 10j.

V: Jooseph, oudste zoon gehuwd met Pieternelle Sercu, Carel Janssens, oom van de weesen

17 meye 1741 Rekening Pieter Heyndrick ende sijne weesen bij Marie Ryckaert
19 jan. 1747 Staet Anna Walgraeve fia Marten bij Willemijne Reynirs + Oedelem nov. 1745

x 1) Jacob De Keyser fs Joos

x 2) Jan Landyt fs Jan bij Joosijntjen Schatteman, schepen van de heerlijkheid "Het Knesselaersche"

K: Gillis Van Acker x Marie Landuyt fia Guillaume bij Marie De Keyser, dochter van de overledene uit haer eerste huwelijk

- Guillaume Landuyt fs Guillaume sone van Anna De Keyser fia Jacob 23j., Joos 20j. en Isabella 18j. oock kinderen van de voornoemde Guillaume Landuyt en Anna De Keyser als eerste staecke

- Joseph Verschelde x Marie De Keyser, oock dochter van de overledene ende Jacob De Keyser als 2e staecke

- Lieven Compernole x Joosijntjen De Keyser, dochter van de overledene tot St Jooris ten Distele 3e staecke

- Jan Landuyt sone van de overledene thaeren lesten houwelicke, uytlands in beht dan 10 jaer, 4e staecke

- Amant Claeys x Isabella Landuyt tot Oedelem, 5e staecke

- Joos Landuyt tot Ruyselede, 6e en laetste staecke

V: Gillis Van Acker, over sijne 2 minderjaerighe swaegers en swaegerinnen en Joseph Verschelde

Liasse 818

18 sept. 1753 Augmentatie op stvg. Jan De Clercq

K: Andries De Ruyter x Rosa De Clercq en Guillaume

4 maerte 1753 Staet Adriaen Plasschaert fs Laureyns bij Francoise Janssens + 14 juli 1751

Weduwe: Bregitte De Clercq d.v. Gillis bij Bregitte Bruggeman

K: Pieter Jooseph 19j., Marie Cornelia 8j.

V: Jacobus Plasschaert, halven broeder van de overledene Jan De Clercq, s'bezittighes broeder

8 sept. 1753 Staet Marten Stockman fs Frans bij Pieternelle Verwante + Oedelem 25 maerte 1753

Weduwe Josijne Van de Putte d.v. Pieter bij Laureyne De Witte

K: Pieternelle 10j., Joanne Françoise 8j., Rosa Monica 5j., Laureins Frans 3j.

V: Jacobus Stockman, broeder van de overledene en Gillis Van de Putte,  broeder van de besittighe

13 juni 1753 Staet Lauwereyse Accoe d.v. Pieter bij Marie Lambrecht te vooren weduwe van Jan Landuyt fs Adriaen en Marie De Cock. + Oedelem in eenen herberghe genaemt: "Den Wildenman" op 15 april 1753

Houder: Cornelis Hoste fs Alexander bij Passchijne Frans

Geen lichaemelijcke hoirs uit tweede huwelijck.

Hoir: Anne Marie Landuyt d.v. Jan 15j. uit eerste huwelijk bevoogd met Guillaume Landuyt, cousin germain van de voorsijde weese en Frans Lambrecht Accoe, broeder van de overledene

20 sept. 1752 Staet Pieter Plasschaert fs Laureins en Pieternelle De Meyere + Oedelem 21 febr. 1751

Weduwe: Joanne Cornelia Maenhout fia Andries bij Passchijne Van Overberghe

K: Pieter 11j., Marie Francoise 9j. en Lauwereys 15 maend

V: Jacobus Plasschaert en Andries Maenhout

20 sept. 1752 Staet Jan fs Jan Landuyt weduwnaer van Pieternelle De Soete fia Joannes ende te vooren van Anna Walgraeve fia Marten + Oedelem 18 maerte 1752 ende van Pieternelle De Soete + 31 jan. 1751 overgebracht bij Joseph Landuyt fs Jan, oudste zoon

V: Marijn De Soete van Anna Marie uit 2e huwelijk

K: 1x: Aernout Claeys x Isabella Landuyt

19 okt. 1750 Staet Anne Marie De Wispelaere fia Guillaume bij Pieternelle Morthier + Aeltre 19 okt. 1750

Man: Mechiel Vermeire fs Jacques

K: Joannes Baptiste 2j.

V: Guillaume De Neve, grootvader

23 juni 1751 Staet Andries Accoe fs Pieter et Marie Lambrecht + Oedelem 3 meye 1750

Weduwe: Petronella De Meyere d.v. Pieter bij Joosijntien Toby

K: Frans 21j., Andries 16j., Francoise 19j.

V: François Lambrecht Accoe, broeder van de overledene Pieter Plasschaert sone van de bezittighe thaeren eerste houwelick met Laureyns Plasschaert, materneel

4 nov. 1750 Staet Bertholomeus De Coster + 26 juli 1749 Oedelem, Heerlijkheid van het Knesselaersche

Vr: Anna Janssens fia Jacob

Overgevende aen Laureyns Claeysier x Marie Anne De Coster oudste dochter van de overledene, voogd van Petronella 18j., Carel 15j., Isabelle 13j. alle kinderen van de overledene bij Laureynse Bonte uit eerste huwelijk Passchijntien 10j. uit tweede huwelijk bij Joanne Sercu fia Jacques

K: 3x: Monica 4j. en Joanne Marie 1j.

V: Frans Sercu en Jooseph Janssens

22 april 1750 Prijsing goederen ten sterfhuyse van Lievijne Faelens fia Guillaume bij Elisabeth Langheraert + 17 okt. 1748

Man: Jan De Clercq

1 juni 1750 Rekening over Andries Lambrecht ende wijlent Susanne Lambrecht kinderen van Pieters et Joosijne Schauteet

Liasse 819

24 aug. 1756 Staet Joannes Van de Plassche fs Joannes bij Joanne Martens + Beernem 25 feb. 1755

Vr: Joanne De Beir fia Franchois bij Joanna Van de Wiele

V: Franchois Albertus Van de Plassche fs Jan, pat. en Marcus De Beir fs Franchois, mat.

K: Joannes 22j., Elisabeth Catharina 14j., Pietronilla 9j., Monica 4j., Anna Marie 3j., Therese (posthuum) 9 maend + rekening van 1759

+ rekening bij overlijden Marie Martens, begijntien in het hof van St Elisabeth te Ghendt + 28 okt. 1760

15 meye 1754 Staet Joanne Cornelia Maenhout fia Andries en Passchijne Van Overberghe weduwe van Pieter Plasschaert fs Laurs bij Pieternelle De Meyere + Oedelem 19 okt 1753

Houder: Ludovicus De Spieghelaere fs Jan  bij Pieternelle Thienpondt

K: 1x: Pieter 13j., Marie Francoise 11j. en Laurs 4j.

V: Jacobus Plasschaert en Andries Maenhout

27 maerte 1754 Voogdijstelling over de 4 weesekinderen van Frans Stockman gewonnen bij Elisabeth Doostelaere fia Cornelis
28 feb. 1754 Rekening erfgenamen Laureyns Plasschaert en Pieternelle De Meyere
24 juli 1754 Staet Isabelle Doostelaere fia Cornelis en Joanne Ryckaert

Houder: Francois Stockman fs Francois bij Pieternelle Verwante

K: Marie Josephe 10j., Pieternelle 7j., Pieter Jacobus 5j., Joannes Francois 6 maend

V: Jacobus Stockman en Jacobus Doostelaere

26 meye 1755 Staet Joanna Van Hecke fia Jan en Pieternelle Hoste + Oedelem jan. 1755

Man: Laureyns de Backere fs Joannes bij Pieternelle Meire

K: Joanne Cornelie

V: Joannes De Backere, broeder van de bezitter; Jan Van Hecke, grootvader van de weese

4 maerte 1753 Rekening sterfhuys Joseph Janssens fs Jacob
26 juni 1755 Stuk rakende sterfhuys Joannes van de Plassche
26 juni 1755 Staet Joanne De Smedt fia Jacobus et Isabelle Dhondt, huysvrauwe van Michiel Vermeire + Aeltre, Land van de Woustijne meye 1754, vrijlaetesse van Wulfsberghe bij trauwe, overleden zonder kinderen

Hoirs: Theresia De Smedt x Jacobus Pertsegaele tot Nazarette, suster van de overledene

Pieter De Smet, jongman, wonende ten huyse van Marten Kerckaert binnen Aeltre, broeder van de overledene

Jan De Smet, broeder van halven bedde bij Joosijntien Schelstraete

7 april 1755 Vercaveling goederen Laureyns Plasschaert et Pieternelle De Meyere
12 feb. 1756 Augmentatie staet Michiel Vermeire thouwelijck gehad hebbende Anne Marie De Wispelaere fia Guillaume et Petronella Morthier
1 meye 1755 Rekening sterfhuys Pieter Lambrecht en Joosijne Schauteet
3 maerte 1756 Staet Pieternelle De Meyere fia Pieter et Joosijntien Toby + 15 maerte 1755 weduwe van Andries Accoe en te voorent van Laureyns Plasschaert

K: 1x: Jacobus Plasschaert, oock voogd van de kinderen van Pieter Plasschaert sijnen overleden broeder en Joanne Cornelia Maenhout

Pieter Janssens x Joosijntjen Plaaschaert

K: 2) François Accoe oock voogd over Andries sijnen broeder en Pieter Van Hulle x Françoise Accoe

23 juni 1756 Rekening purgative op stvg. Jan Landuyt fs Jan + Oedelem 18 maerte 1752 ende van Pieternelle De Soete (zie ook liasse 818)
3 maerte 1756 Rekening over de kinderen Pieter Plasschaert bij Joanne Cornelia Maenhout
3 maerte 1756 Augmentatie op stvg. Isabella Roose

Man: Guillaume Landuyt

22 dec. 1756 Staet Anna Marie Landuyt fia Guillaume bij Marie Bonte fia Christoffel

Man: Francois Claeys fs Marijn bij Joanne Cornelia Saelens + Oedelem 1754

V: Pieter Wildemauwe en Christoffel Landuyt fs Guill.

K: Christoffel 11j. en Isabella 8j.

Liasse 820

28 feb. 1759 Augmentatie op stvg. Anne Marie Landuyt fia Guillaume bi Marie Bonte

Man: Francois Claeys fs Marijn

2 meye 1759 Augmentatie stvg. Frans Lambrecht Accoe

Vr: Lowyse Vergult, hertrouwd met Pieter De Zutter

17 okt. 1759 Voogdijstelling over de kinderen Marianne Van den Berghe bij ... Vermeulen en bij Joannes Roonse
5 juni 1759 Staet Mechiel Van Meenen fs Joos en Anne Marie De Rasez ° Hansbeke + Knesselaere 5 nov. 1758

Weduwe: Pieternelle De Voghelaere d.v. Marten bij Marie Lippen

K: 1x: bij Pieternelle Meire genaemt: Pieter Joannes 24j., Carel Jacobus 20j., Heyndrick 13j., Joanne Francoise 26j.

K: 2x Philippus Jacobus 11j., Joannes Baptista 9j., Martinus 5j., Joannes Benedictus 3j.

V: Jacobus Van Meenen, broeder van de overleden Marten Van Loo x Pieternelle De Voghelaere, cousyn van de bezittighe

4 jan 1758 Staet Isabelle Van Hulle fia Frans en Anna Van de Wiele + Oedelem nov. 1755

Man: Francois Claeys fs Marijn bij Joanne Cornelia Saelens, weduwnaar in eerste huwelijk van Anna Landuyt fia Guillaume

V: Pieter Wildemauwe en Francois Van Hulle

K: Francois 3j.

1 febr. 1758 Liquidatie staet Laureyns Plasschaert fs Jacobus
20 sept. 1758  Staet Jacobus Janssens sone van Carel et Suzanne Lambrecht + Oedelem 8 febr. 1758

Weduwe: Pieternelle Maenhout fia Pieter bij Therese Van Belleghem

K: 1x: Catharine 22j. uit zijn huwelijk bij Joosijntien Mouton fia Jan et Anna Teirlinck

K: 2x: Frans 7j., Joannes 3j, Pieter 18 maenden

V: Pieter Janssens, broeder van de overledene Joseph Landuyt, swaeger van de bezittighe

19 sept. 1758 Staet Marianne Van de Berghe fia Jan en Victoria Verschelden, ghewesen huysvrauwe van Carel Vermeulen fs Francois en te vooren weduwe van Joannes Ronse fs Joos bij Jacquemijne Huyshure + Oedelem 21 juli 1756

V: Francois Ronse, pat. en Jacob Van Loo, mat. van Rosa Ronse fia Jan 8j.

Pieter Vermeulen 5j., bevoogd met Joannes Vermeulen fs Francois en Jacob Van Loo (zie ook reg. 811 fol. 103 verso)

1 febr. 1758 Voogdijstelling kinderen Joannes Baptiste Van de Plassche bij Joanne Marie De Beir
1 febr. 1758 Staet Frans Lambrecht Accoe fs Pieter en Lowyse Lambrecht + Oedelem 1 nov. 1756

Vr: Lowyse Vergult fia Joos Marie Wille

K: Pieter 19j., Marie 11j., Anna 6j.

V: Frans Accoe, cousijn germain van de overledene. Joannes Cackaert, swaeger van de bezittighe

2 dec. 1758 Rekening over Passchijne De Coster fia Joseph et Joanne Sercu, overleden jonghe dochter, overgebracht bij Marianne Van de Kerckhove weduwe van François Sercu
1 febr. 1758 Augmentatie op stvg. weese van Adriaen Van Nevele gewonnen bij Anna Verschelstraete (Van Schelstraete) fia Baltesar et Elisabeth Duisborgh die dochter was van Judocus Duisborgh gewonnen bij Anna Alfert fia Pieter.  Betreft verkoop van gronden te Knesselare.
29 dec. 1757 Staet Christiaen Pieters soone van Guillaume et Lievijne Schepens + Aelter 13 jan. 1757

Vr: Marie Catharine Maenhout fia Pieter bij Cathelijne Matton

K: 3x: Monica 3j., Pieternelle Catharine (+ = posthuum kind)

K: 2x: Joanne Marie De Blaere waarbij Pieter Joannes 10j. en Joannes Baptiste 5j.

K: 1x: Jacquemijne Vermeulen waarbij Joannes 21j. en Carel François 18j.

V: Joannes Ysebaert, swaeger van de overledene, paterneel, Pieter De Muynck, halfven broeder van de bezittighe tot Colkercke buyten Brugge van K 3x.  Lieven De Blaere tot Knesselare van K 2x.  Joannes Vermeulen van K 1x.

8 maerte 1758 Voogdijstelling over de kinderen Joseph Janssens.

Voogdijstelling van Pieter Plasschaert fs Laureyns et Brezitte De Clercq over zijn minderjarige zuster.

1 aug. 1758 Borgstelling van Carel Judocus Martens tot Knesselaere over Judocus Frans Martens soone van Carel sijne broeder
29 dec. 1757 Vercoopinghe gronden competerende de hoirs Laurs Plasschaert
30 juni 1757 Rekening over Francois Accoe fs Andries et Pieternelle De Meyere over zijn minderjarige broeder Andries
9 meye 1759 Staet en enkele rekeningen van Zomergen (geen verband)

Staet Anne De Rycke fia Francies et Elisabeth De Never weduwe van Guillaume Mestdagh + Zomergem, Langheboeken onder d'heerlijkhede van Cruysstraete

K: Francies 19j., Elisabeth 22j., Suzanne 17j.

V: Francies Mestdagh, oom paterneel. Jan De rycke, oom materneel

28 nov. 1769 Conditien vercoopinghe goederen ten sterfhuyse van Pieter De Sutter

Liasse 821

13 febr. 1760 Rekening kinderen Francois Claeys fs Marijn en van Marie Landuyt fia Guillaume bij Marie Bonte (2x)

Bij versterfte van Marie Bonte (zie ook liasse 820)

5 maerte 1760 Staet Pieternelle Therese Martens fia Carel et Marie Van Loocke + Oedelem 5 dec. 1759

Man: Lieven De Ruyter fs Jan en Tanneken De Vreese ° Vinderhaute - Geen kinderen

Hoirs: Kinderen van s'overledens vader Carel Martens tsijnen tweede houwelick bij Marie Van de Rostijne genaemt: Catharine - Paschijnen en Brezitte alsmede de twee kinderen van Christiaen Pieters bij Marie De Blaere halfve suster van de overleden

12 febr. 1760 Staet Joanne Dhoore fia Jan bij Joanne Bultinck te vooren weduwe van Pieter Meire fs Cornelis ende daer nogh te vooren van Joannes Verhaeghe fs Joos bij Zara Dhert + 18 dec.1758

Man: Andries Lambrecht fs Pieter bij Joosijntien Schauteet overgevende aen Joannes Hallemeersch ende Joannes Dhoore voogden van de weese uit eerste huwelijk Anna Verhaeghe oud 13j. aen Jacob Meire met consorten apparente hoirs van het eenigh kind uit haer tweede huwelick met naeme Pieter Joannes Meire (+) aen Joannes Hallemeersch ende Joseph Dhoore voogden van Isabella Therese Lambrecht (+)

5 maerte 1760 Staet (2x) Passchijne Van Overberghe d.v. Jan bij Joosijne Thooft weduwe van Pieter Bonte fs Christoffel bij Martijne Boone ende te vooren van Andries Maenhout fs Jan bij Jacquemijne Martens ° Knesselaere en + Oedelem 31 dec. 1759

K: Carel Maenhout, Andries, de 2 kinderen van Pieter Plasschaert bij Cornelia Maenhout

20 juli 1760 Rekening kinderen Pieter Plasschaert fs Laureyns bij Joanne Cornelia Maenhout
3 juli 1761 Borgstelling over Joanne Marie De Beir, huysvrauwe van Livinus Gillis ende te vooren van Joannes Baptiste Van de Plassche
5 maerte 1760 Borgselling over Mechiel Vermeire voor maternele weespenningen van het eenigh kind gewonnen met Marie De Wispelaere d.v. Guillaume ende Pieternelle Morthier
5 maerte 1760 Augmentatie stvg. Mechiel Van Meenen

Vr: Pieternelle De Voghelaere, nu x Pieter Van Hecke

25 juni 1760 Staet Cornelis Hoste soone van Alexander en Paschasia Frans °Ruyselede ende + 4 meye 1760 weduwnaer in eerste huwelick van Laureyne Accoe

Weduwe: Anna Braet d.v. Laureyns et Marie Govaert °St Jooris

K: Anna Marie 5j., Joannes Siprianus 2j.

V: Joannes Hoste, broeder van de overledene, Pieter Braet, broeder van de bezittighe

7 meye 1761 Rekening sterfhuys Carel Maenhout fs Andries bij Paschasia Van Overberghe, jongman
15 juli 1762 Rekening kinderen Frans Stockman et Elisabeth Doostelaere
15 juli 1762 Vercoop weesegoed van Frans Van Nevel fs Adriaen en Anna Van Schelstraete
21 april 1762 Rekening over Anna Marie Landuyt d.v. Jan bij Pieternelle De Soete
10 maerte 1762 Rekening sterfhuys Francois Lambrecht Accoe fs Pieter et Lowyse Lambrecht
6 april 1763 Staet Jacobus Stockman sone van Frans en Pieternelle Verwante + Ursel 2 febr. 1763

Vr: Livine Versluys fia ... et Suzanne De Neve te vooren weduwe van Jan De Muer

K: Marie Anne 18j.

V: Jacobus Plasschaert x s'overledens suster en Pieter De Muer s'bezittighes soone

6 april 1763 Staet Anne Marie Frans fia Lieven et Anne Marie Martens + St Jooris ten Distel 14 nov. 1762

Man: Jacobus Lambrecht fs Pieter bij Cornelia Van Steenkiste

K: 1x: bij Jacobus Matton, genoemt Jacobus 10j.

K: 2x: Isabella Therese 4j.

V: Francois Matton, swaeger en Pieter Lambrecht, broeder van de bezitter en Joannes Hoste, cousijn van de overledene

Liasse 822

14 sept. 1768 Staet Therese Morthier fia Joannes et Joanna De Meyere + Oedelem 24 december 1760

Man: Pieter Joannes Lambrecht fs Pieter et Cornelia Van Steenkiste

K: Pieter Joannes 11j., Marianne 9j., Francies Cornelis 7j.

V: Jacobus Lambrecht, broeder van de bezitter en Marten Morthier, broeder van de overledene, beiden woonende ter prochie van St Jooris

10 juli 1769 Staet Guillaume De Wispelaere fs Adriaen bij Anna Duthoy + Oedelem

x2: Anna Willems

K 2x: Jacobus, Joannes De Costere x Pieternelle

K 1x: Francois Claeys x Cornelia

Joannes Vermeire, 21j., sone van Mechiel bij Anne Marie De Wispelaere verwekt bij Pieternelle Morthier fia Jacques bij Francoise Hertschap

15 sept. 1767 Staet Jan Van Hecke + St Jooris

Vr: Pieternelle Hoste

K: Bernardus Moutton x Pieternelle, het kind van Laurs De Backere x Joanne Van Hecke genoemt Joanne 13j.

25 april 1767 Staet Passchijne Grammens weduwe van Jaspard Extroo presenteerende aen Pieter Van Poelvoorde als vader en voogd, benevens Pieter Van Hoecke medevoogd van sijne drij kinderen bij Joanne Extroo; Mistgaeders den voorsijden Van Hoecke en Pieter Blyaert voogden van Marie Extroo
8 juli 1767 Staet Pieternelle Maenhout fia Pieter + Oedelem maerte 1756 ende Pieter De Meyere fs Christiaen + Oedelem febr. 1764

K: Pieter De Meyere, oudste zoon en Laurs De Meyere, zoon jongman, voogden van Catharina 19j., Joans 16j. en Martinus 13j.

9 aug. 1766 Staet Aernoudt De Mol sone van Jan en Joosijntjen Bruyneel + Ursel 18 maerte 1766

Vr: Joanne Beirens fia Joos bij Pieternelle Cools, geen kinderen - erfgenamen: Laurs De Baerdemaecker x Joanne Marie De Mol, suster van de overledene, het unicq kind van Jooris De Mol, broeder van de overledene bij Barbara De Greve

27 febr. 1765 Staet Andries Lambrecht fs Pieter bij Joosijntjen Schautteet + Oedelem 20 april 1764

Weduwe: Caroline Temmerman fia Pieter bij Joanne De Langhe

K: Pieter Joannes 5j., Regina 14 maend

V: Jacobus Lambrecht, pat. en Pieter Patteuw, materneel

4 juli 1764 Staet Pieter Poelvoorde fs Guillaume en Marie Busschaert ° Puthem + januari 1764

x1: Marie Van Loocke waarbij Pieter

x2: Francoise Gheuse waarbij Joanne Cornelia 23j. en kind van Jacobus De Meyere bij Anna Marie Van Poelvoorde

4 juli 1764 Staet Marie Rextroo d.v. Jaspard en Passchijne Grammens + Oedelem 27 dec. 1763

Man: Pieter Van Poelvoorde fs Pieter en Marie Van Loocke

K: Joanne Pieternelle 9j., Isabelle Therese 7j., Carel Bernardus 2j.

V: Jan Van de Weghe, cousyn van besitter tot Maldegem, Pieter Van Hoecke, rechtszweir van de overleden

3 jan. 1764 Borgstelling over kind Mechiel Vermeire
3 jan. 1764 Repartitie op successie vervallen bij overlijden van Rosa Ronse d.v. Jan en Marie Anne Van den Berghe + tot Lapscheure 1763
3 jan. 1764 Staes (2x) Angeline Matton d.v. Baudewijn en Cornelia Mouton (+ St Jooris 13 okt. 1763)

Man: Jacobus Lambrecht fs Pieter bij Cornelia Van Steenkiste

K: Maria Cornelia 2 maend

Liasse 823

29 april 1779 Staet Marie Anne Geirnaert d.v. Jan en Rebecca Peelman ° Oedelem en aldaer overleden 20 dec. 1778

K: Joanne Therese 8j., Isabella Catharina 5j. en Marie Jacoba 3j. uit haar huwelijk gewonnen aen Lenaerd Daveloose fs Michiel bij Marie Livijne Dhoore °Knesselare

V: Cornelis Geersam x s'overledens suster op Burkelgoed en Christoffels Taets tot Knesselaere, s'bezitters neve

15 okt. 1779 Augmentatie op stvg. Isabella Bultinck

Houder: Pieter Plasschaert

18 febr. 1777 Octroy over de weese Pieter Plasschaert

+ Rekening

16 febr. 1775 Staet Joanne Marie Pieters fia Christiaen en Jacquemijne Vermeulen °Aeltre, + 21 aug. 1774

Houder: Augustinus Ignatius Hautekeete fs Gillis et Catharina Gyssens ° Aeltre

K: Pieter Jacobus 13j., Pieternelle 8j., Joannes Jacobus 6j. bevoogd met Carel Francies Pieters

16 febr. 1775 Staet Joannes Vermeulen fs Frans en Joosijne Huysman + binnen de Ambachte en Baronnie van Praet in Oedelem op 30 juni 1774

Vr: Anne Marie Van den Bon fia Joans bij Theresia De Meyere

V: Carel Vermeulen, broeder van de overledene

Adriaen Van den Bon, broeder van de besittighe

K: Joanne 17j.

16 febr. 1775 Staet Laureis Frans Stockman sone van Marten bij Joosijntjen Van de Putter + maerte 1774, jongman

Hoirs: Adriaen Martens x Joanne Stockman; het enig kind van Pieternelle Stockman bij Jan Loete

16 febr. 1775 Stuk rakende het sterfhuis Carel Janssens

Vr: Marie Anne Landuyt fia Albertus

K: Carel

2 maerte 1774 Staet Pieter De Paepe fs Jacobus bij Francoise Van Braeckel + 15 meye 1773

Wed: Isabella Catherina Van den Bossche fia Joseph bij Theresia Huyghevel

K: Joanne Cornelia 15j., Joseph 3j., Brigitte Joanne 6m.

V: Joans De Neve, swaeger van de overledene tot Aelter; Joseph Van den Bossche, vader van de besittighe

1 juni 1774 Octroy en rekening over de weese Pieter Brengman fs Jans bij Anna Marie Ryckaert (St Jooris)
2 maerte 1774 Staet Louise Accoe d.v. Frans et Joosijne Van de Putte welcken Frans sone was van Andries en van Pieternelle De Meyere, oudt 17j. - + 12 nov. 1773
19 nov. 1770 Octroy over de weesen Carel Vermeulen en Pieternelle Vlamynck fia Jan
13 juni 1786 Staet Nicodemus Borret fs Petri ° en + te Knesselaere 15 okt. 1785

Vr: Regina Verscheure d.v. Jacobus bij Pieternelle Bultinck °Knesselare

x1: Pieternelle Sturtewaegen waarbij kind Regina 19j.

Kx2 : Pieter Francies 13j., Joannes 9j., Carel 5j. en Marie Therese 1j.

V: Geeraert De Wispelaere tot Knesselaere en Pieter Jacobus Sturtewaegen tot Aelter, broeder van s'overledens eerste huysvrauwe

Judocus Francois Verscheure, broeder van de besittighe

8 maerte 1780 Staet Carel De Coster sone van Albertus en Passchijne Bonte + Oedelem 4 januari 1780

Vr: Joanne Marie Dhoore fia Jaspard en Anna Verdonck, te vooren weduwe van Joannes Van Loocke

Erfgenamen: Isabella De Coster x Marcus De Kindere tot Knesselaere eygen suster van de overledene

Guillelmus Lampaert sone van Francies bij Marie De Costere, suster van de overledene tot Ruyselede

De 2 kinderen van Pieter Morthier bij Pieternelle De Costere, suster van de overledene genaemt Isabella x Pieter De Muynck tot Aeltre en Francois nogh minderjarighe

De 2 kinderen van de selve Pieternelle deurende haer houwelick met eenen andere Pieter Mortier, genaemt: Catharina en Jan Baptiste

Monica De Costere uxor Charles Altruw (Latruw) ende de kinderen van Laureyns Landuyt bij Joanne Marie De Costere fia Albertus en Anna Janssens, beide halve susters van de overledene

3 juni 1778 Staet Albertine Borret fia Nicodemus bij Pieternelle Sturtewaeghen + Knesselare febr. 1774, oud 3 jaer

N.B. Pieternelle Sturtewaeghen was in eerste huwelijk met Joseph De Costere waarbij kinderen: Joanne Caroline x Judocus Van de Walle, Marie Jacoba, Marie Caroline en Pieter Jacobus

+ Ordonnantie 19 febr. 1778

5 febr. 1778 Staet Pieter De Blaere fs Joannes bij Josijne Verschelde + Oedelem 19 april 1777

Vr: Joanne Fransoo fia Huybrecht bij Marie Goossens

V: Joannes De Blaere, broeder van de overleden, Sacharias Fransoo, broerder van de houderigge

K: Isabelle Therese 23j., Geeraert 21j., Jacobus 18j., Pieter 16j., Joanne Marie 14j., Marcus 10j., Joannes Frans 6j.

14 dec.1775 Staet Amelberghe Van Wijnsberghe fia Jan bij Anna Roegis + Damme febr. 1775

Man: Joannes Van Hulle fs Abram en Godelieve Van Poucke

V: Pieter Van Hulle, paterneel en Jacobus Dombrecht x de halfve suster van de overledene

K: Catharina, 8 maenden

29 juli 1772 Ordonnantie ten sterhuys Frans Van Hulle en Joosijne Roots
12 sept. 1775 Rekening kind Pieter Blomme en Joanne Marie Fransoo genaemt Albertus Francies

V: Lieven Smessaert, pat. en Joannes Sierens, mat.

18 meye 1772 Ordonnantie sterfhuys Pieternelle Stockman, huysvrauw van Jan Loete (St Jooris)
25 nov. 1772 Augmentatie op stvg. Pieternelle Sturtewaeghen fia Jan en Joosijntjen De Vriendt + okt. 1769

Man : Nicodemus Borret

K: Marie Regine 6j. en Albertus 1 j.

13 aug. 1772 Staet Franchois Van Husse fs Jan + Oedelem 26 dec. 1771

Vr: Josijne Rots

V: Amandus Van Hulle en Pieter Rots

K: Isabelle Petronella 23j., Pieter 22j., Joannes Frans 14j.

15 meye 1771 Redres en Purge op stvg. Pieternelle Sturtewaegen fia Jan weduwe van Joseph De Costere + Knesselare 6 okt. 1769

Man: Nicodemus Borret

K 1x: Joanne Caroline, Marie Jacoba, Marie Caroline, Pieter Jacobus en Isabella Rosa

Joseph De Costere was in eerste huwelijk met Pieternelle De Beir waarbij kinderen Jacobus en Joannes

15 meye 1771 Staet Pieter Joannes Blomme sone van Jan en Joanna Smessaert + Knesselare januari 1771 en van Marie Van den Bossche fia Lenaerd bij Isabella Martelé + Knesselare februari 1771

K 1x: Albertus Frans 12j. bij Joanne Marie Fransoo fia Lieven en Marie Eeckaert

V: Lieven Smessaert, cousin germain van de eerste overledene en Joannes Sierens

15 meye 1771 Rekening over de weesen Pieter Joannes Blomme
12 jan. 1771 Augmentatie op stvg. Nicodemus Borret
18 jan. 1770 Staet Pieternelle Sturtewaeghen fia Jan en Joosijntjen De Vriendt weduwe van Joseph De Costere fs Pieter en Joosijntjen Teirlynck + Knesselaere 6 okt. 1769

Man: Nicodemus Borret fs Pieter en Pieternelle Van Bosschstraete

K 1x: Joanne Caroline 14j., Marie Jacoba 12j., Marie Catherine 10j., Pieter Jacobus 8j., Isabella Rosa 6j.

K 2x: Marie Regine 6j., en Albertus 1j.

V: Joannes De Costere fs Joseph uit eerste huwelijk bij Pieternelle De Beir; Pieter Sturtewaeghen, broeder van de overledene en Gauthier De Wispelaere, swaeger van de bezitter

Liasse 824

6 okt. 1789 Staet Joanne Marie De Maré fia Jaspar bij Joosijntjen Batsleer + Oostcamp 6 dec. 1788

Man: Philippus Jacobus Van Meenen fs Michiel bij Pieternelle De Voghelaere

K: Pieter 16j, Regina en Monica 14j., Augustinus 12j., Joseph 9j. en Joannes 3j

V: Joannes Baptiste Van Meenen, broeder van de bezitter tot Oedelem en Joannes Franciscus Busschaert x Pieternelle Therese De Maré, suster van de overledene tot Oostwynckel

14 feb. 1787 Rekening kinderen Andries Lambrecht fs Pieter

Vr: Caroline Temmerman

29 meye 1787 Staet Isabella Catharine Van den Bossche fia Joseph bij Andriessijntjen Huyghevel ° Knesselare + 18 jan. 1787

Man: Joannes Verhaeghe fs Joseph et Catharina Baes °Meulebeke

K 1x: uit eerste huwelijk bij Pieter De Pape, genoemt Joanne Catharine 19j., Joseph Ambrosius 16j., Bregitte Joanne 15j.

K 2x: Anna Coleta 13j., Isabella Catharina 11j.

V: Joannes De Neve ende Jan Baptiste Keerman tot Knesselaere ende Oedelem over K 1x

Pieter Callens swaeger van de bezitter tot Meulebeke en Jan Baptist Keerman over K 2x

13 febr. 1784 Staet Marie Van Pamele fia Franchois bij Anna De Keysere wed. van Adriaen Van Hullebusch ende te vooren van Joannes Claeys + Oedelem 21 juni 1783

Man: Joannes Franchois Van Hulle sone van Pieter en Marie Hoste.  Presenterende aen Lambertus Claeys, sone van de overledene; Jacobus Van Daele x Joanne Claeys; Martinus Walgraeve x Isabella Hullebusch, dochter van de overledene

V: Lambertus Claeys en Martinus Walgraeve over Theresia 18j. en Carel Joseph Van Hullebusch 15j.

14 nov. 1781 Staet Marie Manteau d.v. Adriaen °Lovendegem + Knesselare 1781

lest weduwe van Pieter Laridaen sonder kinderen ende te vooren van Jacques Frans

K: Pieter Frans, Isabella uxor Bernardus Bruggeman tot Adeghem, Rosa x Norbertus De Zutter tot Ursel, de 2 kinderen van Joannes Frans bij Joanne Marie Dhooghe

V: Pieter Frans en Pieter Dhooghe

13 febr. 1784 Augmentatie omme Monica fia Pieter Plasschaert bij Marie Christine Van Kerrebrouck
8 okt.1782 Staet Marie Anne Van den Driessche fia Leo bij Cornelia Mestdagh + St Cathelijne buyten Damme febr. 1782

Man: Laureyns De Meyere fs Pieter bij Pieternelle Maenhout ende te vooren weduwnaer van Joanna Van Lee

V: Pieter De Meyere, broeder van de hauder en Laurs Van den Driessche, broeder van de overledene

K: Anne Marie Theresia 4j., Judoca 2j., Emilana 2 m. (+)

27 febr. 1784 Staet Laureins Janssens sone van Jacob lest weduwnaer van Joanna Van Nevele ende te vooren va Pieternelle Van Besien + lesten okt. 1783

K: Cornelis Janssens en Joseph Claeys x Joanna uit het eerste huwelijk

V: Jacobus De Meyere, mat. van Jacobus 14j. uit het tweede huwelijk

18 aug. 1785 Vercoop goederen: Jacobus Lambrecht en Pieter Lambrecht fs Andries voogden van Regina d.v. Andries bij Caroline Timmerman

Hun minderjarige halven broeder: Emmanuel Wittevrongel fs Carel en Caroline Timmerman

29 nov. 1785 Staet Pieternelle Maenhout fia Pieter bij Theresa Van Belleghem te vooren weduwe van Jacobus Janssens sone van Carel bij Suzanne Lambrecht + Beernem 18 juni 1784

Man: Francies Landuyt sone van Joseph bij Anne Marie Steckman fia Frans

Overgevende aen Frans Janssens sone van Jacobus bij dese overledene, voorts aen Guillelmus Lamotte x Anne Marie Landuyt tot Syseele d.v. de overledene, Carel Landuyt sone van de bezitter (Beernem) Pieter 23 j., Albertus 21j., Cecilia 19j.

1 aug. 1786 Staet Joosijne Van de Putte fia Pieter en Laureyne De Witte lest weduwe van Frans Accoe ende te vooren van Marten Stockman + Oedelem 15 nov. 1784

K: Joanne Stockman uit eerste huwelijk x Adriaen Martens

Pieternelle Loete fia Jan bij Pieternelle Stockman 17j.

9 jan. 1786 Vercoopinghe van de weesegoederen Joseph Vermeire en Catharina Martens
29 meye 1787 Staet Anne Marie Francoise Claeys fia Petri en Adriaene ... + 9 jan. 1787

Man: Joannes Verdonck sone van Jans bij Joanne Vermeulen

K: Catharina x Ludovicus Taildeman, Frans en Joannes bij competente ouderdom en Judocus 20j.

25 maerte 1788 Staet Lenaerd Daveloose sone van Michiel en Marie Livijne Dhoore °Knesselaere + Oedelem 27 juli 1787 weduwnaer van Marie Anne Geirnaert

K: Joanne Theresia x Ignatius Verheire, Isabella, Catharina 14j., Marie Jacoba 12j.

V: Jan Geirnaert tot Oedelem en Pieter Stock tot Brugge

9 febr. 1781 Staet Marie Christine Van Kerrebrouck d.v. Pieter bij Marie Van Beveren °Ursel + Beernem 1 okt 1779

Man: Pieter Plasschaert sone van Pieter bij Joanne Cornelia Maenhout te vooren weduwnaar van Isabella Bultynck die dochter was van Zeger

V: Pieter Van Kerrebrouck, broeder van de overledene tot Adegem en Jacobus Plasschaert, broeder van de bezitter

K: Monica 5j.

Liasse 825

   

Register 811

   

Register 812

   

(bewerkt door W. VAN HILLE en M. SMESSAERT, artikel raadpleegbaar in Vlaamse Stam, jaargang 1971, p.31, 79, 285, 309, 385, 487)

Deze informatie is vrij beschikbaar.
Nochtans zou ik het zeer op prijs stellen moesten aanvullingen mij kenbaar worden gemaakt.